แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ


ตัวชี้วัด

๑. อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ทำต่อวัตถุ
๒. ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
๓. ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ
๔. ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
๕. ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรงและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
๖.  สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรงและแนวโค้ง

สาระสำคัญ

วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เปลี่ยนแปลง เป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง เมื่อแรงลัพธ์มีค่าไม่เท่ากับศูนย์กระทำต่อวัตถุวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งซึ่งมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์  ทุกแรงกิริยาจะมีแรงปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยขนาดของแรงเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงข้าม  ความรู้เรื่องแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยานำไปใช้อธิบาย สิ่งต่างๆ ได้ เช่น บั้งไฟ ชักเย่อ  แรงพยุง คือ แรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุมีค่าเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับส่วนที่จมของวัตถุ  ของเหลวที่มีความหนาแน่นมากจะมีแรงพยุงมาก  วัตถุที่ลอยได้ในของเหลวจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าความหนาแน่นของของเหลว  แรงเสียดทานสถิตเป็นแรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุขณะหยุดนิ่ง  ส่วนแรงเสียดทานจลน์เป็นแรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุขณะเคลื่อนที่  การเพิ่มแรงเสียดทาน เช่น การออกแบบพื้นรองเท้าเพื่อกันลื่น  การลดแรงเสียดทาน เช่น การใช้น้ำมัน    หล่อลื่นที่จุดหมุน  เมื่อมีแรงที่กระทำต่อวัตถุ แล้วทำให้เกิดโมเมนต์ของแรงรอบจุดหมุน  วัตถุจะเปลี่ยนสภาพการหมุน  การวิเคราะห์โมเมนต์ของแรงในสถานการณ์ต่าง ๆ       การเคลื่อนที่ของวัตถุมีทั้งการเคลื่อนที่ในแนวตรง เช่น การตกแบบเสรี  และการเคลื่อนที่ในแนวโค้ง  เช่น  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของลูกบาสเกตบอลในอากาศ  การเคลื่อนที่แบบวงกลมของวัตถุที่ผูกเชือกแล้วแกว่ง เป็นต้นการให้งานแก่วัตถุเป็นการถ่ายโอนพลังงานให้วัตถุ พลังงานนี้เป็นพลังงานกลซึ่งประกอบด้วยพลังงานศักย์และพลังงานจลน์  พลังงานจลน์เป็นพลังงานของวัตถุขณะวัตถุเคลื่อนที่ ส่วนพลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุเป็นพลังงานของวัตถุที่อยู่สูงจากพื้นโลก  กฎการอนุรักษ์พลังงานกล่าวว่า พลังงานรวมของวัตถุไม่สูญหาย แต่สามารถเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้  กฎการอนุรักษ์พลังงานนำไปใช้ประโยชน์ในการอธิบายปรากฏการณ์ เช่น พลังงานน้ำเหนือเขื่อนเปลี่ยนรูปจากพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานจลน์, ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม

สรุปความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก

นักเรียนสามารถเข้าอ่านสรุปความรู้ได้ตามลิงก์นี้นะจ๊ะ

http://www.slideshare.net/Jiraporn07/ss-8110686

กิจกรรม

ให้นักเรียนดูคลิปวีดิโอแล้วแสดงความคิดเห็นต่อคลิป โดยโยงความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วประกอบคำอธิบาย

มีอีกหนึ่งคลิปให้ดู ช่วยกันแสดงความเห็นแลกแต้มคะแนนกันนะคะ

การวัดความเร็วในการตกของวัตถุ

การทดลองเรื่องการวัดความเร็วในการเคลื่อนที่องกระดาษ

คลิปวีดิโอ สาธิตการทดลองเรื่องแรงเสียดทาน

สืบค้นข้้อมูลการเคลื่อนที่แบบต่างๆ

http://km.vcharkarn.com/physics/mo4/67-2010-09-23-08-18-40

 

        *** อ่านสรุปความรู้ก่อนสอบ ***

 

 

