ไฟฟ้า


ตัวชี้วัด

๑. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
๒. คำนวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
๓. สังเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย และประหยัด

สาระสำคัญ

…….นักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกเป็นผู้ค้นพบไฟฟ้าโดยการนำเอาแท่งอำพันถูกับผ้าขนสัตว์ แท่งอำพันจะมีอำนาจดูดสิ่งของต่างๆที่เบาๆได้ เขาจึงให้ชื่ออำนาจนี้ว่า ไฟฟ้า หรือ อิเล็คตรอน ทาลีสสรุปผลการทดลองว่าเกิดจากการถ่ายเทอิเล็คตรอนของวัตถุจากชนิดหนึ่ง ไปสู่วัตถุอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับประจุไฟฟ้าโดยตรง นั่นคืออะตอมของธาตุแต่ละชนิดจะประกอบด้วยโปรตอนที่เป็นประจุไฟฟ้าบวก และอิเล็คตรอนที่เป็นประจุไฟฟ้าลบในจำนวนเท่ากันทำให้ธาตุนั้นมีสภาพเป็นกลาง  แต่ถ้านำวัตถุมาเสียดสีกันจะเกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าทำให้วัตถุแสดงอำนาจไฟฟ้าออกมาได้

การค้นพบไฟฟ้า

การทดลองเรื่องไฟฟ้าสถิต

สารคดี เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต

การผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างง่าย

บทเรียน มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เซลล์ไฟฟ้าเคมี

ไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะ        

เซลล์สุริยะ ( Solar Cell )

   เซลล์สุริยะ คือ อุปกรณ์ที่สามารถนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนให้เป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรงเซลล์สุริยะประกอบด้วยสารกึ่งตัวนำ 2 ชั้น ดังนี้

    1.ชั้นบนหรือแผ่นบน เป็นชั้นที่รับแสงประกอบด้วยสารซิลิคอนเจือด้วยฟอสฟอรัส ชั้นบนจะบางกว่าชั้นล่าง เพื่อให้แสงสามาระส่องทะลุไปถึงชั้นล่างได้
   2.ชั้นล่างหรือแผ่นล่าง ประด้วยสารซิลิคอนเจือด้วยโบรอน

การทำงาน เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบแผ่นบน จะเกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างแผ่นสารกึ่งตัวนำทั้งสอง ถ้าต่อสายไฟระหว่างแผ่นสารทั้งสอง ก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลจากชั้นล่างไปตามสายไฟไปยังแผ่นสารชั้นบน ดังนั้นชั้นบนจึงเป็นขั้วลบ และชั้นล่างเป็นขั้วบวก

ประโยชน์ ปัจจุบันได้มีการนำเซลล์สุริยะมาใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ  มากมาย เช่น นาฬิกาข้อมือ เครื่องคิดเลข โคมไฟสนาม ดาวเทียม สถานีอวกาศ เป็นต้น

กิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ (ทำในสมุด)
1. เซลล์สุริยะคืออะไร
2. อุปกรณ์สำคัญที่นำมาทำเซลล์สุริยะคืออะไร
3. เซลล์สุริยะ มีหลักการเปลี่ยนพลังงานอย่างไร
4. เซลล์สุริยะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
5. ปัจจุบันมนุษย์นำเซลล์สุริยะมาใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง

กิจกรรรมที่ 2

 ให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ แล้วสืบค้นข้อมูลว่าอุปกรณ์สำคัญในเซลล์สุริยะ หรือโซล่าร์เซลล์คืออะไร ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ***

ตอบคำถามครูในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อเก็บสะสมคะแนนนะคะ

ไดนาโม ( Dynamo )

ไดนาโมเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าส่งไปตามบ้านเรือน กระแสไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นโดยวิธีนี้เป็นที่อาศัยหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ขณะที่ขดลวดอยู่ในสนามแม่เหล็กที่คงที่ จะไม่เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในขดลวด แต่เมื่อเคลื่อนแท่งแม่เหล็กเข้าออกแกนของขดลวดอย่างรวดเร็ว หรือเคลื่อนขดลวดเข้าออกจากแท่งแม่เหล็กอย่างรวดเร็ว จะทำให้สนามแม่เหล็กบริเวณขดลวดเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในขดลวด กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดนี้ เรียกว่า กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำ ( Induced Current ) ผู้ค้นพบหลักการนี้คือ ไมเคิล ฟาราเดย์ ( Michael Faraday ) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปริมาณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่ไหลในเขตลวด มีดังนี้

