แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ


ตัวชี้วัด

๑. อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ทำต่อวัตถุ
๒. ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
๓. ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ
๔. ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
๕. ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรงและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
๖.  สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรงและแนวโค้ง

สาระสำคัญ

วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เปลี่ยนแปลง เป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง เมื่อแรงลัพธ์มีค่าไม่เท่ากับศูนย์กระทำต่อวัตถุวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งซึ่งมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์  ทุกแรงกิริยาจะมีแรงปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยขนาดของแรงเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงข้าม  ความรู้เรื่องแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยานำไปใช้อธิบาย สิ่งต่างๆ ได้ เช่น บั้งไฟ ชักเย่อ  แรงพยุง คือ แรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุมีค่าเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับส่วนที่จมของวัตถุ  ของเหลวที่มีความหนาแน่นมากจะมีแรงพยุงมาก  วัตถุที่ลอยได้ในของเหลวจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าความหนาแน่นของของเหลว  แรงเสียดทานสถิตเป็นแรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุขณะหยุดนิ่ง  ส่วนแรงเสียดทานจลน์เป็นแรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุขณะเคลื่อนที่  การเพิ่มแรงเสียดทาน เช่น การออกแบบพื้นรองเท้าเพื่อกันลื่น  การลดแรงเสียดทาน เช่น การใช้น้ำมัน    หล่อลื่นที่จุดหมุน  เมื่อมีแรงที่กระทำต่อวัตถุ แล้วทำให้เกิดโมเมนต์ของแรงรอบจุดหมุน  วัตถุจะเปลี่ยนสภาพการหมุน  การวิเคราะห์โมเมนต์ของแรงในสถานการณ์ต่าง ๆ       การเคลื่อนที่ของวัตถุมีทั้งการเคลื่อนที่ในแนวตรง เช่น การตกแบบเสรี  และการเคลื่อนที่ในแนวโค้ง  เช่น  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของลูกบาสเกตบอลในอากาศ  การเคลื่อนที่แบบวงกลมของวัตถุที่ผูกเชือกแล้วแกว่ง เป็นต้นการให้งานแก่วัตถุเป็นการถ่ายโอนพลังงานให้วัตถุ พลังงานนี้เป็นพลังงานกลซึ่งประกอบด้วยพลังงานศักย์และพลังงานจลน์  พลังงานจลน์เป็นพลังงานของวัตถุขณะวัตถุเคลื่อนที่ ส่วนพลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุเป็นพลังงานของวัตถุที่อยู่สูงจากพื้นโลก  กฎการอนุรักษ์พลังงานกล่าวว่า พลังงานรวมของวัตถุไม่สูญหาย แต่สามารถเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้  กฎการอนุรักษ์พลังงานนำไปใช้ประโยชน์ในการอธิบายปรากฏการณ์ เช่น พลังงานน้ำเหนือเขื่อนเปลี่ยนรูปจากพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานจลน์, ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม

สรุปความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก

นักเรียนสามารถเข้าอ่านสรุปความรู้ได้ตามลิงก์นี้นะจ๊ะ

http://www.slideshare.net/Jiraporn07/ss-8110686

กิจกรรม

ให้นักเรียนดูคลิปวีดิโอแล้วแสดงความคิดเห็นต่อคลิป โดยโยงความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วประกอบคำอธิบาย

มีอีกหนึ่งคลิปให้ดู ช่วยกันแสดงความเห็นแลกแต้มคะแนนกันนะคะ

การวัดความเร็วในการตกของวัตถุ

การทดลองเรื่องการวัดความเร็วในการเคลื่อนที่องกระดาษ

คลิปวีดิโอ สาธิตการทดลองเรื่องแรงเสียดทาน

สืบค้นข้้อมูลการเคลื่อนที่แบบต่างๆ

http://km.vcharkarn.com/physics/mo4/67-2010-09-23-08-18-40

 

        *** อ่านสรุปความรู้ก่อนสอบ ***

 

 

