เอกภพ


สาระการเรียนรู้

1. เอกภพ
2. ระบบสุริยะ
3. มองท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์
4. เทคโนโลยีอวกาศ

ตัวชี้วัด

1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายส่วนประกอบของระบบสุริยะและปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ และผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก

2.ระบุตำแหน่งและอธิบายลักษณะของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

3. สืบค้นข้อมูลและอธิบายส่วนประกอบของกาแล็กซีและเอกภพ

4. อ่านแผนที่ดาว สังเกตและอธิบายกลุ่มดาวฤกษ์และยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก ตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์

5. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สำรวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า  สภาวะอากาศ    ทรัพยากรธรรมชาติ   และที่ใช้ในการสื่อสาร

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา

1. มีระเบียบวินัยในตนเอง
2. มีความรับผิดชอบ
3. มีความเมตตากรุณา
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
5. มีมารยาท สมกับความเป็นไทย
6.ใช้สิ่งของและทรัพย์สินอย่างประหยัด ทั้งของตนเองและสังคม

กระบวนการจัดการเรียนรู้

1. กระบวนการทดลอง
2. การสืบค้นข้อมูล
3. กระบวนการคิด

สาระสำคัญ

ดวงดาวต่างๆที่อยู่ในท้องฟ้าจะรวมกันเป้นกลุ่มๆเรียกว่าดาราจักร หรือกาแล็กซี่ และดวงดาวที่มองเห็นในท้องฟ้าจำแนกออกเป็นดาวฤกษ์และดาวเคราะห์  ซึ่งสมารถสังเกตได้ง่ายด้วยตาเปล่า ในเอกภพมีดาราจักรอยู่มากมาย ระบบสุริยะเป็นส่วนหนึ่งของดาราจักรทางช้างเผือกที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางโดยมีดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหางและอุกกาบาตโคจรรอบดวงอาทิตย์

โลกและดาวอื่นๆที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ซึ่งโคจรรอบดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะ เรียกว่าดาวเคราะห์  ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรอยู่ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ เรียกว่าดาวเคราะห์วงใน ส่วนดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรอยู่ห่างจากวงโคจรของโลกออกไปรียกว่าดาวเคราะห์วงนอก  คนบนโลกมีโอกาสเห็นดาวเคราะห์วงในและดาวเคราะห์วงนอกในเวลาและตำแหน่งที่แตกต่างกัน จากการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะ

มนุษย์ได้พยายามศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับจักรวาลและอวกาศโดยมีโครงการสำรวจอวกาศ ซึ่งก่อให้ผลทางตรงและทางอ้อม เช่น การสื่อการการคมนาคม การสำรวจทรัพยากรโลก การเกษตร การแพทย์ และด้านอื่น ๆอีกมากมาย

เอกภพ

ขอบคุณ https://www.youtube.com/watch?v=xdNHto0lh8s#t=47

ดูวีดิโอ กำเนิดเอกภพ

ขอขอบคุณ….http://www.youtube.com/watch?v=-3-bL9kN2kU

http://www.youtube.com/watch?v=fxjJy8FSFwk&feature=related

ระบบสุริยะ

ใบกิจกรรมที่ 1

ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลของดาวประจำวันเกิด และดวงดาวในจักรราศีประจำเดือนเกิดของคนเอง เช่น รุ่ง เกิดวันอาทิตย์ ที่ 7  กันยายน ก็ให้สืบค้นข้อมูลของดวงอาทิตย์ และกลุ่มดาวราศีสิงห์ เป็นต้น จากนั้นก็นำข้อมูลมาโพสต์ตอบในบล็อกด้านล่างนี้ให้เสร็จก่อนวันที่ 21 พ.ย. 56 นี้

กลุ่มดาวจักรราศี

ลิงก์เข้าศึกษากลุ่มดาวจักรราศี 12 ราศีจากเว็ป

http://phuketindex.com/travel/photo-stories/other/s-zodiac/

กลุ่มดาวกับชีวิต

การใช้แผนที่ดาว

มองท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์

เทคโนโลยีอวกาศ

แบบฝึกหัด

Advertisements

เกี่ยวกับ jiraporn07

I'm teacher.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

321 ตอบกลับที่ เอกภพ

 1. นิรนาม พูดว่า:

  กลุ่มดาวปลาคู่ (ราศีมีน) เป็นกลุ่มดาวที่อยู่ทางเหนือของเส้นศูนย์สูตรฟ้า ปลาตัวหนึ่งอยู่ถัดจากสี่เหลี่ยมของกลุ่มดาวม้ามีปีกไปทางใต้ อีกตัวหนึ่งอยู่ถัดไปทางทิศตะวันออก ประกอบด้วยดาวฤกษ์แสงริบหรี่อย่างน้อย 15 ดวง ดวงที่ 1 ถึง 6 เป็นปลาตัวแรก และ ดวงที่ 14 ถึง 15 เป็นปลาตัวที่ 2 ดวงอาทิตย์จะผ่านกลุ่มดาวนี้ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม ถึง 19 เมษายน ดวงอาทิตย์จะอยู่บนเส้นศูนย์สูตรฟ้าในวันที่ 21 มีนาคม ซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวปลาคู่ วันนี้จะเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นตรงจุดตะวันออกพอดี และ ตกตรงจุดตะวันตกพอดี เรียกว่า วันอิควินอกซ์ ( EQUINOX ) ซึ่งกลางวันจะยาวนานเท่ากับกลางคืน กลุ่มดาวปลาคู่จะปรากฏอยู่บนฟ้านานราว 9 ชั่วโมง

  ดาวอังคาร (Mars) เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่ 4 ในบรรดาดาวเคราะห์ทั้งหมด ดาวอังคารมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 เท่าของโลก ดาวอังคารมีโครงสร้างภายในประกอบด้วยแก่นของแข็งมีรัศมีประมาณ 1,700 กิโลเมตร ห่อหุ้มด้วยชั้นแมนเทิลที่เป็นหินหนืดหนาประมาณ 1,600 กิโลเมตร และมีเปลือกแข็งเช่นเดียวกับโลก ดาวอังคารมีสีแดงเนื่องจากพื้นผิวประกอบด้วยออกไซด์ของเหล็ก (สนิมเหล็ก) พื้นผิวของดาวอังคารเต็มไปด้วยหุบเหวต่างๆ มากมาย หุบเหวขนาดใหญ่ชื่อ หุบเหวมาริเนอริส (Valles Marineris) มีความยาว 4,000 กิโลเมตร กว้าง 600 กิโลเมตร ลึก 8 กิโลเมตร นอกจากนี้ดาวอังคารยังมีภูเขาไฟที่สูงที่สุดในระบบสุริยะชื่อ ภูเขาไฟโอลิมปัส (Mount Olympus) สูง 25 กิโลเมตร ฐานที่แผ่ออกไปมีรัศมี 300 กิโลเมตร
  ดาวอังคารมีบรรยากาศเบาบางมาก ประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งเกิดจากการระเหิดของน้ำแข็งแห้ง (คาร์บอนไดออกไซด์แข็ง) ปกคลุมอยู่ทั่วไปบนพื้นผิวดาวอังคาร ที่บริเวณขั้วเหนือและขั้วใต้ของดาวมีน้ำแข็ง (Ice water) ปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้แต่งนิยายวิทยาศาสตร์ในหลายสิบปีที่ผ่านมา ตั้งแต่มีการสังเกตดาวอังคารผ่านกล้องโทรทรรศน์ และพบรูปร่างพื้นผิวที่คล้ายกับคลองส่งน้ำของมนุษย์ดาวอังคาร (ถ้ามีสิ่งมีชีวิตอยู่จริงบนดาวอังคาร) แต่หลังจากที่องค์การนาซาได้ส่งยานไปสำรวจดาวอังคารอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราทราบว่า ลักษณะดังกล่าวเป็นเพียงร่องรอยที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ อย่างไรก็ตามจากการสำรวจพื้นผิวดาวอังคารโดยยานไวกิงออร์บิเตอร์ 1 และยานมาร์สโกลบอลเซอร์เวเยอร์พบร่องรอยท้องแม่น้ำที่เหือดแห้ง นักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานว่า ถ้าเคยมีสิ่งมีชิวิตอยู่บนดาวอังคารมาก่อน ก็น่าจะมีซากหรือฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นใต้ท้องน้ำหรือใต้น้ำแข็งที่ขั้วทั้งสองของดาวอังคาร
  ดาวอังคารมีดวงจันทร์บริวารขนาดเล็ก 2 ดวง คือ โฟบัสและดีมอส ดวงจันทร์ทั้งสองดวงมีรูปร่างไม่สมมาตร และมีขนาดเล็กกว่า 25 กิโลเมตร สันนิษฐานว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยที่ถูกแรงโน้มถ่วงของดาวอังคารดูดจับมาเป็นบริวาร ภายหลังการก่อตัวของระบบสุริยะ