1. จำนวนรอบของขดลวด ถ้ามีจำนวนรอบขดลวดมาก ปริมาณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะมาก  ถ้ามีจำนวนรอบของขดลวดน้อย ปริมาณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะน้อย

2. ความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ตัดผ่านขดลวด ถ้ามีความเข้มของสนามแม่เหล็กมาก ปริมาณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะมาก ถ้ามีความเข้มของสนามแม่เหล็กน้อย ปริมาณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะน้อย

3. ความเร็วในการเคลื่อนที่ของขดลวดหรือแท่งแม่เหล็ก ถ้าขดลวดหรือแท่งแม่เหล็กเคลื่อนที่เข้าออกเร็ว ปริมาณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะมาก ถ้าขดลวดหรือแท่งแม่เหล็กเคลื่อนที่เข้าออกช้า ปริมาณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะน้อย

 

ส่วนประกอบของไดนาโม มีดังนี้
1. แท่งแม่เหล็ก 2 แท่ง ซึ่งจะหันขั้วต่างกันเข้าหากัน เพื่อให้เกิดสนามแม่เหล็กโดยจะมีเส้นแรงแม่เหล็กพุ่งจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้ และบริเวณขั้วจะมีความเข้มของสนามแม่เหล็กมากกว่าบริเวณอื่น  2.อาร์เมเจอร์หรือโรเตอร์ ( Armatur or Rotor ) คือ ขดลวดตัวนำอาบน้ำยานำมาพันรอบแกนเหล็กอ่อน โดยปลายทั้งสองของขดลวดจะต่ออยู่กับวงแหวนที่ทำหน้าที่จ่ายกรแสไฟฟ้าออกไปสู่วงจรภายนอก อาร์เมเจอร์จะวางอยู่ในสนามแม่เหล็กและหมุนได้

3. วงแหวน ( Output Ring ) คือ ส่วนที่จ่ายกระแสไฟฟ้าจากอาร์เมเจอร์ออกไปสู่วงจรภายนอกวงแหวนมี 2 ชนิด คือ วงแหวนลื่น ( Slip Ring ) เป็นวงแหวนทองแดงกลม 2 วง ใช้กับไดนามโมกระแสไฟฟ้าสลับและวงแหวนแยก (Split Ring ) หรือ คอมมิวเตเตอร์ ( Commutator ) เป็นวงแหวนทองแดง ผ่าซีก ใช้กับไดนาโมกระแสไฟฟ้าตรง
4. แปรงตัวนำไฟฟ้า ( Brush ) เป็นส่วนที่วงแหวนลื่นและวงแหวนแยกมาแตะสัมผัส เพื่อรับกระแสไฟฟ้าจากอาร์เมเจอร์ออกไปสู่วงจรภายนอก

กิจกรรมที่ 3 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ (ทำในสมุด)
1. ไดนาโมคืออะไร
2. อุปกรณ์สำคัญที่นำมาทำไดนาโมคืออะไร
3. ไดนาโม มีหลักการเปลี่ยนพลังงานอย่างไร
4. ไดนาโม ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
5. ปัจจุบันมนุษย์นำหลักการไดนาโมมาใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง

ทำแบบทดสอบ

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFdIUERfUjQ3NWRHVlE0cGxTdksxanc6MQ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ ฉบับการ์ตูน
– พลังงานนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้า ต่างจาก ในระเบิดนิวเคลียร์ เพราะความเข้มข้นเพียง 2-4 % และมีระบบควบคุม
– พลังงานนิวเคลียร์ฟิสชั่น เกิดจากการยิง อนุภาคนิวตรอน ทำให้นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี ยูเรเนียม-235 แตกตัวให้ พลังงานความร้อน พร้อมกับ นิวตรอนใหม่ 3 ตัว
– นิวเตรอนใหม่ ชนนิวเคลียสถัดไป และเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ มากขึ้นๆ
– พลังงานความร้อนที่ได้ถูกระบายสู่ น้ำในระบบปฏิกรณ์ต้มน้ำในระบบไอน้ำ ไอน้ำหมุนกังหันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
– เชื้อเพลิงกัมมันตรังสีที่ใช้แล้วถูกแยกสกัดส่วนที่ยังใช้ได้และเหลือ กากกัมมันตรังสี
– กากกัมมันตงสีกำจัดโดยหลอมกับแก้ว และฝังใต้ดิน 1 กิโลเมตร รอให้สลายตัวเองหมด
– โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถูกออกแบบความปลอดภัย 3 ชั้นคือ แท่งเชื้อเพลิงทำจากอะลูมิเนียมอัลลอยด์ เครื่องปฏิกรณ์เก็บในถังทนความดันและหล่อเย็น และอาคารคลุมเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
– ผลิต: สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Office of atoms for peace, Department of Science & Technology) http://www.oaep.go.th/pr