 – แรงโน้มถ่วงของโลก

ความเร็วและความเร่ง

– แรงกิริยา – ปฏิกิริยา

– งานและกำลัง

– คานและโมเมนต์

– การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

– สรุปเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ 

เฉลยแบบฝึกหัด

แบบทดสอบเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ให้นักเรียนทุกคนทำข้อสอบตามลิงก์นี้เป็นการทดสอบเก็บคะแนนในหน่วยนี้นะคะ

Advertisements

เกี่ยวกับ jiraporn07

I'm teacher.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

179 ตอบกลับที่ แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

 1. วรรณนิภา วงค์ไชยา ม.3/1 เลขที่34 พูดว่า:

  จากการดูคลิปที่2แล้วคิดว่า….? เมื่อปั่นจักรยานจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำในบนพื้นราบในแนวเอียงหรือเฉียง จะทำให้แรงส่งไปข้างหน้าของจักรยานนั้นมีมาก เนื่องจากบริเวณพื้นโลกมีแรงดึงดูดของโลก ที่กระทำต่อวัตถุ../และคงเป็นเพราะการเคลื่อนที่ของจักรยานวิ่งไปตามแนวทิศทางเดียวกับแรง จึงทำให้ปั่นจักรยานไปได้ไกลและลอยตัวสูงขึ้นตามแนวพื้นโค้ง…..(((ให้ความเห็นได้เพียงเท่านี้ค่ะ นึกไม่ออกแล้ว.. ก็คล้ายๆกับของเพื่อนๆละเนาะ)))((คิดเองค่ะ))…!ผิดถูกมั่งคงไม่เป็นรัยเนาะ……..

 2. ผกามาศ คำทา ม.3/1 เลขที่12 พูดว่า:

  ดิฉันคิดว่าปีกของเครื่องด้านซ้ายเกิดไฟฟ้าสถิตเกิดเป็นรู ทำให้เครื่องบินขาดการทรงตัวหรือขาดสมดูลจึงทำให้เครื่องบินเกิดการควบคุมไม่ได้ดังนั้นแรงดึงดูดจึงกระทำต่อวัตถุโดยการดึงเครื่องบินสู่ใจกลางของโลก ตามแรงโน้มถ่วงของโลกจึงทำให้เครื่องบินลง(ตก)อย่างรวดเร็วและเกิดจากแรงอื่นมากระทำต่อเครื่องบินจึงให้เครื่องบินตก จึงเรียกการตกแบบนี้ว่าการตกแบบเสรีค่ะ (แค่ขอสันสันนิษฐานค่ะ) ☺…

 3. อัจฉราพรรณ สุยะ เลขที่39 ชั้นม.3/1 พูดว่า:

  การที่เครื่องบินตกลงมาอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่นเกิดการขัดข้องของตัวเครื่องเลยทำให้เครื่องบินตกลงมาสู่พื้น

 4. อัจฉราพรรณ สุยะ เลขที่39 ชั้นม.3/1 พูดว่า:

  การปั่นจักยานในแนวดิ่งและสูงเราควรต้องฝึกมาให้คล่องตัวก่อนที่จะลงมือปฎิบัติในที่ดิ่งสูง มีหลายคนบอกว่าการปั่นจักรยานเป็นเรื่องไม่ยาก แค่เอาขาขึ้นลงๆก็ปั่นได้เด็กหลายคนคิด แต่มันไม่ได้ง่ายเราต้องฝึกเหมือนกับคลิปวีดีโอเขาใช้เวลาฝึกนานเขาถึงทำได้แต่คิดว่าการปั่นจักรยานในเเนวดิ่งสูงเป็นสิ่งอันตราย

 5. ณัฐวุฒิ นามบ้าน พูดว่า:

  การปั่นจักยานลงตามแนวดิ่งต้องใช้แรงในการปั่น จึงจะ
  มีแรงส่งจักรยานให้ไปไกล

 6. อนุวัตร เมืองคำ เลขที่ 13 ม.3/2 พูดว่า:

  การปั่นจักรยานตามแนวดิ่ง ถ้าไม่ช่วยออกแรงจะทำให้จักรยานไม่มีแรงส่ว ดังนั้นจึงช่วยเพิ่มแรงในการปั่นจักรยานขึ้น

 7. ศิริกานต์ ทินนา เลขที่ 30 ม.3/2 พูดว่า:

  การปั่นจักรยานลงพื้นที่ราบตามแนวดิ่ง ถ้าใช้พลังงานในการช่วยปั่นจักรยานอีกแรงก็สามารถช่วยเพิ่มความเร็วจึงทำให้จักรยานมีแรงที่จะส่งมากยิ่งขึ้น

 8. จุฑารัตน์ หวานใจ เลขที่ 16 ม.3/2 พูดว่า:

  เครื่องบินเสียการทรงตัวจึงทำให้ตกลงมาสู่พื้น
  แรงโน้มถ่วงของโลกมีทั้งด้านดีและเสียดังนั้นเราควรมีสติในการเดินทาง

 9. ปลายฟ้า กล้าเกิด เลขที่ 23 ม.3/2 พูดว่า:

  เครื่องบินได้รับพลังงานศักย์มากกว่าพลังงานจลน์
  จึงทำให้บังคับลงยาก จึงเกิดอุบัติเหตุ

 10. ศิริกานต์ ทินนา เลขที่ 30 ม.3/2 พูดว่า:

  แรงโน้มถ่วงของโลกมีมากกว่ามวลจึงทำให้เครื่องบังคับลงสู้พื้นยาก จึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

 11. อนุวัตร เมืองคำ เลขที่ 13 ม.3/2 พูดว่า:

  อาจเกิดการขัดข้องของการบินที่เครื่องบินกำลังลงจอด
  เพราะแรงโน้มถ่วงของโลกมีมากกว่ามวลที่ถูกกระทำแล้วจึงตกลงสู่พื้น

 12. ด.ช.ณัฐวุฒิ ขยันขาย ม3/3 เลขที่5 พูดว่า:

  หลังจากดูคลิปเครื่องบินตกคาดเดาว่าเครื่องของเครื่อง
  บินอาจจะมีปัญหาที่ใดที่หนึ่งและทำให้เครื่องบินตกลงมา

 13. ณัฐวุฒิ นามบ้าน พูดว่า:

  เรื่องบินเสียการทรงตัว แรงดึงดูดจึงทำให้เครื่องบินตกลงสู่พื้นเเล้วระเบิดเพราะเชื้อเพลิงที่อยู่ในเครื่องบิน

 14. ธนะศักดิ์ ใจพันธ์ 3/2 พูดว่า:

  สาเหตุที่เครื่องบินตกเพราะว่าเครื่องบินได้รับพลังงานศักด์มากกว่าพลีงงานจน

 15. ธนะศักดิ์ ใจพันธ์ พูดว่า:

  พฤภาคม 29 2011 เวลา 4:50 pm
  สาเหตุที่เครื่องบินตกอาจเกิดจากเครื่องขัดข้องและอาจจะเกี่ยวข้องกับแรงดึงดูดของโลกด้วย

 16. นาย ศักราช ใหม่นา พูดว่า:

  เครื่องบินตกเพราะว่า เครื่องยนต์เกิดการลุกไหม้และตกลงไป

 17. ด.ช.วัชรพล เวียงคำ พูดว่า:

  เครื่องตกอาจเกิดจากเครื่องขัดข้องและอาจเป็นแรงดึงดูดของโลกด้วย

 18. ปภาณพิศ พินิจสุวรรณ เลขที่ 21 ม.3/2 พูดว่า:

  ดิฉันคิดว่าที่เครื่องบินตกเป็นเพราะสาเหตุ2ประการ
  1.เครื่องบินเสียการทรงตัวหรือถ้าเครื่องยนต์ดับกลางอากาศ แรงเสียดทานของอากาศจะลดความเร็วเครื่องบินลงในทันที และทำให้มันลดระดับอย่างรวดเร็ว
  ทำให้ไม่สามารถปรับระดับความเร็วและทรงตัวได้ทำให้เครื่องบินตกลงมาได้
  2. เครื่องยนต์ขัดข้องหรือสาเหตุอื่นๆและที่เครื่องบินไม่ลอยขึ้นไปบนฟ้านั้นแต่กลับตกลงสู่พื้นโลกเพราะว่าโลกมีแรงโน้มถ่วงที่สามารถดึงดูดวัตถุที่มีความหนาแน่นมากและน้อยให้มาอยู่ตรงจุดศูนย์กลางได้

 19. รวินทร์นิภา มาดูเหมา ม.3/1 เลขที่ 30 พูดว่า:

  สาเหตุที่เครื่องบินตกลงมาอาจเป็นเพราะ…
  ว่าเครื่องบินเสียการทรงตัวหรือว่าเครื่องควบคุมอาจจะบกพร่อง
  และ…
  อีกอย่างเมื่อมองจากภาพแล้วก็เห็นได้ถึงความหน้ากลัวของแรงโน้มถ่วงของโลก ทำให้เกิดความเสียหายเป็นมูลค่ามหาสาร

 20. อดิศา งานลอ พูดว่า:

  สาเหตุที่เครื่องบินตกน่าจะมาจากเครื่องยนต์ขัดข้องหรือสาเหตุอื่นๆและที่เครื่องบินไม่ลอยขึ้นไปบนฟ้านั้นแต่กลับตกลงสู่พื้นโลกเพราะว่าโลกมีความหนาแน่นมากกว่าเครื่องบินโลกจึงดึงดูดให้เครื่องบินลงสู่พื้นโลก

 21. ประทินทิพย์ เพียรการ3/2 พูดว่า:

  ที่เครื่องบินเป็นอย่านี้เพราะมันอาจจะเสีย มั้ง
  หรือเพราะความสมดุลของเครื่องบินไม่สมดุลกัน

 22. พีรวิชญ์ นาแพร่ พูดว่า:

  สาเหตุที่เครื่องบินตกน่าจะเกิดจากปีกของเครื่องบินไม่สมดุลกัน
  ….
  ….
  หรือไม่ก็กับตันขับเครื่องบินไม่เป็น
  ……
  …….
  ……….

 23. ปฏิธาน คำเรือง พูดว่า:

  เครื่องบินตกน่าจะเพราะเครื่งทางซ้ายเสีย … มั้ง
  ซึ่งเกิดจางเเรงดึงดูดของโลก(ไม่งั้นคงไม่ตก)
  เเละอาจมีเเรงเสียดสีตอนตก เเละเเรงเฉื่อย(คน)
  จบครับ -_-“

 24. ด.ช.ศุภกิตติ์ เมืองวงค์ ม.3/3 เลขที่14 พูดว่า:

  สาเหตุที่เครื่องบินตกคือความสมดุลของเครื่องบินไม่เท่ากัน

 25. วงศธร เสียงใส ม. 3/3 เลขที่ 13 พูดว่า:

  สาเหตุที่เครื่องบินตกอาจเกิดจากเหตุขัดข้องของปีกของเครื่องบินเสียการควบคุมหรือน้ำมันหมดจึงเสียสมดุลจึงทำให้เครื่องบินถูกแรงดึงดูดของโลกจึงตกกระแทกสู่พื้นดิน

 26. รัชชานนท์ จำปา ม. 3/2 เลขที่ 10 พูดว่า:

  สาเหตุที่เครื่องบินตกอาจเกิดจากเหตุขัดข้องของปีกของเครื่องบินเสียการควบคุมหรือว่าคนขับหลับในจึงเสียสมดุลจึงทำให้เครื่องบินถูกแรงดึงดูดของโลกจึงตกกระแทกสู่พื้นดิน

 27. รัชชานนท์ จำปา ม. 3/2 เลขที่ 10 พูดว่า:

  สาเหตุที่เครื่องบินตกอาจเกิดจากเหตุขัดข้องของปีกของเครื่องบินเสียการควบคุมหรือว่าคนขับหลับในจึงเสียสมดุลจึงทำให้เครื่องบินถูกแรงดึงดูดของโลกจึงตกกระแทกสู่พื้นดินครับ

 28. nattida panyawong พูดว่า:

  น้ำมันหมดมั้งคร๊
  เอะ! หรือปีกหัก
  พูดเล่นๆๆคร๊
  เอ เครื่องพังหรือว่า ตัวเครื่องขัดค้อง
  ?????
  ปีกซ้ายอาจมีมวลหรือน้ำหนักมากกว่าปีกข้างขวามั๊งจึงตกแล๊วถไลมั๊งคร๊
  อ๊อ แรงโน้มถ่วงด๊วย
  มันเปงแค่ข้อสันนิจฐานคร๊

 29. กริชรัตน์ เสธา พูดว่า:

  เกิิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกจึงทำให้ตกลงสู้พื้นหรือคนบังคับหลับในจึงทำไห้เครื่องบินตกตามแรงโน้มถ่วงของโลก…

 30. อนวัชช์ ด้วยอำพันธ์ พูดว่า:

  มันอาจจะเกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกนั้นดึงดูดเครื่องบินเข้าอยู่จุดศูนษ์กลางของโลก เพราะเครื่องบินได้รับพลังงานศักษ์มากกว่าพลังงานจลน์

 31. ชัพวิชญ์ รัตนชมภู ม.3/1 เลขที่2 พูดว่า:

  เครื่องบินได้รับแรงโน้มถ่วงของโลกมีมากคับ
  อีกข้อคืออาจจะน้ำมันหมดอะ

 32. ปวีณา กัณตา ชั้นม.3/2 เลขที่ 24 พูดว่า:

  คิดว่า แรงโน้มถ่วงของโลกมีมากเพิ่มขึ้น เมื่อวัตถุมีมวลมากขึ้น
  เช่นเดื๋ยวกันกับเครื่องบินที่มีน้ำหนักมากและโลกมีแรงโน้มถ่วงมากเลยทำให้เครื่องบินตก

 33. ณัฐพล เนาวประดิษฐ์ พูดว่า:

  ผมคิดว่า เครื่องบินสามารถทรงตัวได้ เนื่องจากปีกของเครื่องบินซึ่งจะขนานกับแรงลม เครื่องบินจะใช้พลังงานสูงมาก ในการขับเคลื่อนในที่ที่ใกล้พื้นผิวโลก ยิ่งเครื่องบินบินสูงเท่าไหร่ แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อเครื่องบินก้อจะยิ่งน้อยลงเท่านั้น ทำให้เครื่องบินที่อยุ่ที่สูงจะใช้พลังงานในการขับเลื่อนลงกว่าอยุ่ที่ต่ำ
  แต่เมื่อเครื่องบินเสียการทรงตัวหรือ ระบบในเครื่องบินขัดข้อง อาจจะทำให้เครื่องบินลำนั้นตกได้ แต่ถ้าได้นักบินที่มีความเก่งและความสามารถสูง ก้ออาจจะพาเครื่องบินลงจอดอย่างไม่ค่อยเปนอันตรายเหมือนในวีดิโอนี้ก็ได้ ซึ่งจากว๊ดิโอนี้การระเบิดของเครื่องบินน่าจะเกิดจากการเสียดสีของปีกเครื่องบิน ทำให้เกิดประกายไฟ แล้วลามมายังเครื่องยนต์ เมื่อถังน้ำมันได้รับความร้อนก็จะทำให้ถังน้ำมันนั้นระเบิดขึ้นมา เนื่องจากในถังน้ำมันมีความร้อนมากเกินไป แก๊สที่อยุ่ในน้ำมันเมื่อได้รับความร้อนก็จะดันตัวออกจากถังน้ำมัน ทำให้ระเบิดยิ่งแรงขึ้นคับ แล้วเมื่อดูจากว๊ดิโอแล้ว เครื่องบินเมื่ออยุ่ใกล้พื้นดิน เครื่องยิ่งตกเร็วยิ่งขึ้น เพราะแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อเครื่องบินมากกว่าที่เครื่องบินลอยอยุ่บนฟ้า ซึ่งเครื่องบินลำนี้เครื่องยนต์อาจจะลัดวงจร เพราะมันกระแสไฟเกิดขึ้นก่อนที่จะตกลงสู่พื้นแล้วก้อไถลไปจนเครื่องบินลำนี้ระเบิดขึ้นคับ