 – แรงโน้มถ่วงของโลก

ความเร็วและความเร่ง

– แรงกิริยา – ปฏิกิริยา

– งานและกำลัง

– คานและโมเมนต์

– การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

– สรุปเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ 

เฉลยแบบฝึกหัด

แบบทดสอบเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ให้นักเรียนทุกคนทำข้อสอบตามลิงก์นี้เป็นการทดสอบเก็บคะแนนในหน่วยนี้นะคะ

Advertisements

เกี่ยวกับ jiraporn07

I'm teacher.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

179 ตอบกลับที่ แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

 1. มธุรดา ก๋อนมูล ม.3/1 พูดว่า:

  ครูขาขอโทษเนื่องเน็ตของหนูมันช้าไม่สามารถเข้าดูคลิปของอาจารย์ได้แต่เข้าไปในเว็บของครูแล้วนะคะ

 2. ศิริรัตน์ แสงแก้ว 3/1 พูดว่า:

  เครื่องบินเสียการทรงตัวจึงถูกแรงดึงดูดของโลกดูดเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกเมื่อเครื่องบินไปชนกับสิ่งของจึงทำให้เกิดการระเบิด

 3. กาญจนา ดวงต๋า 3/1 พูดว่า:

  จากการดูคลิปที่2 แล้ว เมื่อปั่นจักรยานลงมาจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำในแนวเฉียงแล้วจะจะทำให้จักรยานเคลื่อนที่ไปได้อย่างรวดเร็วเพราะมีแรงดึงดูดของโลกเมื่อจักรยานไปถึงตรงเนินสูงแล้วจักรยานพุ่งสูงขึ้นตรงไปข้างหน้าตามทิศทางของแรงที่ปั่นจักรยานจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำค่ะ

 4. วันทนา สีทา ม.3/2 เลขที่ 28 พูดว่า:

  เครื่องบินเสียการทรงตัว เนื่องจากพลังงานศักย์มากกว่าพลังงานจลน์ ทำให้เครื่องบินถูกแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำจึงทำให้เครื่องบินตกลงมาสู่พื้นและถ้าเราดูแบบช้า ๆ ๆ ก็จะเห็นว่าเครื่องบินมีรูอยู่

 5. ภัทรกร ยาดี 3/2 พูดว่า:

  ช็อกโกแลต ของครูแหววอร่อยมา…กเลยครับ
  กระดาษฟอยล์ช่วยป้องกันช็อกโกแลตไม่ให้สัมผัสกั บออกซิเจนและความ ชื้น

 6. ปลายฝน กล้าเกิด ชั้นม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  เครื่องบินเสียการทรงตัวจึงทำให้ตกลงมาสู่พื้น
  เนื่องจากเครื่องบินได้รับพลังงานศักย์มากกว่าพลังงานจลน์
  แรงโน้มถ่วงของโลกจึงดึงดูดเครื่องบินเข้าสู่ศูนย์กลางโลกในแนวเฉียง
  และทำให้เกิดอันตราย

 7. สุรีรัตน์ วงศ์กาวี ชั้นม.3/1 เลขที่ 45 พูดว่า:

  แรงดึงดูดของโลกอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครื่องบินตก
  เพราะแรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดเครื่องบินเข้าสู่ศูนย์กลางโลกในแนวเฉียง

 8. ปลายฝน กล้าเกิด พูดว่า:

  เครื่องบินเสียการทรงตัวจึงทำให้ตกลงมาสู่พื้น
  เนื่องจากเครื่องบินได้รับพลังงานศักย์มากกว่าพลังงานจลน์
  แรงโน้มถ่วงของโลกจึงดึงดูดเครื่องบินเข้าสู่ศูนย์กลางโลกในแนวเฉียง
  และทำให้เกิดอันตราย

