คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

งานและพลังงาน

งานและพลังงาน ตัวชี้วัด 7. อธิบายงานพลัง … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

โพสท์ใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ | 10 ความเห็น

คิดวิทย์ – Thai PBS

คิดวิทย์ – Thai PBS.

Rate this:

โพสท์ใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ | ใส่ความเห็น

แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ตัวชี้วัด ๑. อธิบายความเร่งและผลของแรงลั … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

โพสท์ใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ | 179 ความเห็น

เอกภพ

สาระการเรียนรู้ 1. เอกภพ 2. ระบบสุริยะ 3 … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

โพสท์ใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ | 321 ความเห็น

อิเล็กทรอนิกส์

สาระการเรียนรู้ 1. อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคเบ … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

โพสท์ใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ | 35 ความเห็น

ไฟฟ้า

ตัวชี้วัด ๑. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ร … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

โพสท์ใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ | 444 ความเห็น

ระบบนิเวศ

หน่วยการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ เป็นเรื่ … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

โพสท์ใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ | 229 ความเห็น

วิทยาศาสตร์ ม.3

Rate this:

โพสท์ใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ | ใส่ความเห็น