ขอขอบคุณ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 4
เมื่อนักเรียนดูวีดีโอเรื่องนี้จบแล้วให้นักเรียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าปรมาณูว่าสมควรสร้างในประเทศไทยหรือไม่ เพราะอะไร

เครื่องใช้ไฟฟ้า

กิจกรรรมที่ 5
ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน ว่าแบ่งออกเป็นกี่ประเภท แต่ละประเภทมีหลักการเปลี่ยนพลังงานอย่างไร และอุปกรณ์สำคัญที่ทำให้เกิดการทำงานคืออะไร โดยให้นักเรียนทำนำเสนอข้อมูลเป็น powerpoint แล้ว upload powerpoint โดยใช้ Slideshare แล้วส่งข้อมูลให้ครูทาง facebook   งานนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 สิงหาคม 2556 นี้นะคะ

วิธีการ upload powerpoint โดยใช้ Slideshare


แบบฝึกหัดกฏของโอห์ม

1.กา ต้มน้ำไฟฟ้าใบหนึ่งมีความต้านทานภายในเท่ากับ 25 โอห์ม เมื่อต่อเข้ากับความต่างศักย์ไฟฟ้า 220 โวลต์ จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านกาต้มน้ำไฟฟ้ากี่แอมแปร์

2. หลอดไฟฟ้าหลอดหนึ่ง มีความต้านทานที่ไส้หลอด 110 โอห์ม มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 2 แอมแปร์ หลอดไฟฟ้าจะมีความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่าไร

3. ตู้เย็นมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 10 แอมแปร์ ใช้กับไฟฟ้าความต่างศักย์ 220 โวลต์ จงหาว่าตู้เย็นความความต้านทานเท่าไร

4. วิทยุใช้กับไฟฟ้า 300 โวลต์ มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 10 แอมแปร์ แสดงว่าวิทยุเครื่องนี้มีความความต้านทานเท่าไร

5. ซื้อคอมพิวเตอร์มาจากต่างประเทศ ที่แผ่นชื่อของคอมพิวเตอร์เขียนว่า 30 โอห์ม  15 แอมแปร์ แสดงว่าคอมพิวเตอร์ชุดนี้ใช้กับไฟที่มีความต่างศักย์เท่าไร

แบบฝึกหัดสำหรับห้องที่ไม่ทันนะคะ

 

ตัวอย่างข้อสอบ

มีตัวอย่างข้อสอบเรื่องไฟฟ้ามาให้นักเรียนลองทำดู ใครขยันก็ลองทำดูนะจ๊ะ รับรองว่าถ้าลองทำเองจริงๆ ทำข้อสอบกลางภาคได้แน่นอนค่ะ

ข้อสอบไฟฟ้า_1                                                                             

Advertisements

เกี่ยวกับ jiraporn07

I'm teacher.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

444 ตอบกลับที่ ไฟฟ้า

 1. ด.ญ.วรัญญา จินะ เลขที่ 26 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1
  1.ตอบ เซลล์สุริยะ คือ อุปกรณ์ที่สามารถนำพลังงานจากแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง เซลล์สุริยะประกอบด้วยสารกึ่งตัวนำ 2 ชั้น ดังนี้ ชั้นบนและชั้นล่าง

  2. ตอบ 1.เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
  2.แผงเซลล์แสงอาทิตย์
  3.เครื่องควบคุมการประจุ
  4.ระบบป้องกันฟ้าผ่า
  5.แบตเตอรี่

  3. ตอบ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนำสารกึ่งตัวนำ

  4. ตอบ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนำสารกึ่งตัวนำ

  5. ตอบ การเกษตร เลี้ยงสัตว์ คมนาคม สื่อสาร อวกาศ บ้านพักอาศัย

  กิจกรรมที่2
  ตอบ อุปกรณ์ที่สำคัญในโซล่าเซลล์ ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า มีดังนี้
  1.เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
  2.แผงเซลล์แสงอาทิตย์
  3.เครื่องควบคุมการประจุ
  4.ระบบป้องกันฟ้าผ่า
  5.แบตเตอรี่

  No copy. Thanks 🙂
  Warunya J.