  ด.ช.ณัฐวุฒิ นาบำรุง ชั้นม.3/4 เลขที่5

 2. ด.ญ.ธนัชนาพร ปิติ ชั้น 3/2 เลขที่ 20 พูดว่า:

  ดาวเสาร์
  ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่รู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์ กาลิเลโอได้ใช้กล้องส่องทางไกล สังเกตดาวเสาร์เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2153 และพบลักษณะที่เป็นวงรี คล้ายกับเป็นดาวเคราะห์ที่มีหูสองข้าง จนกระทั่งในปี พ.ศ.2202 คริสเตียน ฮอยเกนส์ พบว่าเป็นวงแหวนของดาวเสาร์ เป็นที่เชื่อกันว่าดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียว ในระบบสุริยะ ที่มีวงแหวน จนกระทั่งเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้เอง ที่ได้มีการค้นพบวงแหวนบางๆ รอบดาวยูเรนัส ดาวพฤหัสบดี และดาวเนปจูน
  ราศีพิจิก
  เป็นราศีที่ 8 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีตุลกับราศีธนู มีสัญลักษณ์เป็นแมงป่อง (บางตำราเป็นนกอินทรีหรืองู)[ต้องการอ้างอิง] ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีพิจิกนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึง 22 พฤศจิกายน ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม

 3. นาย สิทธิพงศ์ ทะปัญญา เลขที่19 ชั้น ม3/3 พูดว่า:

  ดาวประจำวันเกิด อาทิตย์
  อาทิตย์ ตามคัมภีร์ไตรเพทของพราหมณ์ กล่าวว่ามีถึง ๘ องค์ มีชื่อต่างๆกันว่าเป็นโอรสของพระกัศปประชาบดี กับพระอทิติ แต่ได้ทอดทิ้งพระมรรตาณะฑะเสียองค์หนึ่ง คงนำไปเฝ้าพระเป็นเจ้าแค่ ๗ องค์ ต่อมาไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ จึงยอมรับพระมรรตาณะฑะเป็นอาทิตย์ด้วย จึงรวมเป็นพระอาทิตย์ ๘ องค์ ได้แก่
  ๑. วรุณาทิตย์ ๒. มิตราทิตย์ ๓. อริยมนาทิตย์ ๔.ภคาทิตย์
  ๕. องศาทิตย์ ๖.อินทราทิตย์ ๗.ธาตราทิตย์ ๘.สุริยาทิตย์
  องค์ที่มีนามว่า สุริยาทิตย์ นี่แหละคือ พระมรรตตาณะฑะ ที่พระมารดาคือพระอทิติ ไม่พาไปเฝ้าพระผู้เป็นเจ้า จึงไม่ได้อยู่บนเทวโลกอย่างพระอาทิตย์องค์อื่นๆ ทั้ง ๗ องค์แรก จึงคงเที่ยวขับราชรถอยู่ระหว่างเทวโลกกับมนุษย์โลกตราบเท่าทุกวันนี้
  ตามคัมภีร์พระเวท พระอาทิตย์จะมีนามนัยหนึ่งว่า พรุสูรย์ หรือ พระ สุริยเทพ มีหน้าที่ให้แสงสว่างและความอบอุ่นต่อมนุษย์ สัตว์และพืชพันธุ์บนพื้นโลกนี้ มีบางแห่งเรียกว่า สวิตฤ(สวิต์ฤ) ขี่ราชรถเทียมม้าแดง ๗ ตัว

  ราศีกันย์
  ลักษณะทั่วไป ราศีกันย์
  ชาวราศีกันย์เป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีน้ำใจ ช่วยเหลือเพื่อนๆ และคนรักในทุกๆเรื่องที่เขาจะช่วยได้ เขาเป็นคนที่มีความขยัน มุมานะ และมักจะทำอะไรที่ดีๆและเป็นประโยชน์มาให้เพื่อนๆและคนรอบข้างเสมอ ชาวกันย์เป็นคนใจเย็น และมีความอ่อนโยน บางครั้งก็ดูจะเป็นคนขี้อายไปบ้าง ข้อเสียคือชาวราศีกันย์ค่อนข้างที่จะเป็นคนอ่อนไหวง่าย และถึงกับอ่อนแอในบางเรื่อง บางครั้งก็แสดงออกว่ามีความมั่นใจ แต่ในจิตใตจริงๆก็มีความหวาดกลัว หลายครั้งชาวราศีกันย์ก็เป็นคนเอาใจยาก เอาแต่ใจตัวเองอยู่เหมือนกัน โดยเฉพาะไม่ชอบคำตำหนิติเตียนของใครต่อใครที่มีต่อตนเอง

 4. จินดารัตน์ ช่างหล่อ เลขที่14 . ม3/1 พูดว่า:

  เกิดวันอาทิตย์ ที่3 ธันวาคม 2543
  ดวงอาทิตย์ เป็นดาวฤกษ์ที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ ดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย และดาวหาง ล้วนแล้วแต่โคจรรอบดวงอาทิตย์ทั้งสิ้น ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดและสำคัญต่อโลก มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นก๊าซไฮโดรเจน ที่ใจกลางของดวงอาทิตย์ มีอุณหภูมิและแรงดันสูงมาก จนทำให้ก๊าซไฮโดรเจนหลอมรวมกันเป็นก๊าซฮีเลียม และแผ่พลังงานออกมาอย่างมหาศาล เป็นความร้อนและแสงสว่าง เราเรียกปฏิกิริยานี้ว่า “ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน”
  ราศีพิจิก
  กลุ่มดาวราศีพิจิก คือ กลุ่มดาวแมงป่อง กลุ่มดาวแมงป่องเป็นกลุ่มกาวใน 12 ราศี กลุ่มเดียวที่มีรูปร่างเหมาะสมเหมือน ชื่อที่สุด มีส่วนหัว ส่วนตัว ส่วนหาง และจงอยของหางเหมือนแมงป่องจริง ๆ
  กลุ่มดาวแมงป่องเป็นกลุ่มดาวที่สวยงามที่สุด ในบรรดากลุ่มดาว 12 ราศี ดาวฤกษ์ Antares ซึ่งเป็นหัวใจของแมงป่องมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 400 ล้านไมล์ กลุ่มดาวแมงป่อง จะเห็นอยู่ตรงศีรษะเมื่อเวลา 3 ทุ่ม ในวันที่ 20 กรกฎาคม ในต้นเดือนพฤศจิกายน พอดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไป จะเห็นกลุ่มดาวแมงป่อง ทางขอบฟ้าทิศตะวันตกใกล้จะตกจากขอบฟ้าไป ในตอนต้นเดือนกุมภาพันธ์ จะเห็นอยู่เหนือขอบฟ้าทิศตะวันออก เมื่อเวลาก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น นักเรียนที่ตื่นท่องหนังสือเตรียมสอบไล่ ถ้าดูจะสังเกตเห็นทุกคน กลุ่มดาวแมงป่อง เป็นกลุ่มดาวที่มนุษย์รู้จักมาแต่ดึกดำบรรพ์ การใช้ชื่อว่ากลุ่มดาว สคอร์ – ปี – อุส (Scorpius) เพราะในสมัยโบราณ เมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ ปรากฏมาอยู่ในกลุ่มดาวนี้ ปรากฏว่าในประเทศอิยิปต์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใด ๆ เกิดขึ้นเลย
  เทพนิยายโบราณกล่าวถึงกลุ่มดาวนี้ว่า มันคือ แมงป่องยักษ์ ผู้สามารถพิชิต นายพรานใหญ่ ออไรออน (Orion) ซึ่งเป็นนายของบรรดาสัตว์บนโลกให้ถึง แก่ความตายได้ โดยแมงป่องตัวนี้ ถูกพระนางจูโน คนขี้อิจฉาใช้ไปต่อยที่ ข้อเท้านายพราน จนถึงแก่ความตาย

 5. ด.ญ. วรรณพร ขายข้าวสาร 3/2 เลขที่ 29 พูดว่า:

  ดวงจันทร์ (The Moon) ​เป็นบริวารดวงเดียวของโลกและมีขนาดเล็กกว่าโลกมาก หลังจากการก่อตัวของระบบสุริยะ ดวงจันทร์เย็นตัวอย่างรวดเร็วจนโครงสร้างภายในกลายเป็นของแข็งทั้งหมดจึงไม่มีสนามแม่เหล็ก ดวงจันทร์มีมวลน้อยจึงมีแรงโน้มถ่วงน้อยจนไม่สามารถดึงดูดบรรยากาศไว้ได้ การที่ไม่มีชั้นบรรยากาศห่อหุ้มอยู่เลย ทำให้อุกกาบาตพุ่งชนพื้นผิวโดยอิสระไร้แรงเสียดทาน พื้นผิวของดวงจันทร์จึงปกคลุมไปด้วยฝุ่นผงและกรวดอุกกาบาต เมื่อมองดูจากโลกเรามองเห็นพื้นที่สีคล้ำบนดวงจันทร์เป็นรูปกระต่าย คนสมัยก่อนเข้าใจว่า บริเวณนั้นเป็นทะเลบนดวงจันทร์ แต่ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีกันแล้วว่าบนดวงจันทร์ไม่มีน้ำ พื้นที่แอ่งสีคล้ำบนดวงจันทร์เกิดขึ้นจากการพุ่งชนของอุกกาบาตขนาดใหญ่ในยุคแรกของระบบสุริยะ ทำให้พื้นผิวของดวงจันทร์ทะลุจนแมกมาซึ่งอยู่ข้างใต้ไหลขึ้นมาแข็งตัวเป็นหินบะซอลต์ ในยุคหลังๆ อุกกาบาตได้พุ่งชนและหลอมรวมกับดาวเคราะห์และดวงจันทร์ต่างๆ ของระบบสุริยะจนหมดแล้ว เหลือแต่อุกกาบาตขนาดจิ๋วซึ่งยังคงกระหน่ำชนพื้นผิวดวงจันทร์อยู่ตลอดเวลา

  ดาวประจำราศี
  ราศีกันย์ (อังกฤษ: Virgo จากละติน: virgō แปลว่า “หญิงพรหมจรรย์”) เป็นราศีที่ 6 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีสิงห์กับราศีตุล มีสัญลักษณ์เป็นหญิงพรหมจรรย์ ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีกันย์นั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม ถึง 23 กันยายน ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม

 6. ด.ช.วัชรพล สมส่วน เลขที่14 ม.3/3 พูดว่า:

  ดาวประจำราศี
  ราศีมีน กลุ่มดาวปลาเป็นกลุ่มดาวใหญ่กลุ่มหนึ่ง ดวงอาทิตย์ผ่านเข้าไปอยู่ในกลุ่มดาวปลาระหว่างวันที่ 13 มีนาคม ถึง 19 เมษายน และดวงอาทิตย์จะอยู่บนเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้าในวันที่ 21 มีนาคม ซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวปลา ในวันนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นตรงจุดทิศตะวันออกพอดี และตกตรงจุดทิศตะวันตกพอดี เรียกว่า วันอิควินอกซ์ (Equinox) หรือวิษุวัต ซึ่งวันนี้กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน จุดนี้เคยอยู่ในกลุ่มดาวแกะเมื่อ 2,000 ปีมาแล้ว และเรียกว่า จุดแรกของกลุ่มดาวแกะ (The First Point of Aries) ปัจจุบันก็ยังเรียกชื่อเดียวกัน การขึ้นตกและการปรากฏบนท้องฟ้าของกลุ่มดาวปลาดูไม่ชัดเจน เพราะประกอบด้วยดาวฤกษ์ที่มีแสงริบหรี่ ต้องอาศัยกลุ่มดาวม้าปีกซึ่งมีดาว 4 ดวง เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมใหญ่เป็นเครื่องช่วยค้นหา ขณะที่ด้านหนึ่งของสี่เหลี่ยมใหญ่อยู่ที่มุมเงย 30องศา และด้านตรงกันข้ามอยู่ที่มุมเงย 45 องศา ทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือนั้น กลุ่มดาวปลาจะขึ้นมาครบทั้ง 15 ดวง ทางทิศตะวันออก ปลาตัวซ้ายมือจะอยู่ด้านล่างหรือตะวันออกของสี่เหลี่ยมใหญ่เป็นมุมเงย 15 องศา ส่วนปลาตัวขวามือจะอยู่ขวามือหรือทางทิศใต้ของสี่เหลี่ยมใหญ่และอยู่สูงเป็นมุมเงยระหว่าง 30 ถึง 45 องศา เมื่อขึ้นไปสูงสุดปลาตัวขวามือจะผ่านเมริเดียนพร้อม ๆ กับสี่เหลี่ยมใหญ่ แต่ผ่านทางใต้ของจุดเหนือศีรษะ ในขณะที่สี่เหลี่ยมใหญ่ผ่านเกือบตรงศีรษะ ส่วนปลาตัวที่สองซึ่งเคยอยู่ซ้ายมือของสี่เหลี่ยมใหญ่ขณะขึ้นทางทิศตะวันออก บัดนี้จะปรากฏอยู่ทางทิศตะวันออกของสี่เหลี่ยมใหญ่ หรือถ้ายืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ ปลาตัวนี้จะอยู่ขวามือของสี่เหลี่ยม ปลาตัวที่อยู่ทางทิศใต้ของสี่เหลี่ยมใหญ่จะลับขอบฟ้าก่อนและตกดินตรงจุดทิศตะวันตก ส่วนปลาตัวทิศตะวันออกจะตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือประมาณ 22.5 องศา กลุ่มดาวปลาทั้งกลุ่มปรากฏอยู่บนท้องฟ้าประเทศไทยนาน 8 ชั่วโมง
  เวลาที่เห็น
  ในเดือนมีนาคมและเมษายนจะมองไม่เห็นกลุ่มดาวปลา เดือนที่เห็นนานที่สุด คือเดือนกันยายน ส่วนเดือนอื่น ๆ จะเห็นแตก
  ดาวประจำวันเกิด
  ดาวศุกร์ (อังกฤษ: Venus) เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 2 (ฉบับแก้ไข ลำดับที่ 4 และ ดาวศุกร์มีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 3 เท่าของดวงจันทร์ และ มีขนาดใหญ่กว่าดาวพุธและดาวอังคาร 2 เท่าตัว ตามทฤษฎีของโคเปอร์นิคัส และ ทฤษฎีของเคปเลอร์) ชื่อละตินของดาวศุกร์ (Venus) มาจากเทพีแห่งความรักของโรมัน ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์หิน มีขนาดใกล้เคียงกับโลก บางครั้งเรียกว่า “น้องสาว” ของโลก แม้ว่าวงโคจรของดาวเคราะห์ทุกดวงจะเป็นวงรี วงโคจรของดาวศุกร์จัดว่าเกือบเป็นวงกลม มีความเยื้องศูนย์กลาง (ความรี) น้อยที่สุด
  สำหรับวัตถุในธรรมชาติ ดาวศุกร์เป็นวัตถุท้องฟ้าที่สว่างที่สุดเป็นลำดับที่ 3 รองจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เนื่องจากดาวศุกร์มีวงโคจรใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลก จึงมีมุมห่างจากดวงอาทิตย์ไม่เกิน 47.8° มองเห็นได้เฉพาะในเวลาเช้ามืดหรือหัวค่ำเท่านั้น ขณะปรากฏในท้องฟ้าเวลาหัวค่ำทางทิศตะวันตก เรียกว่า “ดาวประจำเมือง” และเมื่อปรากฏในท้องฟ้าเวลาเช้ามืดทางทิศตะวันออก เรียกว่า “ดาวประกายพรึก” หรือ “ดาวรุ่ง”
  ชาวบาบิโลนโบราณรู้จักดาวศุกร์มาตั้งแต่ราว 1,600 ปีก่อนคริสตกาล แต่เชื่อว่าด้วยความสว่างสุกใสของดาวศุกร์ น่าจะเป็นที่รู้จักมาก่อนหน้านั้นนานแล้วนับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สัญลักษณ์แทนดาวศุกร์ คือ ♀

 7. นางสาว จรินทร์ทิพย์ วงค์มูล เลขที่ 21 ชั้น 3/2 พูดว่า:

  ดวงจันทร์ (The Moon) ​เป็นบริวารดวงเดียวของโลกและมีขนาดเล็กกว่าโลกมาก หลังจากการก่อตัวของระบบสุริยะ ดวงจันทร์เย็นตัวอย่างรวดเร็วจนโครงสร้างภายในกลายเป็นของแข็งทั้งหมดจึงไม่มีสนามแม่เหล็ก ดวงจันทร์มีมวลน้อยจึงมีแรงโน้มถ่วงน้อยจนไม่สามารถดึงดูดบรรยากาศไว้ได้ การที่ไม่มีชั้นบรรยากาศห่อหุ้มอยู่เลย ทำให้อุกกาบาตพุ่งชนพื้นผิวโดยอิสระไร้แรงเสียดทาน พื้นผิวของดวงจันทร์จึงปกคลุมไปด้วยฝุ่นผงและกรวดอุกกาบาต เมื่อมองดูจากโลกเรามองเห็นพื้นที่สีคล้ำบนดวงจันทร์เป็นรูปกระต่าย คนสมัยก่อนเข้าใจว่า บริเวณนั้นเป็นทะเลบนดวงจันทร์ แต่ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีกันแล้วว่าบนดวงจันทร์ไม่มีน้ำ พื้นที่แอ่งสีคล้ำบนดวงจันทร์เกิดขึ้นจากการพุ่งชนของอุกกาบาตขนาดใหญ่ในยุคแรกของระบบสุริยะ ทำให้พื้นผิวของดวงจันทร์ทะลุจนแมกมาซึ่งอยู่ข้างใต้ไหลขึ้นมาแข็งตัวเป็นหินบะซอลต์ ในยุคหลังๆ อุกกาบาตได้พุ่งชนและหลอมรวมกับดาวเคราะห์และดวงจันทร์ต่างๆ ของระบบสุริยะจนหมดแล้ว เหลือแต่อุกกาบาตขนาดจิ๋วซึ่งยังคงกระหน่ำชนพื้นผิวดวงจันทร์อยู่ตลอดเวลา
  ดวงจันทร์หันด้านเดียวเข้าหาโลก เนื่องจากปฏิสัมพันธ์ของแรงไทดัลของโลกและดวงจันทร์ ทำให้ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองใช้เวลาเท่ากับที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ด้านตรงข้ามที่หันออกจากโลก (Far side of the Moon) จึงเต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่เพราะดวงจันทร์ทำหน้าที่ปกป้องโลกไปในตัว และแม้ว่าดวงจันทร์จะมีขนาดเล็กกว่าโลกมากแต่ดวงจันทร์ก็มีอิทธิพลกับโลกมาก ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น ข้างขึ้นข้างแรม น้ำขึ้นน้ำลง สุริยุปราคา จันทรุปราคา นักวิทยาศาสตร์พบว่า ดวงจันทร์กำลังเคลื่อนที่ช้าลงและห่างจากโลกมากขึ้น
  ชาวราศีพิจิกเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่สามารถเป็นได้ทั้งคนแสนดีและแย่มากๆ ภายในคนๆเดียวกัน ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขา ชาวพิจิกเป็นคนใจอ่อน จิตใจดี แต่ก็โกรธและหงุดหงิดง่าย ชาวพิจิกเป็นคนมีความมั่นใจในตนเองสูงมาก ไม่ยอมใคร เอาแต่ใจตัวเองเป็นที่ตั้ง ซึ่งบางครั้งก็ทำให้เขาดูโดดเด่น เป็นผู้นำ แต่บางครั้งเมื่อรวมกับอารมณ์ที่ปรวนแปรและเอาแต่ใจก็จะทำให้ชาวพิจิกเป็นคนน่ากลัวอยู่เหมือนกัน

 8. นาย จักรกฤษณฺ ชำนาญยา เลขที่ 3 ชั้น 3/3 พูดว่า:

  าวพฤหัสบดี เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 5 และเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ นอกจากดาวพฤหัสบดี ดาวเคราะห์แก๊สดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะได้แก่ ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน ชื่อละตินของดาวพฤหัสบดี (Jupiter) มาจากเทพเจ้าโรมัน สัญลักษณ์แทนดาวพฤหัสบดี คือ ♃ เป็นสายฟ้าของเทพเจ้าซุส

  ดาวพฤหัสบดีมีมวลสูงกว่ามวลของดาวเคราะห์อื่นรวมกันราว 2.5 เท่า ทำให้ศูนย์ระบบมวลระหว่างดาวพฤหัสบดีกับดวงอาทิตย์ อยู่เหนือผิวดวงอาทิตย์ (1.068 เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์ เมื่อวัดจากศูนย์กลางดวงอาทิตย์) ดาวพฤหัสบดีหนักว่าโลก 318 เท่า เส้นผ่านศูนย์กลางยาวกว่าโลก 11 เท่า และมีปริมาตรคิดเป็น 1,300 เท่าของโลก เชื่อกันว่าหากดาวพฤหัสบดีมีมวลมากกว่านี้สัก 60-70 เท่า อาจเพียงพอที่จะให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์จนกลายเป็นดาวฤกษ์ได้

  ดาวพฤหัสบดีหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วสูงที่สุด เมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะ ทำให้มีรูปร่างแป้นเมื่อดูผ่านกล้องโทรทรรศน์ นอกจากชั้นเมฆที่ห่อหุ้มดาวพฤหัสบดี ร่องรอยที่เด่นชัดที่สุดบนดาวพฤหัสบดี คือ จุดแดงใหญ่ ซึ่งเป็นพายุหมุนที่มีขนาดใหญ่กว่าโลก

  โดยทั่วไป ดาวพฤหัสบดีเป็นวัตถุที่สว่างที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ในท้องฟ้า (รองจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวศุกร์ อย่างไรก็ตาม บางครั้งดาวอังคารก็ปรากฏสว่างกว่าดาวพฤหัสบดี) จึงเป็นที่รู้จักมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ การค้นพบดาวบริวารขนาดใหญ่ 4 ดวง ได้แก่ ไอโอ, ยูโรปา, แกนีมีด และคัลลิสโต โดยกาลิเลโอ กาลิเลอี เมื่อ ค.ศ. 1610 เป็นการค้นพบวัตถุที่ไม่ได้โคจรรอบโลกเป็นครั้งแรก นับเป็นจุดที่สนับสนุนทฤษฎีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางที่เสนอโดยโคเปอร์นิคัส การออกมาสนับสนุนทฤษฎีนี้ทำให้กาลิเลโอต้องเผชิญกับการไต่สวน
  ชาวราศีมังกรมักมีอุปนิสัยขยันขันแข็ง ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ชาวมังกรเป็นผู้ที่มีความมานะบากบั่น ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากใดๆ จนกว่าจะได้มาซึ่งความสำเร็จ รักเพื่อนฝูง มักรักชอบในการไปไหนกับเพื่อนฝูง นิสัยจริงๆแม้จะจริงจังแต่รักความสนุกสนาน จนในบางเวลาชาวราศีมังกรก็มีมุมที่เป็นเด็กๆ ในสายตาของคนอื่น ชอบพูดจาติดตลกกับคนที่สนิทสนม เป็นคนที่มองคนอื่นในแง่ดี มองโลกในแง่บวกอยู่เสมอ แต่ก็จริงจังกับชีวิต และมีความซื่อสัตย์สุจริต คบได้ไม่เป็นพิษภัยเป็นภัยแก่ใครๆ แม้ในบางครั้งจะใจร้อนอยู่บ้างก็ตาม แต่ก็ไม่ถึงกับควบคุมตนเองไม่ได้ โกรธง่ายหายเร็ว มักไม่ติดใจอะไรมากหากไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ก็เป็นคนเก็บความลับไม่อยู่ หากรู้อะไรแล้วก็อดที่จะเปิดเผยออกไปไม่ได้ เพราะหากเก็บไว้คนเดียวจะรู้สึกอึดอัดใจจนร้อนรนทนไม่ได้เลยทีเดียว หากมีความทุกข์ ชาวราศีมังกรมักจะพยายามเก็บไว้ในใจ ไม่แสดงให้คนทั่วไปได้รับรู้ ไม่แสดงว่าเป็นเรื่องใหญ่ เข้าทำนองหน้าชื่นอกตรม โดยจะยอมพูดคุยเรื่องปัญหาของตนเองกับคนที่ไว้ใจจริงๆเท่านั้น

 9. นาย นพดล พงษ์ขาว 3/3 เลขที่9 พูดว่า:

  พระจันทร์ – ตามคัมภีร์เฉลิมไตรภพ พระอิศวรผู้เป็นเจ้า ร่ายพระเวทย์ให้นางฟ้า ๑๕ องค์ เป็นธุลี แล้วห่อด้วยผ้าสี นวล ประพรมด้วยน้ำอำมฤต บังเกิดเทพ ผิวกายสีนวล วิมานแก้วสีมุกดา ทรงม้าเป็นพาหนะ

