อิเล็กทรอนิกส์


สาระการเรียนรู้

1. อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคเบื้องต้น
2. วงจรอิเล็คทรอนิคและการต่อวงจร

ตัวชี้วัด

๑. อธิบายตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มีทรานซิสเตอร์

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา

1.  มีระเบียบวินัยในตนเอง
2. มีความรับผิดชอบ
3. มีความเมตตากรุณา
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
5. มีมารยาท สมกับความเป็นไทย
6. ใช้สิ่งของและทรัพย์สินอย่างประหยัด ทั้งของตนเองและสังคม

กระบวนการจัดการเรียนรู้

1. กระบวนการทดลอง
2. การสืบค้นข้อมูล
3. กระบวนการคิด

สาระสำคัญ

วงจรอิเล็คทรอนิกส์ คือวงจรที่ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เช่น ตัวต้านทานไดโอด ทรานซิสเตอร์ ซิลิคอนชิป ที่ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด  เช่น ใช้ไดโอดเปล่งแสงเป็นส่วนประกอบในเครื่องคิดเลข  ใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้เป็นสวิตช์ในวิทยุ พัดลมและโทรทัศน์ หรือคอมพิวเตอร์มีซิลิคอนชิปประเภทบันทึกข้อมูลและประมวลผลเป็นส่วนประกอบในวงจร

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

สรุปความรู้เรื่องชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และหน้าที่

<div style=”width:477px” id=”__ss_9297760″> <strong style=”display:block;margin:12px 0 4px”><a href=”http://www.slideshare.net/Jiraporn07/electronic-9297760&#8243; title=”Electronic” target=”_blank”>Electronic</a></strong> <div style=”padding:5px 0 12px”> View more <a href=”http://www.slideshare.net/&#8221; target=”_blank”>documents</a> from <a href=”http://www.slideshare.net/Jiraporn07&#8243; target=”_blank”>Jiraporn</a> </div> </div>

การประกอบวงจรอิเล็คทรอนิกส์

มีตัวอย่างข้อสอบให้ลองหาคำตอบดูนะคะ

นักเรียนที่ขยันๆก็มักจะสอบผ่านอยู่แล้ว อยากให้นักเรียนทุกคนสอบผ่านนะคะ

ตัวอย่างข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์

Advertisements

เกี่ยวกับ jiraporn07

I'm teacher.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

35 ตอบกลับที่ อิเล็กทรอนิกส์

 1. พลอย พูดว่า:

  มีเฉลยไหมอะคะ

 2. ด.ญ. ปาริชาต รายณะสุข ม.3/5 เลขที่ 26 พูดว่า:

  เรื่องยากพอตัวเลยคะครู ส่วนมากถ้ามาีความชอบด้านนี้ก็จะเรียนสนุกไปอีกแบบแต่ถ้าไม่ค่อยไปในแนวนี้ ก็เครียดๆนิดนึงค่ะ 555 ต้องทบทวน

 3. อุดมพงษ์ วงค์รัตน์ เลขที่18 ม.303 พูดว่า:

  อิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและเป็นที่รู้จักของคนที่ศึกษาของเรื่องนี้

 4. ด.ญ.อภิชญา ชุ่มวงศ์ เลขที่24 ,3/5 พูดว่า:

  ขอบคุณค่ะกลุ่มที่ 6 มีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด 5 คนนี้ค่ะ
  1.ด.ช.วัฒนชัย ใจยืน เลขที่14
  2.ด.ญ.ศิริธร ยอดมณี เลขที่23
  3.ด.ญ.อภิชญา ชุ่มวงศ์ เลขที่24
  4.ด.ญ.ศิริกุล ปัญญาวงศ์ เลขที่25
  5.ด.ญ.ปาริชาต รายณะสุข เลขที่26

 5. นัฐพล บุตรรสุวรณ์ เลขที่ 5 ม.3/5 พูดว่า:

  ขอขอบคุณสำหรับข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ครับ
  กลุ่มที่ 2
  1. นัฐพล บุตรรสุวรณ์ เลขที่ 5
  2. พงษ์รพี ศรีบุญชู เลขที่ 6
  3. พิรุฬห์กร โยวัง เลขที่ 7
  4. ภูตะวัน พะแดงโค เลขที่ 8

 6. นัฐพล บุตรรสุวรณ์ พูดว่า:

  ขอขอบคุณสำหรับข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ครับ
  กลุ่มที่ 2
  1. นัฐพล บุตรรสุวรณ์ เลขที่ 5
  2. พงษ์รพี ศรีบุญชู เลขที่ 6
  3. พิรุฬห์กร โยวัง เลขที่ 7
  4. ภูตะวัน พะแดงโค เลขที่ 8