 9. ด.ญ.กาญจนา เครืออินทร์ ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  คลิปที่ 2 การที่เราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วจากที่สูงลงที่ตำ่ในแนวเฉียงร่างกายของเราจะไปตามแนวที่เรากำหนดดังตัวอย่างที่เราปั่นจักรยานลงมาตามแนวที่เราบังคับไว้จักรยานก็จะไปตามทางนั้นเพราะบนโลกจะมีแรงโน้มถ่วงจึงทำให้จักยานลงมาสู่พื้นโลกตามทางที่เรากำหนด

 10. ด.ช.สุวิจักขณ์ บุญวงศ์ ชั้น ม.3/3 เลขที่16 พูดว่า:

  ผมคิดว่าแรงดึงดูดของโลกไม่ใช่สาเหตุทั้งหมดของเครื่องบินตกบางทีเครื่องบินอาจจะมีปัญหาทางเทคนิคบางอย่างก็ได้

 11. ด.ช.สุวิจักขณ์ บุญวงศ์ ชั้น ม.3/3 เลขที่16 พูดว่า:

  เนื่องจากพลังงานศักย์มากกว่าพลังงานจลน์ ทำให้เครื่องบินถูกแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำจึงทำให้เครื่องบินตกลงมาสู่พื้นโลกและเกิดการระเบิดขึ้น

 12. นันทกานต์ ใจเย็น พูดว่า:

  จากการดูคลิปที่ 2
  สรุปได้ว่า มนุษย์เราพยายามต่อต้านแรงโน้มถ่วงของโลก

 13. ฐิติปวีณี ฟูแสง เลขที่ 18 ม.3/1 พูดว่า:

  จากการดูคลิปที่ 2 เมื่อปั่นจักรยานจากที่สูงไปยังบริเวณที่มีแรงโน้มถ่วงมากจะทำให้รถจักรยานหมุนตามเข็มนาฬิกาและมีการทรงตัว สามารถลงสู่ที่ต่ำได้อย่าปลอดภัย

 14. ฐิติปวีณี ฟูแสง พูดว่า:

  จากการดูคลิปที่ 2 เมื่อปั่นจักรยานจากที่สูงไปยังบริเวณที่มีแรงโน้มถ่วงมากจะทำให้รถจักรยานหมุนตามเข็มนาฬิกาและมีการทรงตัว สามารถลงสู่ที่ต่ำได้อย่าปลอดภัย

 15. จันจิรา จันแก้ว ม.3/1 เลขที่ 17 พูดว่า:

  จาการดูคลิปที่ 1 …..การที่เครื่องบินตกอาจเกิดมาจากสาเหตุจากหลายสาเหตุ เช่น เครื่องบินเสียการทรงตัวจึงทำให้เครื่องบินตก เนื่องจากพลังงานศักย์มากกว่าพลังงานจลน์ และเกิดจากเครื่องยนต์ของเครื่องบินบางส่วนขัดข้องก็อาจเป็นได้

  (ความคิดเห็นของดิฉันก็มีแค่นี้ล่ะค่ะ)

 16. จันจิรา จันแก้ว ม.3/1 เลขที่ 17 พูดว่า:

  จากการดูคลิปที่ 2 ดิฉันคิดว่า…..เมื่อปั่นจักรยานจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำจะทำให้เกิดแรงส่งไปด้านหน้า เพราะการเคลื่อนที่ของจักรยานวิ่งไปตามทิศทางเดียวกับแรงจึงทำให้จักรยานไปได้ไกลและลอยตัวขึ้นสูงตามแนวพื้นที่โค้ง

 17. วรัญญา เหล็กกล้า ม.3/2 เลขที่ 26 พูดว่า:

  เครื่องตกเพราะเสียการทรงตัวแล้วโดนแรงโน้มถ่วงของโลกกดทำให้ตกลง

 18. ธนะศักดิ์ ใจพันธ์ ม.3/2 เลขที่ 6 พูดว่า:

  การปั่นจักรยานลงตามแนวดิ่งต้องใช้แรงในการปั่น ดังนั้นจึงเป็นการช่วยเพิ่มแรงในการปั่นจักรยานขึ้นทำให้สามารถกระโดดได้ไกลโดยอาศัยเเรง