  พระจันทร์ มีกำลัง ๑๕ เป็นศุภเคราะห์

  ลักษณะทั่วไป- ดาวจันทร์ เป็นบริวารของโลก เป็นดาวธาตุดิน (ดินชุ่มน้ำ เพราะดาวจันทร์เป็นดาวเกษตร แม่ธาตุน้ำ ราศีกรกฏ) ดาวจันทร์เป็นดาวที่คู่กับ ดาวอาทิตย์ อย่างสนิทแนบแน่น แต่ก็เป็นไปในลักษณะคู่ขนานกันไป คือ พระราชา-พระราชินี ขวา-ซ้าย ภาคกลางวัน-ภาคกลางคืน ดาวจันทร์โคจรรอบโลก ตามหลักจันทรคติ ประมาณ ๒๙ วันเศษ (๒๙ วัน ๑๒ ชม. ๔๔ นาที) จึงทำให้ไม่ตรงกับหลักสุริยะคติ และเมื่อวันที่คลาดเคลื่อนสะสมกันได้ ประมาณ ๒๙ วัน ก็จะทำให้ในปีนั้น มีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน

  กลุ่มดาวผู้หญิงสาวขึ้นตรงจุดทางทิศตะวันออกพอดีและตกตรงทิศตะวันตกพอดี จึงเป็นกลุ่มดาวเด่นที่เห็นได้ ชัดเจน หญิงพรหมจารีเอาศีรษะขึ้นมาก่อน เมื่อขึ้นมาเต็มตัวดาวรวงข้าวจะอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ และอยู่สูงเป็นมุมเงยเกือบ 20 องศา ขณะนี้หญิงสาวจึงยืนอยู่อย่างสวยงาม หันหน้ามาทางผู้ดู มิอซ้าย ถือรวงข้าวพอดี ส่วนมือขวาถือปากกาขนนก ในขณะเดียวกันจะเห็นดาวจระเข้อยู่สูงระหว่าง 20 องศาถึง 45 องศา ทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือในลักษณะเอาหัวขึ้นเอาหางลง เส้นที่ต่อตามแนวโค้งจากหางจระเข้ไปทางทิศตะวันออกจะผ่าน ดาวดวงแก้ว และดาวรวงข้าวโดยระยะห่างจากดาวดวงสุดท้ายในหาวจระเข้ถึงดาวดวงแก้วจะเท่ากับระยะห่างจากดาว รวงแก้วถึงดาวรวงข้าว การสังเกตเช่นนี้จะช่วยให้หาดาวรวงข้าวและกลุ่มดาวผู้หญิงสาวได้ง่ายและมั่นใจยิ่งขึ้น

  เมื่อขึ้นมาครบทุกดวง ดาวรวงข้าวจะอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะอยู่สูงเป็น มุมเงยประมาณ 20 องศาในขณะที่ศีรษะของผู้หญิงสาวอยู่สูงเป็นมุมเงยประมาณ 45 องศา ทางทิศตะวันออก และเท้าอยู่ ทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้เล็กน้อยใกล้ขอบฟ้า

  ขณะอยู่สูงสุดบนฟ้า กลุ่มดาวผู้หญิงสาวจะอยู่ทางทิศใต้ ศีรษะของเธอที่อยู่ถัดจากดาวหางสิงห์จะผ่านเกือบเหนือศีรษะ เมื่อดาวรวงข้าวอยู่สูงเป็นมุมเงย 60 องศาทาง ทิศใต้ ศีรษะของผู้หญิงสาวจะอยู่ทางทิศตะวันตกโดยอยู่สุงเป็นมุมเงย 70 องศา และเมื่อตกดินศีรษะของเธอจะถึงขอบฟ้าก่อนทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือเล็กน้อย ใน ขณะที่ดาวรวงข้าวอยู่สูงเป็นมุมเงย 20 องศา ทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้ ส่วนปลายเท้าของเธอชูขึ้นตรงข้ามกับลักษณะของหมู่ดาวคนคู่ ซึ่งยืนอย่างสง่าทางทิศตะวันตก เฉียงไปทางเหนือ ขณะตกลับขอบฟ้า

 10. นายพิษณุวัชร์ วรรณภพ 3/2 เลขที่ 9 พูดว่า:

  ดาวประจำวันเกิด
  ดวงอาทิตย์ โดยปกติของคนที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นคนใจร้อน มักแผลฤทธิ์เดชให้คนรอบข้างได้เห็นอยู่บ่อยๆ แต่ว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นยังเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเช่นกัน มักเป็นคนที่เลี้ยงยาก แต่เขาจะมีความดีตรงที่ไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเท่าใหร่นัก นิสัยเป็นคนใจกว้าง มีน้ำใจไมตรีกับเพื่อฝูงเสมอ ใจนักเลง แต่ไม่ใช่อันธพาล เป็นคนใจกว้าง มีเพื่อนฝูงมาก ไม่เกรงกลัวใคร แต่จะเป็นที่มีความเกรงอกเกรงใจคู่ครอง กล้าได้กล้าเสีย มีเงินมากใช้มาก มีน้อยใช้น้อย ยามตกต่ำ ก็ไม่หวั่นไหว มีใจศรัทธาจิตใจสูง เป็นคนมีสัจจะ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตา เป็นคนโกรธง่าย หายเร็ว รักศักดิ์ศรี รักสวยรักงาม มีมานะอดทน ปัญญาดีและเฉียบขาด มีความทะเยอทะยานสูง มีความเป็นผู้นำ เชื่อมั่นในตัวเองสูง เป็นคนที่ทำคุณคนไม่ขึ้น รักพวกพ้อง กล้าได้กล้าเสีย เจ้าชู้นิดหน่อย ชอบอิสระ

  ดาวประจำราศี
  ความมีใจอารีอารอบ ความมีเมตตากรุณาใจบุญ สุนทาน เห็นอกเห็นใจคนอื่น เข้ากับคนง่าย หวั่นไหวต่ออารมณ์ เจ้ายศเจ้าอย่าง เจ้าระเบียบ รักความประณีต เหมาะที่จะเป็นนักแสดง นักร้อง นักดนตรี นักวรรณคดี ผู้กำกับการแสดง จิตรกรรม และที่ต้องใช้มโนคติ

 11. ศรายุธ วาเพชร เลขที่14 ม.3/4 พูดว่า:

  ดาวประจำวันเกิด ดาวพฤหัสบดี
  ดาวพฤหัสบดี (Jupiter) เป็นวัตถุท้องฟ้าที่มีความสว่างมากเป็นอันดับที่ 4 รองจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวศุกร์ และเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ดาวพฤหัสบดีถูกสำรวจเป็นครั้งแรกโดยยานไพโอเนียร์ 10 ในปี พ.ศ.2516 ติดตามด้วย ไพโอเนียร์ 11, วอยเอเจอร์ 1, วอยเอเจอร์ 2, ยูลิซิส และกาลิเลโอ ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์แก๊สซึ่งบรรยากาศหนาแน่น มีองค์ประกอบหลักเป็นไฮโดรเจน 90% และฮีเลียม 10% ปะปนด้วยมีเทน น้ำ และแอมโมเนียจำนวนเล็กน้อย ลึกลงไปด้านล่างเป็นแมนเทิลชั้นนอกซึ่งประกอบไปด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเหลว และแมนเทิลชั้นในที่ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนซึ่งมีสมบัติเป็นโลหะ และแก่นกลางที่เป็นหินแข็งมีขนาดเป็น 2 เท่าของโลก
  ดาวพฤหัสบดีมีขนาดใหญ่กว่าโลกมาก แต่หมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลาไม่ถึง 10 ชั่วโมง แรงหนีศูนย์กลางเหวี่ยงให้ดาวมีสัณฐานเป็นทรงแป้น และทำให้การหมุนเวียนของชั้นบรรยากาศแบ่งเป็นแถบสีสลับกัน แถบเหล่านี้เป็นเซลล์การพาความร้อน (Convection cell) แถบสีอ่อนคืออากาศร้อนยกตัว แถบสีเข้มคืออากาศเย็นจมตัวลง นอกจากนั้นยังมีจุดแดงใหญ่ (Great Red Spot) เป็นรูปวงรีขนาดใหญ่ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้าง 25,000 กิโลเมตร สามารถบรรจุโลกได้สองดวง จุดแดงใหญ่เป็นพายุหมุนซึ่งมีอายุมากกว่า 300 ปี

  ราศี สิงห์นี้เป็นคนตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญและความเป็นผู้นำ พูดจริงทำจริง ออกจะโผงผางอยู่ซักหน่อย ความตรงไปตรงมานี้ ทำให้ผู้คนทั่วไปมีความรู้สึกว่าชาวราศีสิงห์นี้เป็นคนที่มองดูง่าย เพราะไม่มีลับลบคมใน มีอะไรก็แสดงออกมาให้เห็นกันอย่างชัดเจนชัดเจน ชอบก็บอกว่าชอบ เกลียดก็บอกว่าเกลียด ชาวราศีสิงห์นั้นชอบพูดตรงๆ จนบางครั้งฟังดูไม่เข้าหูบ้าง แต่ก็ตรงกับจิตใจที่ซื่อตรง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบใคร ทำอะไรก็มุ่งมั่นปรารถนา