 7. ด.ญ.กฤติยา ไชยา เลขที่ 15 ม.3/5 พูดว่า:

  ขอบคุณสำหรับข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
  กลุ่มที่ 4
  1.ด.ช.อิทธิมนต์ ยาเตชะเลขที่13 ม.3/5
  2.ด.ญ.กฤติยา ไชยา เลขที่ 15
  3.ด.ญ.ทัศนันท์ เครือมา เลขที่ 16
  4.ด.ญ.ปิ่นเพ็ชร พันธ์ปัญญา เลขที่ 17

 8. ด.ช. ณับภณ ใจยืน เลขที่ 10 ม.3/85 พูดว่า:

  ขอขอบคุณสำหรับข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ครับ
  กลุ่ม 3
  ด.ช. อชิตพล ทองจินดา เลขที่ 9 ม.3/5
  ด.ช. ณัฐภณ ใจยืน เลขที่ 10 ม. 3/5
  ด.ช.นัทธพงศ์ วงศ์ขัติย์ เลขที่ 11 ม.3/5
  ด.ช.พิสิษฐ์ เครือมา เลขที่12 ม. 3/5 (ไม่ทำเลยสักนิด)

 9. เด็กหญิง สุภาพร คำเรือง เลขที่ 28 ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่หนูได้ศึกษาเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เเล้ว หนูได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ต่างที่อยู่เเละทำหน้าที่ต่างๆในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขอบคุณมากค่ะ

 10. ด.ช.ธันวา ศักดิ์สูง พูดว่า:

  กลุ่มที่1 ทำเสร็จแล้วคร้าบ
  ชมาชิกกลุ่มมีดังนี้ ☻
  ☻——————————————-☻
  1.ด.ช.จิรภัทร คำเรือง เลขที่1 ม.3/1
  2.ด.ช.ชิตพงศ์ อาเทศ เลขที่2 ม.3/1
  3.ด.ช.ธันวา ศักดิ์สูง เลขที่3 ม.3/1
  4.ด.ช.นัทธพงศ์ ทะนนท์ เลขที่4 ม.3/1
  5.ด.ช.นิรุทธิ์ ภู่ลำพงษ์ เลขที่ 5 ม.3/1
  ☻——————————————–☻

 11. ด.ช.พฤทธิ์ สุยะ เลขที่6 3/1 พูดว่า:

  กลุ่มที่ 2 ม .3/1
  ด.ช.พฤทธิ์ สุยะ เลขที่6 3/1
  ด.ช.พิรพัฒน์ หวานใจ เลขที่7 3/1

  ภานุพงษ์ และภคพงศ์ไปแข่ง GSP

 12. ด.ญ.ดาวอนงค์ พงษ์ขาว พูดว่า:

  จาการที่ศึกษาเนื้อหาของอิเล็กทรอนิกส์ชั้น ม.3 นั้นก็ไม่ยากเกินที่พวกหนูจะเรียนค่ะ เพราะว่าจากการที่ศึกษาก่อนเรียนเบื้องต้นนั้นได้เข้าใจไปบางแล้ว แต่ก็ยังมีส่วนที่ไม่เข้าใจอยู่บ้าง คิดว่าคงจะเข้าใจมากขึ้นเมื่อครูสอน และก็ขอขอบคุณครูนะคะ สำหรับข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
  สมาชิกกลุ่มทึ่ 8
  1.ด.ญ.สวิชญา ใหม่ต๊ะ เลขที่ 30
  2.ด.ญ.ศุภานัน แก้วน้อย เลขที่ 31
  3.ด.ญ.ดาวอนงค์ พงษ์ขาว เลขที่ 32
  4.ด.ญ.พิมพ์วิภา เขื่อนคำ เลขที่ 33
  5.ด.ญ.สุภาพัน คำสุ เลขที่ 34

 13. เด็กหญิงดวงกมล ยงเขตรการณ์ เลขที่ 22 ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่กลุ่มดิฉันได้ศึกษาทำให้กลุ่มของดิฉันได้ความรู้เกี่ยวกับตัวต้านทานและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ค่ะ
  สมาชิกกลุ่มที่ 6 ม.3/1
  เด็กหญิงดวงกมล ยงเขตรการณ์ เลขที่ 22
  เด็กหญิงเพ็ญพรรณ จักรเขียว เลขที่ 23
  เด็กหญิงมณีมณฑ์ บุญวงค์ เลขที่ 24
  เด็กหญิงวิภาดา อินทร์ดี เลขที่ 25