 19. ด.ญ.ฐิติปวีณี ฟูแสง พูดว่า:

  จากการดูคลิปเรื่องที่1 คิดว่าเครื่องน่าจะเสียการทรงตัวและแรงดึงดูดของโลกกระทำต่อเครื่องบิน ยิ่เครื่องบินบินขึ้นสูงมากเท่าไรจะทำให้แรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อเครื่องบินมีน้อยจึงทำให้เครื่องบินตก

 20. ด.ญ. อรพิมล ดวงมณี เลขที่39 ชั้นม.3/3 พูดว่า:

  เครื่องบินคงจะขัดข้องและก๊คงจะเสียการทรงตัวจึงทำให้เครื่องบินตกลงมาสู่พื้นเพราะแรงโน้มถ่วงเมื่อเครื่องบินได้รับพลังงานศักย์มากกว่าพลังงานจลน์จึงทำให้เครื่องบินตกลงมา

 21. ชิษณุพงศ์ ปัญญาวงศ์ ม3/3 เลขที่ 3 พูดว่า:

  จากการดูvdoทำให้เรียนรูุ้เรื่องความเร็วมากขึ้น
  ว่า ถ้าความเร็วคงที่ระยะของจุดก็จะเท่ากัน
  ถ้าความเร็วไม่คงที่ระยะของจุดก็ไม่เท่ากัน

 22. นครินทร์ ชาวน่าน เลขที่ 7 ม.3/2 พูดว่า:

  ถ้าเราไม่ปั่นจักรยานจากการเคลื่อนที่ลง จักรยานก็ไม่สามารถไปได้ไกล

 23. สิริวรรณ ทำงาน เลขที่ 33 ม.3/2 พูดว่า:

  จากการเคลื่อนที่ลงจากแนวดิ่งของจักรยานทำให้ความเร่งของจักรยานมีเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

 24. อรรถพล ผลงาม พูดว่า:

  จากการดูคลิปที่2
  เมื่อเราปั่นจักรยานจากที่สูงลงมาถ้าเราไม่ช่วยออกแรงปั่นจะทำให้จักรยานไปไม่ได้ไกล

 25. ปภาณพิศ พินิจสุวรรณ เลขที่ 21 ชั้นม302 พูดว่า:

  จากการดูคลิปที่2แล้วคิดว่า มื่อปั่นจักรยานจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ จะทำให้แรงส่งไปข้างหน้าของจักรยานนั้นมีมาก เนื่องจากบริเวณพื้นโลกมีแรงดึงดูดของโลก ที่กระทำต่อวัตถุแลเป็นเพราะการเคลื่อนที่ของจักรยานวิ่งไปตามแนวทิศทางเดียวกับแรง จึงทำให้ปั่นจักรยานไปได้ไกลและลอยตัวสูงขึ้นตามแนวพื้นโค้ง

 26. สุภาภรณ์ สายปิน ม.3/2 เลขที่36 พูดว่า:

  จากการที่ได้ดูคลิปที่2
  ดิฉันคิดว่าการที่ปั่นจักรยานในแนวดิ่งด้วยความเร็วสูงและไม่ตกจากจักรยานเกิดจากจุดศูนย์ถ่วงที่กระทำต่อวัตถุและค่าของนักปั่นจักรยานที่เขาได้คิดไว้จึงไม่ทำให้เขาตกรถจักรยาน

 27. สุภาภรณ์ สายปิน ม.3/2 เลขที่36 พูดว่า:

  สาเหตุที่ทำให้เครื่องบินตกอาจจะเกิดขึ้นจากแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุที่มีความเร็วมากจึงกระทำต่อวัตถุมากจึงทำให้เครื่องบินตก

 28. ปฏิธาน คำเรือง 3/1 พูดว่า:

  จากคลิปที่2 ได้เห็นว่า เมื่อจักรยานเคลื่อนที่จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ จะมีความเร่งที่ทำให้จักรยานเคลื่อนทื่เร็วขึ้น คือถ้าจักรยานปั่นจากที่สูงแรงดึงดูดของโลกจะกระทำต่อจักรยานและจะมีความเร่งเพิ่มขึ้นเมื่อใกล้ผิวโลกทำให้มีแรงส่งให้จักรยานเคลื่อนที่ขึ้นสูงตามไปด้วย