 12. ดาวประจำวันเกิด ดาวพฤหัสบดี
  ดาวพฤหัสบดี (Jupiter) เป็นวัตถุท้องฟ้าที่มีความสว่างมากเป็นอันดับที่ 4 รองจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวศุกร์ และเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ดาวพฤหัสบดีถูกสำรวจเป็นครั้งแรกโดยยานไพโอเนียร์ 10 ในปี พ.ศ.2516 ติดตามด้วย ไพโอเนียร์ 11, วอยเอเจอร์ 1, วอยเอเจอร์ 2, ยูลิซิส และกาลิเลโอ ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์แก๊สซึ่งบรรยากาศหนาแน่น มีองค์ประกอบหลักเป็นไฮโดรเจน 90% และฮีเลียม 10% ปะปนด้วยมีเทน น้ำ และแอมโมเนียจำนวนเล็กน้อย ลึกลงไปด้านล่างเป็นแมนเทิลชั้นนอกซึ่งประกอบไปด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเหลว และแมนเทิลชั้นในที่ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนซึ่งมีสมบัติเป็นโลหะ และแก่นกลางที่เป็นหินแข็งมีขนาดเป็น 2 เท่าของโลก
  ดาวพฤหัสบดีมีขนาดใหญ่กว่าโลกมาก แต่หมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลาไม่ถึง 10 ชั่วโมง แรงหนีศูนย์กลางเหวี่ยงให้ดาวมีสัณฐานเป็นทรงแป้น และทำให้การหมุนเวียนของชั้นบรรยากาศแบ่งเป็นแถบสีสลับกัน แถบเหล่านี้เป็นเซลล์การพาความร้อน (Convection cell) แถบสีอ่อนคืออากาศร้อนยกตัว แถบสีเข้มคืออากาศเย็นจมตัวลง นอกจากนั้นยังมีจุดแดงใหญ่ (Great Red Spot) เป็นรูปวงรีขนาดใหญ่ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้าง 25,000 กิโลเมตร สามารถบรรจุโลกได้สองดวง จุดแดงใหญ่เป็นพายุหมุนซึ่งมีอายุมากกว่า 300 ปี

  ดาวประจำราศี
  ราศีธนู (อังกฤษ: Sagittarius จากละติน: sagittārius แปลว่า “นักยิงธนู”) เป็นราศีที่ 9 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีพิจิกกับราศีมกร มีสัญลักษณ์เป็นเซนทอร์กำลังยิงธนู ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีธนูนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 21 ธันวาคม ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม ถึง 14 มกราคม

 13. เกิดวันเสาร์

  นางสังคณา (หรือพระนางสรัณยา) ธิดาแห่งพระวิศุกรรม เป็นพระชายาของพระสุริยะ อยู่ด้วยกันจนมีบุตรสามพระองค์ ต่อมาพระนางสังคณาทนแสงพระอาทิตย์ไม่ไหว จึงหลบหนีไป ยอมให้พระนางฉายาอยู่เป็นชายาแทน เมื่อสลับตัวกันแล้ว พระสุริยะก็ไม่รู้ว่าชายาของตนสับตัวกัน วันหนึ่งนางฉายาก็เป็นอันหมั่นไส้โกรธพระยม ซึ่งเป็นหนึ่งในโอรสของพระสุริยะกับพระนางสังคณา นางฉายาจึงกล่าวแช่งพระยม เมื่อพระยมได้รับผลตามคำสาบแช่งของพระนางฉายา พระสุริยะจึงทราบว่าพระนางไม่ใช่มารดาของพระยม ไม่ใช่ชายาคนเดิมของพระองค์ ต่อมาภายหลังพระนางฉายาก็มีบุตรกับพระสุริยะ (พระอาทิตย์) นามว่า พระเสาร์

  พราหมณ์ถือกันว่า พระเสาวร์เป็นเทพเจ้าผู้เคราะห์ร้าย บ้างก็ว่าพระเสาร์เป็นเทพที่มีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัว ผอม หลังค่อม ขาพิการ เหตุที่ขาเขยก เดินกระเผลกนี้มีที่มาดังเรื่องเล่าในคัมภีร์พรหมมาไววรรตะปุราณะ เมื่อพระคเณศประสูติแล้ว เหล่าเทพเทวดาทั้งหลายได้เข้าเฝ้าพระศิวะ (อิศวร) กับพระนางอุมาเทวี (ปารวตี) และได้เข้าชมเทวบุตรองค์น้อยนั่นคือพระคเณศ เทพเทวดาต่างเรียงแถวกันเข้าไปชื่นชมบุตรแห่งพระผู้เป็นเจ้า รวมทั้งพระเสาร์ แต่เมื่อถึงตาพระเสาร์อวยพรพระบุตร พระเสาร์กลับก้มหน้าไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมองพระพิฆเนศ พระแม่อุมาเทวีจึงตรัสถามว่า เหตุอันใดจึงไม่แลดูบุตรของเรา พระเสาร์ตอบว่า วันหนึ่งขณะพระเสาร์กำลังนั่งสมาธิเข้าฌาน ตั้งจิตระลึกถึงพระวิษณุมหาเทพแห่งจักรวาล ซึ่งเป็นเวลาหลายชั่วยาม พระชายาของพระเสาร์ก็เดินเข้ามาหมายจะมาพูดคุยด้วย แต่พระเสาร์ก็หาได้สนใจไม่ ยังคงนั่งสมาธิไม่ถอนออกจากภวังค์ พระนางจึงกริ้วสาปแช่งไปว่า “ถ้าพระเสาร์ลืมตามาและเพ่งดูผู้ใด ขอให้ผู้นั้นพินาศ” พระนางจึงไม่สนใจพระเสาร์นับแต่นั้น

 14. นาย ปณชัย กมลรตนขจร เลขที่6 ม.3/2 พูดว่า:

  ราศีสิงห์(Leo)จะอยู่กลางท้องฟ้าตรงศีรษะเมื่อเวลา 3 ทุ่ม (21.00 น.) ในวันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี ดาวประจำราศี คือ พระอาทิตย์
  กลุ่มดาวสิงโต ประกอบด้วยดาวฤกษ์อย่างน้อย 9 ดวง ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาวราศีสิงห์ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม ถึง 17 กันยายน เป็นกลุ่มดาวที่สังเกตได้ง่ายบนฟ้า เพราะมีดาวฤกษ์ดวงใหญ่สีน้ำเงินขาวสว่างที่สุดในกลุ่มดาวนี้ 1 ดวง อยู่ตรงบริเวณหน้าอกของสิงโต เรียกว่า ดาวเรกิวลุส ( REGULUS ) หรือ ดาวหัวใจสิงห์ดวงจันทร์ เป็นดาวบริวารเพียงดวงเดียวของโลก จัดเป็นดาวบริวารขนาดใหญ่ลำดับที่ 5 ในระบบสุริยะ มีระยะห่างจากโลกเฉลี่ยนับจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลางประมาณ 384,403 กิโลเมตร เทียบเท่ากับ 30 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของโลก จุดศูนย์กลางมวลร่วมของระบบตั้งอยู่ที่ตำแหน่ง 1700 กิโลเมตรใต้ผิวโลก

 15. ทัตดนัย สมเครือ เลขที่5 3/2 พูดว่า:

  25/6/43ถูกควบคุมโดยพลังแห่งดวงอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งความสดใส เป็นความรัก ที่ถูกกระตุ้นให้ร่าเริงอยู่เสมอ กระตือรือร้นที่จะรัก ชอบแสดงออก เมื่อรักแล้วจะเต็มไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา เป็นรักที่เปิดเผย มักจะบอกกล่าว ให้คนรอบข้างและสาธารณชนได้รับรู้ ในมุมกลับกันถ้ารักเป็นพิษหรือไม่สมหวัง ก็พร้อมที่จะแผดเผาด้วยอารมณ์ที่รุนแรงได้เช่นกัน มุมมองด้านความรัก คือ ทะเยอทะยาน เร้าใจเหมือนรถแข่งที่พร้อมจะทะยานเข้าสู่เส้นชัย

  ราศีกรกฎ (อังกฤษ: Cancer จากละติน: cancer แปลว่า “ปู”) เป็นราศีที่ 4 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีเมถุนกับราศีสิงห์ มีสัญลักษณ์เป็นปูหรือกุ้ง ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีกรกฎนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคม ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม

 16. ด.ช.ภัทรดนัย สันกว๊าน ม.3/3 เลขที่ 12 พูดว่า:

  ดาวพุธ
  เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด และเป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะ ใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ 87.969 วัน ดาวพุธมักปรากฏใกล้ หรืออยู่ภายใต้แสงจ้าของดวงอาทิตย์ทำให้สังเกตเห็นได้ยาก ดาวพุธไม่มีดาวบริวาร ยานอวกาศเพียงลำเดียวที่เคยสำรวจดาวพุธในระยะใกล้คือยานมาริเนอร์ 10เมื่อปี พ.ศ. 2517-2518 (ค.ศ. 1974-1975) และสามารถทำแผนที่พื้นผิวดาวพุธได้เพียง 40-45% เท่านั้น
  ราศีประวันเกิด
  ราศีมังกร ชาวราศีมังกรมักมีอุปนิสัยขยันขันแข็ง ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ชาวมังกรเป็นผู้ที่มีความมานะบากบั่น ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากใดๆ จนกว่าจะได้มาซึ่งความสำเร็จ รักเพื่อนฝูง มักรักชอบในการไปไหนกับเพื่อนฝูง นิสัยจริงๆแม้จะจริงจังแต่รักความสนุกสนาน จนในบางเวลาชาวราศีมังกรก็มีมุมที่เป็นเด็กๆ ในสายตาของคนอื่น ชอบพูดจาติดตลกกับคนที่สนิทสนม เป็นคนที่มองคนอื่นในแง่ดี มองโลกในแง่บวกอยู่เสมอ แต่ก็จริงจังกับชีวิต และมีความซื่อสัตย์สุจริต คบได้ไม่เป็นพิษภัยเป็นภัยแก่ใครๆ แม้ในบางครั้งจะใจร้อนอยู่บ้างก็ตาม แต่ก็ไม่ถึงกับควบคุมตนเองไม่ได้ โกรธง่ายหายเร็ว มักไม่ติดใจอะไรมากหากไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ก็เป็นคนเก็บความลับไม่อยู่ หากรู้อะไรแล้วก็อดที่จะเปิดเผยออกไปไม่ได้ เพราะหากเก็บไว้คนเดียวจะรู้สึกอึดอัดใจจนร้อนรนทนไม่ได้เลยทีเดียว หากมีความทุกข์ ชาวราศีมังกรมักจะพยายามเก็บไว้ในใจ ไม่แสดงให้คนทั่วไปได้รับรู้ ไม่แสดงว่าเป็นเรื่องใหญ่ เข้าทำนองหน้าชื่นอกตรม โดยจะยอมพูดคุยเรื่องปัญหาของตนเองกับคนที่ไว้ใจจริงๆเท่านั้น

 17. ดาวศุกร์ (อังกฤษ: Venus) เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 2 (ฉบับแก้ไข ลำดับที่ 4 และ ดาวศุกร์มีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 3 เท่าของดวงจันทร์ และ มีขนาดใหญ่กว่าดาวพุธและดาวอังคาร 2 เท่าตัว ตามทฤษฎีของโคเปอร์นิคัส และ ทฤษฎีของเคปเลอร์) ชื่อละตินของดาวศุกร์ (Venus) มาจากเทพีแห่งความรักของโรมัน ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์หิน มีขนาดใกล้เคียงกับโลก บางครั้งเรียกว่า “น้องสาว” ของโลก แม้ว่าวงโคจรของดาวเคราะห์ทุกดวงจะเป็นวงรี วงโคจรของดาวศุกร์จัดว่าเกือบเป็นวงกลม มีความเยื้องศูนย์กลาง (ความรี) น้อยที่สุด

  สำหรับวัตถุในธรรมชาติ ดาวศุกร์เป็นวัตถุท้องฟ้าที่สว่างที่สุดเป็นลำดับที่ 3 รองจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เนื่องจากดาวศุกร์มีวงโคจรใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลก จึงมีมุมห่างจากดวงอาทิตย์ไม่เกิน 47.8° มองเห็นได้เฉพาะในเวลาเช้ามืดหรือหัวค่ำเท่านั้น ขณะปรากฏในท้องฟ้าเวลาหัวค่ำทางทิศตะวันตก เรียกว่า “ดาวประจำเมือง” และเมื่อปรากฏในท้องฟ้าเวลาเช้ามืดทางทิศตะวันออก เรียกว่า “ดาวประกายพรึก” หรือ “ดาวรุ่ง”

  ชาวบาบิโลนโบราณรู้จักดาวศุกร์มาตั้งแต่ราว 1,600 ปีก่อนคริสตกาล แต่เชื่อว่าด้วยความสว่างสุกใสของดาวศุกร์ น่าจะเป็นที่รู้จักมาก่อนหน้านั้นนานแล้วนับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สัญลักษณ์แทนดาวศุกร์ คือ ♀

  ชาวราศีกรกฎนี้ ปกติเป็นบุคคลที่เรียบง่าย แม้ดูไม่กระตือรือร้นนัก มองดูไปเรื่อยๆ สบายๆ เหมือนไม่ยินดียินร้ายกับใครเท่าไหร่นัก เขาชอบความสงบ รักที่จะมีชีวิตที่อยู่อย่างสบายๆ ไม่ชอบความเป็นระเบียบและเต็มไปด้วยพิธีรีตรองเลย แต่ก็เป็นคนตรงไปตรงมา เป็นคนที่คบหาด้วยแล้วสบายใจ มีน้ำใจและจริงใจ จึงเป็นที่รักของใครต่อใคร จริงๆแล้วลึกๆเป็นคนอ่อนหวานและให้ความสำคัญกับความรักความสัมพันธ์มาก จนบางครั้งกลายเป็นคนหัวอ่อน ไม่มีจุดยืน ถูกชักจูงไปได้โดยง่าย เพราะเขาไม่ได้ชอบขัดใจใคร

 18. พระจันทร์ – ตามคัมภีร์เฉลิมไตรภพ พระอิศวรผู้เป็นเจ้า ร่ายพระเวทย์ให้นางฟ้า ๑๕ องค์ เป็นธุลี แล้วห่อด้วยผ้าสี นวล ประพรมด้วยน้ำอำมฤต บังเกิดเทพ ผิวกายสีนวล วิมานแก้วสีมุกดา ทรงม้าเป็นพาหนะ

  พระจันทร์ มีกำลัง ๑๕ เป็นศุภเคราะห์

  ลักษณะทั่วไป- ดาวจันทร์ เป็นบริวารของโลก เป็นดาวธาตุดิน (ดินชุ่มน้ำ เพราะดาวจันทร์เป็นดาวเกษตร แม่ธาตุน้ำ ราศีกรกฏ) ดาวจันทร์เป็นดาวที่คู่กับ ดาวอาทิตย์ อย่างสนิทแนบแน่น แต่ก็เป็นไปในลักษณะคู่ขนานกันไป คือ พระราชา-พระราชินี ขวา-ซ้าย ภาคกลางวัน-ภาคกลางคืน ดาวจันทร์โคจรรอบโลก ตามหลักจันทรคติ ประมาณ ๒๙ วันเศษ (๒๙ วัน ๑๒ ชม. ๔๔ นาที) จึงทำให้ไม่ตรงกับหลักสุริยะคติ และเมื่อวันที่คลาดเคลื่อนสะสมกันได้ ประมาณ ๒๙ วัน ก็จะทำให้ในปีนั้น มีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน

  กลุ่มดาวผู้หญิงสาวขึ้นตรงจุดทางทิศตะวันออกพอดีและตกตรงทิศตะวันตกพอดี จึงเป็นกลุ่มดาวเด่นที่เห็นได้ ชัดเจน หญิงพรหมจารีเอาศีรษะขึ้นมาก่อน เมื่อขึ้นมาเต็มตัวดาวรวงข้าวจะอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ และอยู่สูงเป็นมุมเงยเกือบ 20 องศา ขณะนี้หญิงสาวจึงยืนอยู่อย่างสวยงาม หันหน้ามาทางผู้ดู มิอซ้าย ถือรวงข้าวพอดี ส่วนมือขวาถือปากกาขนนก ในขณะเดียวกันจะเห็นดาวจระเข้อยู่สูงระหว่าง 20 องศาถึง 45 องศา ทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือในลักษณะเอาหัวขึ้นเอาหางลง เส้นที่ต่อตามแนวโค้งจากหางจระเข้ไปทางทิศตะวันออกจะผ่าน ดาวดวงแก้ว และดาวรวงข้าวโดยระยะห่างจากดาวดวงสุดท้ายในหาวจระเข้ถึงดาวดวงแก้วจะเท่ากับระยะห่างจากดาว รวงแก้วถึงดาวรวงข้าว การสังเกตเช่นนี้จะช่วยให้หาดาวรวงข้าวและกลุ่มดาวผู้หญิงสาวได้ง่ายและมั่นใจยิ่งขึ้น

