งานและพลังงาน


งานและพลังงาน

ตัวชี้วัด

7. อธิบายงานพลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

…….ความหมายของงานที่เราจะได้เรียนต่อไปนี้ จะมีความหมายแตกต่างไปจากงานที่เราได้คุ้นเคยในการออกแรงอาจมีงานเกิดขึ้นหรือไม่เกิดเลยก็ได้ และยังพบอีกว่า ถ้าแนวของแรงมากระทำต่อวัตถุกับแนวของการกระจัดทำมุมต่างกันไป ก็จะส่งผลทำให้งานแตกต่างกันไปด้วย
……. งานเป็นปริมาณสเกลาร์ สามารถคำนวณหาได้จากผลคูณของแรงหรือองค์ประกอบของแรงกับขนาดของการกระจัดที่อยู่ในแนวเดียวกัน มีหน่วยเป็นจูล กรณีที่แรงตั้งฉากกับการกระจัดงานจะมีค่าเป็นศูนย์หรือไม่มีงานเกิดขึ้น เพราะไม่มีองค์ประกอบของแรงในทิศทางเดียวกับการกระจัด เมื่อหาค่าของงานตามนิยามค่าที่ได้จึงมีค่าเป็นศูนย์

Advertisements

เกี่ยวกับ jiraporn07

I'm teacher.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

10 ตอบกลับที่ งานและพลังงาน

 1. ด.ญ.วัชรีภรณ์ แก้วน้อย ชั้น3/1 เลขที่32 พูดว่า:

  ทำให้ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นและยังได้ทบทวนด้วยค่ะ

 2. เด็กหญิง รัชชา ทรัพย์ยิ่งวัฒนา เลขที่7 3/1 พูดว่า:

  ข้อมูลเหล่านี้เป็นคำตอบตอบของคำถามทุกข้อเลยค่ะ

 3. เด็กหญิง รัชชา ทรัพย์ยิ่งวัฒนา เลขที่7 3/1 พูดว่า:

  ข้อมูลทั้งหมดเป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะครู

 4. ด.ญ อาลิสา รอสูงเนิน ม.3/2 เลขที่33 พูดว่า:

  ได้รู้วิธีคำนวนหางานและพลังงาน จากสูตรต่างๆ

 5. ด.ญ.ธนัชนาพร ปิติ ม.3/2 เลขที่ 23 พูดว่า:

  จากสูตรการหาค่าของงาน งาน คือ F = W x s
  2.) พลังงาน (energy) คือ ความสามารถในการทำงานได้ของวัตถุหรือสสารต่าง ๆ พลังงานสามารถทำให้สสารเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ หน่วยของพลังงาน มีหน่วยเป็นจูล (J)
  3.) พลังงานกลเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่หรือพร้อมที่จะเคลื่อนที่ แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ พลังงานศักย์และพลังงานจลน์ 1. พลังงานศักย์ (potential energy : Ep ) คือ พลังงานที่สะสมอยู่ในตัววัตถุหรือสสารที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ยังไม่เกิดการเคลื่อนที่ การคำนวณพลังงานศักย์โน้มถ่วงใช้สูตรดังนี้ค่ะ
  Ep = mgh 2. พลังงานจลน์ ( kinetic energy : Ek ) คือ พลังงานที่มีอยู่ในวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ การคำนวณพลังงานจลน์ใช้สูตรดัง Ek = 1/2mv2

 6. ด.ญ. เก็จมณี ครองมัจฉา ม.3/2 เลขที่18 พูดว่า:

  จากการอ่านได้ศึกษาว่า….. งานเป็นปริมาณสเกลาร์ สามารถคำนวณหาได้จากผลคูณของแรงหรือองค์ประกอบของแรงกับขนาดของการกระจัดที่อยู่ในแนวเดียวกัน มีหน่วยเป็นจูล กรณีที่แรงตั้งฉากกับการกระจัดงานจะมีค่าเป็นศูนย์หรือไม่มีงานเกิดขึ้น เพราะไม่มีองค์ประกอบของแรงในทิศทางเดียวกับการกระจัด เมื่อหาค่าของงานตามนิยามค่าที่ได้จึงมีค่าเป็นศูนย์

 7. ด.ญ.ฐิติพร พรหมวิชัย เลขที่21 ม.3/2 พูดว่า:

  จากกการศึกษาทำให้รู้ว่า พลังงาน (energy) คือ ความสามารถในการทำงานได้ของวัตถุหรือสสารต่าง ๆ พลังงานสามารถทำให้สสารเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ หน่วยของพลังงาน มีหน่วยเป็นจูล (J) พลังงานกลเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่หรือพร้อมที่จะเคลื่อนที่ แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ พลังงานศักย์และพลังงานจลน์ 1. พลังงานศักย์ (potential energy : Ep ) คือ พลังงานที่สะสมอยู่ในตัววัตถุหรือสสารที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ยังไม่เกิดการเคลื่อนที่

 8. ด.ญ. พนิตพร เเก้วน้อย เลขที่ 22 ม. 3/1 พูดว่า:

  ครูค่ะขอมูลดีมากทำให้เข้าใจมากขึ้น

 9. ศุภานัน แก้วน้อย เลขที่ 31 ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษาเรื่องงานและพลังงานทำให้ดิฉันรู้ว่า 1.)งาน (work) คือ ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนวราบ นอกจากนี้ยังมีสูตรคำนวณเกี่ยวกับเรื่องของงาน คือ F = W x s
  2.) พลังงาน (energy) คือ ความสามารถในการทำงานได้ของวัตถุหรือสสารต่าง ๆ พลังงานสามารถทำให้สสารเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ หน่วยของพลังงาน มีหน่วยเป็นจูล (J)
  3.) พลังงานกลเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่หรือพร้อมที่จะเคลื่อนที่ แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ พลังงานศักย์และพลังงานจลน์ 1. พลังงานศักย์ (potential energy : Ep ) คือ พลังงานที่สะสมอยู่ในตัววัตถุหรือสสารที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ยังไม่เกิดการเคลื่อนที่ การคำนวณพลังงานศักย์โน้มถ่วงใช้สูตรดังนี้ค่ะ
  Ep = mgh 2. พลังงานจลน์ ( kinetic energy : Ek ) คือ พลังงานที่มีอยู่ในวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ การคำนวณพลังงานจลน์ใช้สูตรดัง Ek = 1/2mv2 ค่ะ

 10. เด็กชายจิรภัทร คำเรือง เลขที่ 1 ม.3/1 พูดว่า:

  จากได้ศึกษาทำให้รู้ว่า งานเป็นปริมาณสเกลาร์และมีหน่วยเป็นจูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s