 29. ศิริภัทรา ยะนา พูดว่า:

  จากการดูคลิปที่ 2 กาารปั่นจักรยานในแนวดิ่งอาจจะออกแรงมาก และการปั่นจักรยานในแนวดิ่งหรือในที่สูงต้องอาศัยแรงเสียดทานระหว่างล้อรถจักรยานและพื้นถนน ถ้าแรงเสียดทานไม่มีอาจเกิดอันตรายได้

 30. ศิริภัทรา ยะนา พูดว่า:

  จากการดูคลิปที่ 1 ดิฉันคิดว่า อาจจะเกิดจากปีกเครื่องบินมีความชำรุดเสียหาย และ เครื่องยนต์เกิดการบกพร่อง ทำให้เครื่องบินขาดการทรงตัว จึงทำให้เป็นสาเหตุให้เครื่องบินตกได้

 31. ด.ญ.ศิรภัสสร ยะนา พูดว่า:

  จากการดูคลิปการปั่นจักรยาน
  คิดว่า
  วงล้อที่หมุนอยู่อาจจะกำหนดทิศทางการทรงตัว
  ถ้าผู้ขับขี่ทรงตัวได้ โดยใช้ประโยชน์จาก แรงโน้มถ่วงของโลกตั้งแต่แรกเริ่มก็เปรียบเสมือนคนเราเวลายืน หรือนั่ง เวลาปกติ จักรยานจึงทรงตัว เหมือนกับคลเราเวลายืนหรือนั่ง

 32. ด.ญ.ศิรภัสสร ยะนา พูดว่า:

  เครื่องบินอาจจะขัดข้องเกี่ยวกับตัวเครื่อง
  หรือบนโลกเรามีแรงโน้มถ่องอยู่มากมายทำให้เครื่องบินตกลงมาตามแนวดิ่ง แต่ก็แปลกใจตรงที่ว่านอกอวกาศของเราก็มีแรงโน้มถ่วงเช่นเดียวกันแต่มีน้อยถึงแม้ว่าแรงโน้มถ่วงจะเป็นแรงที่เราไม่สามารถรับรู้เรื่องของแรงได้มากนักแต่ก็เป็นแรงที่ยึดเนี่ยวเราไว้กับพื้นโลก

 33. ณัฐพล เนาวประดิษฐ์ พูดว่า:

  ผมว่า การที่นักปั่นจักรยานสามารถข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ผู้ขับขี้ต้องอยู่ในที่สูง
  เพราะจะได้มีแรงไปหมุนตอนอยุ่บนอากาศแล้วก้อไปอีกฝั่งได้ ด้วยเเรงที่รถไหลลงมาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำยิ่งอยู่ต่ำเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีแรงดึงดูดของโลกมากเท่านั้น ทำให้ยิ่งอยุ่ใกล้โลกก้อยิ่งเร็วขึ้น แรงส่งก็จะมากขึ้นทำให้หมุนไปอีกฟากได้ ซึ่งทางที่รถไหลผ่านเป็นทางเรียบ ยิ่งทำให้รถมีความเร่ง ทำให้ความเร็วเพิ่มมากขึ้นด้วย

 34. ลลิตา ดวงทิย์ ม.3/1 เลขที่31 พูดว่า:

  จักรยานตอนอยู่ในที่สูงจะมีพลังงานศักย์อยุ่มากเมื่อทำการเครื่อนตัวลงมาจักรยานจะค่อยๆเคลื่อนตัวด้วยความเร่งของค่า g แต่ทว่า การปล่อยให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้นเป็น 0 ประกวบด้วยมีแรงเสียดทานของพื้นที่ทำกับล้อจะทำให้จักรยานมีความเร็วไม่เพียงพอที่จะเทคตัวให้ลอยสูงได้ จึงต้องใส่พลังงานเข้าไปโดยการปั่นจักรยานเพื่อที่จะให้เกิดพลังงานจลน์ที่สุดสุด ทำให้จักรยานมีความเร็วมากพอที่จะทำให้สามารถเทคตัวขึ้นสูงได้
  (แต่การแสดงนี้เป็นการแสดงของมืออาชีพไม่ควรที่จะทำตามเด็กอายุไม่ถึง 18 ปีควรได้รับคำแนะนำ)