 14. เด็กชายสุกัลย์ โคงาม ชั้นม.3/1 เลขที่11 พูดว่า:

  ขอขอบคุณสำหรับแบบฝึกหัดอันน้อยนิด ได้ความรู้ไปเยอะเลย
  กลุ่มที่3
  1.เด็กชาย ศตวรรษ หน่อยแก้ว เลขที่10
  2.เด็กชายสุกัลย์ โคงาม เลขที่11
  3.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ยอดแก้ว เลขที่12
  4.เดฏหญิงกนกพิชญ์ เมืองมา เลขที่13

 15. ด.ญ.สุทธิมลตรา เครือคำ เลขที่ 27 ม.301 พูดว่า:

  กลุ่มของดิฉันขอขอบคุณสำหรับสาระเนื้อหาความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
  กลุ่มที่ 7 มีสมาชิกดังนี้
  1.ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ เลขที่ 26 ม.301
  2.ด.ญ.สุทธิมลตรา เครือคำ เลขที่ 27 ม.301
  3.ด.ญ.สุภาพร คำเรือง เลขที่ 28 ม.301
  4.ด.ญ.อังคนางค์ หวานใจ เลขที่ 29 ม.301

 16. ด.ญ. ณิชกานต์ คำลือ เลขที่ 21 ม.3/1 พูดว่า:

  ขอบคุณสำหรับความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์และแบบผึกหัด
  กลุ่มที่ 5 1. ด.ญ. ชลลดา ปั๋นของ เลขที่ 18
  2. ด.ญ. ชัญญานุช ทิพย์เดโช เลขที่ 19
  3.ด.ญ. ณัติกานต์ แก่นจันทน์ เลขที่ 20
  4. ด.ญ. ณิชกานต์ คำลือ เลขที่ 21

 17. ด.ญ.ชลดา คำสุ เลขที่ 17 ม.301 พูดว่า:

  ขอบคุณสำหรับเนื้อหาความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
  กลุ่มที่ 4 มีสมาชิกดังนี้
  1.ด.ญ.เขมจิรา บุญสุข เลขที่ 14 ม.301
  2.ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรันต์ เลขที่ 15 ม.301
  3.ด.ญ.ชนนิกานต์ กล่ำประเสริฐ เลขที่ 16 ม.301
  4.ด.ญ.ชลดา คำสุ เลขที่ 17 ม.301

 18. ด.ช.รัชชานนท์ นนทะกา ม.304 เลขที่ 7 พูดว่า:

  ขอขอบคุณสำหรับแบบฝึดหัดเรื่องอิเล็กทรอนิกส์
  สมาชิกกลุ่ม
  1.ด.ช.ยุทธนา น้อยสุวรรณ ม.304 เลขที่ 6
  2.ด.ช.รัชชานนท์ นนทะกา ม.304 เลขที่ 7
  ด.ช.วัชริศ นาระจิตต ม.304 เลขที่ 8
  ด.ช.เสกสรรค์ เดชอุดม ม.304 เลขที่ 9

 19. ด.ญ.เบญจมาศ วงค์รัตน์ เลขที่17 ชั้นม.3/4 พูดว่า:

  กลุ่ม4 มีสมาชิก
  1.ด.ช.ภูภินันท์ สมเครือ เลขที่15 ชั้นม.3/4
  2.ด.ญ.นราวัลย์ ศรีเมือง เลขที่16 ชั้นม.3/4
  3.ด.ญ.เบญจมาศ วงค์รัตน์ เลขที่17 ชั้นม.3/4

 20. น.ส. พลอยศิริ วิชัยโน เลขที่ 21 3/4 พูดว่า:

  สวัสดีคะ คุณครูที่เคารพ เเละเชิดชูเป็นอย่างสูง ดิฉัน น.ส.พลอยศิริ วิชัยโน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ของโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ข้อความดังกล่าว ดิฉัน ได้ศึกษาเล่าเรียน เรื่องเกี่ยวกับ ส่วนประกอบ ของอิเล็กทรอนิกศ์ ดิฉันดีใจมากที่ดิฉันได้เรียนกับคุณครูที่เคารพ ขอขอบพระคุณคุณครูทีนำเรื่องที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันคะ เเละมีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 4 ชืวิต ได้เเก่ 1. น.ส. บุษกร เข็มศิริ
  2. น.ส. บุษบาพร อนันเทพา
  3. น.ส. ปิยธิดา เเสงอ่อน
  กลุ่มของดิฉันดีใจที่ครูสอนได้ปราบปลื้ม เป็นอย่างมากค่ะ ขอขอบคุณค่ะ ขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ

 21. ด.ญ.จิตตา ซาคามาคิ พูดว่า:

  สวัดีค่ะดิฉันได้ทำงานกลุ่มเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะสมาชิกกลุ่มที่6 มีสมาชิกดังนี้
  1.ศิรินยา นิสัยตรง ชั้น ม.304 เลขที่ 22
  2.เสาวนีย์ สมัครผล ชั้น ม.304 เลขที่ 23
  3.อมรรัตน์ เมืองวงศ์ ชั้น ม.304 เลขที่ 24
  4.จิตตา ซาคามาคิ ชั้น ม.304 เลขที่ 25

 22. ด.ช.ฐิติพันธ์ เลาสัตย์ พูดว่า:

  ขอขอบคุณสำหรับข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ครับ
  กลุ่ม 1
  นาย ฐิติพันธ์ เลาสัตย์ เลขที่ 1 ม.3/4
  ด.ช.ณัฐวุฒิ อ้อยกาม เลขที่ 2 ม.3/4
  ด.ช.ณัฐวุฒิ รูปศิริ เลขที่3 ม.3/4
  ด.ช. ธัญธร โนศรี เลขที่ 4 ม.3/4
  ด.ช. พัชรพล ชัยวิซิต เลขที่5 ม.3/4

 23. ด.ช. ยุทธนา น้อยสุวรรณ เลขที่ 6 3/4 พูดว่า:

  เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์ มีความอยากกว่าที่คิด มีส่วนประกอบหลายอย่าง เเต่ถ้าเราตั้งใจก็ ไม่ยากกว่าเกินสามารถ

 24. ขอขอบคุณสำหรับข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ
  ทำงานเส็ดละครับ
  อภิปรัชญ์ ชุ่มวงศ์ 304 14 (กลุ่มใหม่โตะครู)

 25. ด.ช.จิรภัทร คำเรือง เลขที่ 1 ม.3/1 พูดว่า:

  วงจรอิเล็กทรอนิกส์นั้น ประกอบด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ไดโอด ทรานซิสเตอร์
  และวงจรรวม

 26. ด.ญ.ดาวอนงค์ พงษ์ขาว เลขที่ 32 ม.3/1 พูดว่า:

  วงจรอิเล็กทรอนิกส์นั้น ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวต้านทานไดโอด ทรานซิสเตอร์ ซิลิคอนชิป ที่ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นยังสามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ด้วยค่ะ

 27. นิรนาม พูดว่า:

  มีเฉลยไหมครับ

 28. ณัฐพล เนาวประดิษฐ์ พูดว่า:

  ชวยให้ผมทำข้อสอบได้ง่ายๆ ขึ้น และเป็นการฝึกหัดไปในตัวด้วยคับ

 29. สุภาภรณ์ สายปิน เลขที่ 36 ชั้น ม.3/2 พูดว่า:

  ขอบคุณมากๆ ค่ะ สำหรับข้อสอบ
  หนูจะตั้งใจทำ ค่ะ ครุ

 30. ด.ญ.รุจิรา แสนเมือง เลขที่41 ชั้นม.3/2 พูดว่า:

  ขอบคุนสำหรับแบบ ข้อสอบ นะคร่ะ คุนครู ^^

 31. ด.ญ.ศิริภัทรา ยะน าเลขที่ 42 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  ครู คะ ข้อ สอบ 85 ข้อ อยู่ ไหน คะ ??

 32. กาญจนา อุปปิง ม.3/1 พูดว่า:

  ครูค่ะ แล้วข้อสอบ 85ข้อไม่เอาลงเหรอค่ะ?

 33. jiraporn07 พูดว่า:

  อิเล็คทรอนิกส์สำหรับ ม. 3 เนื้อหาไม่ยาก และไม่มาก พอได้เรียนในห้องเรียนแล้วน่าจะเข้าใจง่ายขึ้น ดีมากๆเลยนะจ๊ะที่เข้ามาศึกษาก่อน

 34. ด.ญ.นันทกานต์ ใจเย็น เลขที่่ 21 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  เรืองอิเล็กทรอนิกส์ ยากจังเลยค่ะครู อาจจะเป็นเพราะว่าเข้ามาศึกษาก่อนที่จะเรียน
  ก็เลยไมค่อยรู้เรื่อง คุณครูช่วยอธิบายเยอะๆ หน่อยนะคะ

 35. ด.ญ.นันทกานต์ ใจเย็น เลขที่ 21 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  ขอขอบคุณสำหรับข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s