  เมื่อขึ้นมาครบทุกดวง ดาวรวงข้าวจะอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะอยู่สูงเป็น มุมเงยประมาณ 20 องศาในขณะที่ศีรษะของผู้หญิงสาวอยู่สูงเป็นมุมเงยประมาณ 45 องศา ทางทิศตะวันออก และเท้าอยู่ ทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้เล็กน้อยใกล้ขอบฟ้า

  ขณะอยู่สูงสุดบนฟ้า กลุ่มดาวผู้หญิงสาวจะอยู่ทางทิศใต้ ศีรษะของเธอที่อยู่ถัดจากดาวหางสิงห์จะผ่านเกือบเหนือศีรษะ เมื่อดาวรวงข้าวอยู่สูงเป็นมุมเงย 60 องศาทาง ทิศใต้ ศีรษะของผู้หญิงสาวจะอยู่ทางทิศตะวันตกโดยอยู่สุงเป็นมุมเงย 70 องศา และเมื่อตกดินศีรษะของเธอจะถึงขอบฟ้าก่อนทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือเล็กน้อย ใน ขณะที่ดาวรวงข้าวอยู่สูงเป็นมุมเงย 20 องศา ทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้ ส่วนปลายเท้าของเธอชูขึ้นตรงข้ามกับลักษณะของหมู่ดาวคนคู่ ซึ่งยืนอย่างสง่าทางทิศตะวันตก เฉียงไปทางเหนือ ขณะตกลับขอบฟ้า

 19. ฐิตินนท์ สารใจ เลขที่6 ม.3/3 พูดว่า:

  ดาวประจำวันเกิด
  ดวงอาทิตย์ โดยปกติของคนที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นคนใจร้อน มักแผลฤทธิ์เดชให้คนรอบข้างได้เห็นอยู่บ่อยๆ แต่ว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นยังเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเช่นกัน มักเป็นคนที่เลี้ยงยาก แต่เขาจะมีความดีตรงที่ไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเท่าใหร่นัก นิสัยเป็นคนใจกว้าง มีน้ำใจไมตรีกับเพื่อฝูงเสมอ ใจนักเลง แต่ไม่ใช่อันธพาล เป็นคนใจกว้าง มีเพื่อนฝูงมาก ไม่เกรงกลัวใคร แต่จะเป็นที่มีความเกรงอกเกรงใจคู่ครอง กล้าได้กล้าเสีย มีเงินมากใช้มาก มีน้อยใช้น้อย ยามตกต่ำ ก็ไม่หวั่นไหว มีใจศรัทธาจิตใจสูง เป็นคนมีสัจจะ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตา เป็นคนโกรธง่าย หายเร็ว รักศักดิ์ศรี รักสวยรักงาม มีมานะอดทน ปัญญาดีและเฉียบขาด มีความทะเยอทะยานสูง มีความเป็นผู้นำ เชื่อมั่นในตัวเองสูง เป็นคนที่ทำคุณคนไม่ขึ้น รักพวกพ้อง กล้าได้กล้าเสีย เจ้าชู้นิดหน่อย ชอบอิสระ

  ดาวประจำราศี
  ความมีใจอารีอารอบ ความมีเมตตากรุณาใจบุญ สุนทาน เห็นอกเห็นใจคนอื่น เข้ากับคนง่าย หวั่นไหวต่ออารมณ์ เจ้ายศเจ้าอย่าง เจ้าระเบียบ รักความประณีต เหมาะที่จะเป็นนักแสดง นักร้อง นักดนตรี นักวรรณคดี ผู้กำกับการแสดง จิตรกรรม และที่ต้องใช้มโนคติ

 20. ด.ช.ธนภัทร ใหม่ต๊ะ เลขที่8 3/3 พูดว่า:

  ดาวอังคาร เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่สี่จากดวงอาทิตย์ เป็นดาวเคราะห์เล็กที่สุดอันดับที่สองในระบบสุริยะรองจากดาวพุธ ในภาษาอังกฤษได้ชื่อตามเทพเจ้าแห่งสงครามของโรมัน มักได้รับขนานนาม “ดาวแดง” เพราะมีออกไซด์ของเหล็กดาษดื่นบนพื้นผิวทำให้มีสีออกแดงเรื่อ[15] ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์หินที่มีบรรยากาศเบาบาง มีลักษณะพื้นผิวคล้ายคลึงกับทั้งหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ และภูเขาไฟ หุบเขา ทะเลทราย ตลอดจนพิดน้ำแข็งขั้วดาวที่ปรากฏบนโลก คาบการหมุนรอบตัวเอง

 21. ดาวประจำวันเกิด ดาวอังคาร
  ดาวอังคาร เป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 4 ชื่อละตินของดาวอังคาร (Mars) มาจากชื่อเทพเจ้าแห่งสงครามของโรมัน หรือตรงกับเทพเจ้า Ares ของกรีก เป็นเพราะดาวอังคารปรากฏเป็นสีแดงคล้ายสีโลหิต บางครั้งจึงเรียกว่า “ดาวแดง” หรือ “Red Planet” (ความจริงมีสีค่อนไปทางสีส้มอมชมพูมากกว่า) ชื่อจีน เป็น 火星 ความหมายว่าดาวไฟเพาระสีส้มของมัน สัญลักษณ์แทนดาวอังคาร คือ ♂ เป็นโล่และหอกของเทพเจ้ามาร์ส ดาวอังคารมีดาวบริวารหรือดวงจันทร์ขนาดเล็ก 2 ดวง คือ โฟบอสและไดมอส โดยทั้งสองดวงมีรูปร่างบิดเบี้ยวไม่เป็นรูปกลม ซึ่งคาดกันว่าอาจเป็นดาวเคราะห์น้อยที่หลงเข้ามาแล้วดาวอังคารคว้าดึงเอาไว้ให้อยู่ในเขตแรงดึงดูดของตน
  ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์หิน (terrestrial planet) มีชั้นบรรยากาศเบาบาง พื้นผิวมีลักษณะคล้ายคลึงทั้งหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ และภูเขาไฟ หุบเขา ทะเลทราย และบริเวณน้ำแข็งขั้วโลก บนโลก ดาวอังคารมีภูเขาที่สูงที่สุดในระบบสุริยะคือ ภูเขาไฟโอลิมปัส (Olympus Mons) และหุบเขาลึกที่มีชื่อว่า มาริเนริส (Marineris) ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2008 มีบทความ 3 บทความตีพิมพ์ลงในนิตรสาร “Nature” เกี่ยวกับหลักฐานของหลุมอุกกาบาตที่ใหญ่มหึมา โดยมีความกว้าง 8,500 กิโลเมตร ยาว 10,600 กิโลเมตร[3][4] นอกจากนั้นสิ่งที่ดาวอังคารมีและคล้ายคลึงกับโลกก็คือคาบการหมุนรอบตัวเองและฤดูกาล

  ราศี สิงห์นี้เป็นคนตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญและความเป็นผู้นำ พูดจริงทำจริง ออกจะโผงผางอยู่ซักหน่อย ความตรงไปตรงมานี้ ทำให้ผู้คนทั่วไปมีความรู้สึกว่าชาวราศีสิงห์นี้เป็นคนที่มองดูง่าย เพราะไม่มีลับลบคมใน มีอะไรก็แสดงออกมาให้เห็นกันอย่างชัดเจนชัดเจน ชอบก็บอกว่าชอบ เกลียดก็บอกว่าเกลียด ชาวราศีสิงห์นั้นชอบพูดตรงๆ จนบางครั้งฟังดูไม่เข้าหูบ้าง แต่ก็ตรงกับจิตใจที่ซื่อตรง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบใคร ทำอะไรก็มุ่งมั่นปรารถนาทำให้ได้ ต้องทำให้สำเร็จ มุมานะเพียรพยายามบุกบั่นเอาจริงเอาจัง ให้บรรลุเป้าหมายจนได้ในที่สุด นิสัยของชาวราศีสิงห์รักพวกพ้องเป็นที่สุด เป็นเดือดเป็นร้อนแทนเพื่อนฝูง หรือใครๆก็ได้ที่ตนเองรู้จักมักคุ้น รวมทั้งญาติมิตร ใครมาแตะต้องไปในทำนองไม่ดีไม่งาม ชาวราศีสิงห์นี้จะปกป้องจนถึงที่สุด แต่ข้อเสียคือมักมีนิสัยดื้อรั้น ไม่ยอมฟังใครง่ายๆ เชื่อมั่นในตนเองสูง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s