 34. กาญจนา ดวงต๋า 3/1 พูดว่า:

  เครื่องบินตกลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลก
  ที่จะดึงดูดวัตถุนั้นให้เข้ามาสู่จุดศูนย์กลางของโลก

 35. jiraporn07 พูดว่า:

  ครูอ่านความเห็นแล้ว บางคนคล้ายๆกันนะ แต่ความเห็นบางคนก็ดีมาๆเลยค่ะ

 36. วรรณนิภา วงค์ไชยา ม.3/1 เลขที่34 พูดว่า:

  จากการอ่านสาระเนื้อหาและดูคลิปดังกล่าว คิดว่า บริเวณพื้นที่ ที่เครื่องบิน บินอยู่นั้นมีแรงดึงดูดของโลกมากกว่าบริเวณพื้นที่อื่นๆ จึงทำให้เครื่องบิน เสียการทรงตัวและตกลงสู่พื้นตามแรงดึงดูดของโลก…(อาจเกิดความขัดข้องของเครื่องบินนั้นร่วมด้วย) ตามที่เรียนมาว่า “แรงดึงดูดของโลกแต่ละพื้นที่มีไม่เท่ากัน”…
  ….++.คลิปที่เห็นอาจมีทั้งน่ากลัว!!!และมีทั้งสาระความรู้ให้เพื่อนๆทุกคนได้แสดงความคิดเห็นกัน++…..

 37. ณัฐริกา สมเครือ ม.3/1 พูดว่า:

  ดิฉันสันนิษฐานว่า เครื่องบินสามารถบินได้บนอากาศอาจเป็นเพราะว่าเครื่องบินมีความหนาแน่นและแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าบนอากาศเพราะอากาศมีความหนาแน่นและแรงโน้มถ่วงมากกว่าเครื่องบินและถ้าเครื่องบิน บินสูงขึ้นไปอีกก็จะสามารถบินได้อย่างประหยัดพลังงานในการทำงานที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่ายิ่งเครื่องบิน บินสูงขึ้นก็จะมีแรงโน้มถ่วงและความหนาแน่นน้อยลง
  สิ่งที่ทำให้ เครื่องบินตก อาจเป็นเพราะว่า เครื่องบินมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศและอาจเป็นเพราะพื้นโลกมีแรงโน้มถ่วงมากจึงดึงดูดให้เครื่องบินเสียการทรงตัวแล้วตกมายังพื้นโลกอย่างช้าๆตามแนวเฉียงเพราะถ้าเครื่องบินตกตามแนวดิ่งแสดงว่าพื้นโลกมีแรงโน้มถ่วงอย่างมากมายมหาศาลถึงสามรถทำให้เครื่องบินตกตามแนวดิ่ง
  ขอบคุณคุณ คุณครูที่ทำให้ดิฉันมีความรู้ความเข้าใจถึงเรื่อง แรง มากยิ่งขึ้น

 38. ด.ญ. สหัสา ขยันดี ม.3/3 เลขที่37 พูดว่า:

  เครื่องบินเสียการทรงตัวจึงทำให้ตกลงมาสู่พื้น
  ตามหลักการแรงโน้มถ่วงของโลกที่จะดึงดูดวัตถุนั้นเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกหรือว่าเครื่องบินได้รับพลังงานศักย์มากกว่าพลังงานจลน์และภาพที่เกิดขึ้นก็ทำให้เราได้รู้ว่าโทษของแรงดึงดูด ถึงแม้ว่าจะข้อดีมากมายบางครั้งก็สามารถทำให้เราเสียชีวิตหรือทรัพสินเงินทองได้เช่นกัน