 35. ลลิตา ดวงทิย์ ม.3/1 เลขที่31 พูดว่า:

  จักรยานตอนอยู่ในที่สูงจะมีพลังงานศักย์อยุ่มากเมื่อทำการเครื่อนตัวลงมาจักรยานจะค่อยๆเคลื่อนตัวด้วยความเร่งของค่า g แต่ทว่า การปล่อยให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้นเป็น 0 ประกวบด้วยมีแรงเสียดทานของพื้นที่ทำกับล้อจะทำให้จักรยานมีความเร็วไม่เพียงพอที่จะเทคตัวให้ลอยสูงได้ จึงต้องใส่พลังงานเข้าไปโดยการปั่นจักรยานเพื่อที่จะให้เกิดพลังงานจลน์ที่สุดสุด ทำให้จักรยานมีความเร็วมากพอที่จะทำให้สามารถเทคตัวขึ้น
  สูงได้
  (แต่การแสดงนี้เป็นการแสดงของมืออาชีพไม่ควรที่จะทำตามเด็กอายุไม่ถึง 18 ปีควรได้รับคำแนะนำ)

 36. ด.ญ.ศุภิสรา ขันชัยวงค์ ม3/1 เลขที่36 พูดว่า:

  การปั่นจักรยานตามแนวดิ่งจะทำให้เคลื่อนที่เร็วกว่าแนวนอน ซึ่งการปั่นแนวดิ่งที่เฉียงมากก็จะทำให้รถเคลื่อนที่เร็วมาก
  การที่รถเคลื่อนที่สูงสู่ที่ต่ำจึงทำให้เกิดแรงมากแล้วตามความโค้งของพื้นจึงทำให้รถลอยสู่อากาศได้หรือตีลังกาได้

 37. ด.ญ.ศุภิสรา ขันชัยวงค์ ม3/1 เลขที่36 พูดว่า:

  เครื่องบินอาจจะบทพร่องทางเครื่องยนต์ ทำให้เครื่องบินได้เสียการทรงตัวจึงทำให้เครืองบินพุงตกลงมาตามแนวเเรงดึงดูดของโลกในแนวเฉียงอย่างเร็ว

 38. รวินทร์นิภา มาดูเหมา เลขที่ 30 ม.3/1 พูดว่า:

  การปั่นจักรยานลงแนวดิ่ง ถ้าเราใช้แรงมากการปั่นจักรยานลงในแนวดิ่งจักรยานก็จะมีการพุ่งตัวปัยข้างหน้าตามแรงที่เราปั่นจักรยานลงตามแนวดิ่งลงมา

 39. สิริมาศ บุญตือ 302 พูดว่า:

  การที่เราขี่จักรยานโดยที่ไม่ตกลงมา เพราะเราอยู่จุดศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงทำให้เราสามารถทรงตัวอยู่ได้และกะระยะทางม้วนตัวได้ตามที่เราคาดคะเนของแรง

 40. ศุภกฤต ใหม่ต๊ะ 3/1 พูดว่า:

  จากการดูคลิปที่สองการขี่รถกระผมคิดว่า
  จากการที่เราขี่รถลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำสามารถเกิความเร็ว และ ความเร่ง เพราะมันเป็นแนวเฉียงถ้าเราขี่ลงมาก็จะเพิ่มความเร็วทีละน้อยจนถึงมากที่สุด หรือความเร่งนั้นเอง

 41. ศุภกฤต ใหม่ต๊ะ 3/1 พูดว่า:

  สาเหตุ เพราะ ปีกของเครื่องบินเกิดการชำรุดและเกิดไฟบริเวณที่ปีกของเครื่องบิน ทำให้เกิดการเสียสมดุลทำให้เกิดการเสียการทรงตัวเครื่องบินเลยตก

 42. สิริมาศ บุญตือ 302 พูดว่า:

  การที่เครื่องบินตกลงมาเกิดจากปีกเครื่องบินเกิดการชำรุด

  ทำให้เครื่องเสียการทรงตัวจึงทำให้เครื่องบินตกลงมา

 43. นิจจารีย์ ทะปัญญา พูดว่า:

  บริเวณปีกเครื่องบินเกิดไฟใหม้ ทำไห้เสียการทรงตัว

 44. ศุภกฤต ใหม่ต๊ะ พูดว่า:

  สาเหตุ เพราะ ปีกของเครื่องบินเกิดการชำรุดและเกิดไฟบริเวณที่ปีกของเครื่องบิน ทำให้เกิดการเสียสมดุลทำให้เกิดการเสียการทรงตัวเครื่องบินเลยตก

 45. ด.ญ.สุทธิพร บุญถา ม.3/2 เลขที่ 35 พูดว่า:

  หนูคิดว่าเครื่องบินเสียการทรงตัวและปีกของเครื่องบินข้างใดข้างหนึ่งอาจจะเสีย จึงทำให้เครื่องบินตกลงสู่พื้นแล้วเกิดการระเบิดอย่างกะทันหัน

 46. กาญจนา อุปปิง ม.3/1 พูดว่า:

  จากการดูคลิปที่2
  เมื่อเราปั่นจักรยานจากที่สูงลงมาสู่พื้นในแนวดิ่ง
  จึงทำให้จักรยานตกลงมาและเกิดแรง

 47. กาญจนา อุปปิง ม.3/1 พูดว่า:

  การที่เครื่องบินตกและระเบิดนั้นอาจมาจากสาเหตุ
  ไฟฟ้าลัดวงจรและทำให้เครื่องบินเสียการทรงตัว
  และแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำต่อวัตถุจึงทำให้เครื่องบินตก

 48. ปฏิภาณ โภชนา 3/1 พูดว่า:

  ส่วนคลิปจักรยานผมคิดว่าจากการที่แรงโน้มถ่วงของโลกกระทำต่อจักรยานเมื่อปั่นลงมาจากที่สูงทำให้มีแรงมากและจากการที่ทีไม้มาตั้งไห้สูงเพื่อจะพุ่งขึ้นไปและตกลงมาโดยรถจักรยานไม้ล้มอาจจะเป็นเพราะว่าเขาฝึกจนชำนาญแล้วก้อได้มั้งครับ

 49. ปฏิภาณ โภชนา 3/1 พูดว่า:

  ผมคิดว่าถ้าเครื่องบินไมปีกก็อาจจะทำไห้เครื่องบินมันตกเร็วกว่านี้และทำไห้มันระเบิดแรงกว่านี้ก็ได้ครับ

 50. ณัฐริกา สมเครือ ม.3/1 พูดว่า:

  จากการดูคลิปจักรยาน
  ข้อสันนิษฐานของดิฉันคิดว่า
  เมื่อปั่นจักรยานลงมาจุดที่มีแนวแรงโน้มถ่วงของโลกมากจักรยานก็จะถูกดึงดูดมาสู่จุดศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงจึงทำให้จักรยานมีการเคลื่อนด้วยความเร็วมากยิ่งขึ้น
  แต่ถ้าปั่นจักรยานขึ้นที่สูง คือ การเคลื่อนที่ของจักรยานไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งมีแรงต้านทานกันจึงทำให้จักรยานเคลื่อนที่ได้ช้าลงและการที่จักรยานลงสู่พื้นได้อย่างปลอดภัยอาจเป็นเพราะว่าแรงต้านทานกับแรงโน้มถ่วงทำให้แรงจักรยานช้าลงตามพื้นที่ราบและสามารถลง ณ จุดที่ตั้งไว้ได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s