 39. ภัทรกร ยาดี 3/2 พูดว่า:

  เครื่องบินเกิดบกพร่องอะไรบางอย่างจึงเสียการทรงตัวทำให้เครื่องบินตกลงมาตามแนวเเรงดึงดูดของโลก

 40. กันตยา สีนาค ม3/1 พูดว่า:

  เครื่องบินเกิดการเสียการทรงตัวหรือเกิดเหตุขัดข้องบางอย่างของวงจรการควบคุมเครื่องบินทำให้ตกสู่พื้นที่ที่มีแรงโน้มถ่วงมากกว่ามวลของเครื่องบินทำให้เครื่องบินตกลงมาตามแนวเเรงดึงดูดของโลกในแนวเฉียง

 41. ประกายทิพย์ สมศรี ม.3/1 พูดว่า:

  เครื่องบินอาจจะบกพร่องอะไรบางอย่างจึงเสียการทรงตัว แรงโน้มถ่วงของโลกจึงดึงดูดเครื่องบินเข้าสู่ศูนย์กลางโลกในแนวเฉียงดังนั้นเราควรมีสติในการเดินทางทุกครั้ง

 42. ประกายทิพย์ สมศรี พูดว่า:

  เครื่องบินอาจจะบกพร่องอะไรบางอย่างจึงเสียการทรงตัว แรงโน้มถ่วงของโลกจึงดึงดูดเครื่องบินเข้าสู่ศูนย์กลางโลกในแนวเฉียง สรุป แรงโน้มถ่วงของโลกมีทั้งด้านดีและเสียดังนั้นเราควรมีสติในการเดินทาง

 43. ลลิตา ดวงทิย์ ม.3/1 เลขที่31 พูดว่า:

  เมื่อดูจากภาพดังกล่าวแสดงถึงโทษของแรงดึงดูด ถึงแม้ว่าจะข้อดีมากมายแต่ก้อมีข้อเสียถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สินก็ได้

 44. ลลิตา ดวงทิย์ ม.3/1 พูดว่า:

  เมื่อดูจากภาพดังกล่าวแสดงถึงโทษของแรงดึงดูด ถึงแม้ว่าจะข้อดีมากมายแต่ก้อมีข้อเสียถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สินก็ได้

 45. ด.ช.เอกวรุฬห์ แสนสี ม.3/3 เลขที่17 พูดว่า:

  แรงดึงดูดของโลกก็อันตรายนะ

 46. จารุวรรณ กันวงค์ พูดว่า:

  เครื่องบินถูกแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำ ทำให้เครื่องบินเสียการทรงตัวตกลงสู่พื้น เนื่องจากพลังงานศักย์มากกว่าพลังงานจลน์

 47. นครินทร์ ชาวน่าน พูดว่า:

  เครื่องบินเสียการทรงตัวจึงทำให้ตกลงมาสู่พื้น เพราะเครื่องบินได้รับพลังงานศักย์มากกว่าพลังงานจลน์

 48. สิริวรรณ ทำงาน พูดว่า:

  เครื่องบินเสียการทรงตัว เนื่องจากพลังงานศักย์มากกว่าพลังงานจลน์ ทำให้เครื่องบินถูกแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำจึงทำให้เครื่องบินตกลงมาสู่พื้น

 49. นันทกานต์ ใจเย็น พูดว่า:

  เครื่องบินเสียการทรงตัวจึงทำให้ตกลงมาสู่พื้น
  ตามหลักการแรงโน้มถ่วงของโลกที่จะดึงดูดวัตถุนั้นเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลก

 50. อรรถพล ผลงาม พูดว่า:

  เครื่องบินได้รับพลังงานศักย์มากกว่าพลังงานจลน์
  ทำให้เครื่องบินเสียการทรงตัวเลยตกลงมาสู่พื้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s