 2. ด.ญ.กมลรัตน์ ผัดดี ชั้นม.3/1 เลขที่11 พูดว่า:

  ตอบคำถามจากกิจกรรมที่1และ2
  1.ตอบ คืออุปกรณ์ที่สามารถนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนให้เป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรงเซลล์สุริยะ
  2.แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องควบคุมการประจุ แบตเตอรี่ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
  3.เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะนำไฟฟ้าประจุลบและบวกขึ้น ได้แก่ อิเล็กตรอนและ โฮล โครงสร้างรอยต่อพีเอ็นจะทำหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้าภายในเซลล์ เพื่อแยกพาหะนำไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนไปที่ขั้วลบ และพาหะนำไฟฟ้าชนิดโฮลไปที่ขั้วบวกทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง เมื่อต่อให้ครบวงจรไฟฟ้าจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้น
  4. เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะนำไฟฟ้าประจุลบและบวกขึ้นทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง เมื่อต่อให้ครบวงจรไฟฟ้าจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้น
  5.ด้านบ้านพักอาศัย ด้านคมนาคม ด้านสื่อสาร ด้านการทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์ และด้านอวกาศ

 3. พูดว่า:

  ตอบคำถามจากกิจกรรมที่1และ2
  1.ตอบ คืออุปกรณ์ที่สามารถนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนให้เป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรงเซลล์สุริยะ
  2.แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องควบคุมการประจุ แบตเตอรี่ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
  3.เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะนำไฟฟ้าประจุลบและบวกขึ้น ได้แก่ อิเล็กตรอนและ โฮล โครงสร้างรอยต่อพีเอ็นจะทำหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้าภายในเซลล์ เพื่อแยกพาหะนำไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนไปที่ขั้วลบ และพาหะนำไฟฟ้าชนิดโฮลไปที่ขั้วบวกทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง เมื่อต่อให้ครบวงจรไฟฟ้าจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้น
  4. เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะนำไฟฟ้าประจุลบและบวกขึ้นทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง เมื่อต่อให้ครบวงจรไฟฟ้าจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้น
  5.ด้านบ้านพักอาศัย คมนาคม สื่อสาร ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ อวกาศ

 4. ด.ญ.พิมพิลาลัย เครือคำ ม.3/1 เลขที่ 25 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  1 คือเซลล์ไฟฟ้าที่สามารถแปลงรูปพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง
  2 แผงเซลล์แสงอาทิตย์,เครื่องควบคุมการประจุ,แบตเตอรี่,เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า,ระบบป้องกันฟ้าผ่า
  3 แปลงพลังงานแสงหรือโฟตอนเป็นพลังงานไฟฟ้า
  4 เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะนำไฟฟ้าประจุลบและบวกขึ้น ได้แก่ อิเล็กตรอนและ โฮล โครงสร้างรอยต่อพีเอ็นจะทำหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้าภายในเซลล์ เพื่อแยกพาหะนำไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนไปที่ขั้วลบ และพาหะนำไฟฟ้าชนิดโฮลไปที่ขั้วบวกทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง เมื่อต่อให้ครบวงจรไฟฟ้าจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้น
  5 นาฬิกาข้อมือ เครื่องคิดเลข
  กิจกรรมที่2
  แผงเซลล์แสงอาทิตย์,เครื่องควบคุมการประจุ,แบตเตอรี่,เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า,ระบบป้องกันฟ้าผ่า
  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า

 5. ด.ญ.วัชรีภรณ์ แก้วน้อย ม.3/1 เลขที่ 32 พูดว่า:

  ตอบคำถามกิจกรรมที่ 1และ2
  ตอบ 1 คืออุปกรณ์ที่สามารถนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนให้เป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรงเซลล์สุริยะ
  2 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องควบคุมการประจุ แบตเตอรี่ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
  3 แสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะนำไฟฟ้าประจุลบและบวกขึ้น ได้แก่ อิเล็กตรอนและ โฮล โครงสร้างรอยต่อพีเอ็นจะทำหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้าภายในเซลล์ เพื่อแยกพาหะนำไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนไปที่ขั้วลบ และพาหะนำไฟฟ้าชนิดโฮลไปที่ขั้วบวกทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง เมื่อต่อให้ครบวงจรไฟฟ้าจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้น
  4 เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะนำไฟฟ้าประจุลบและบวกขึ้นทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง เมื่อต่อให้ครบวงจรไฟฟ้าจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้น
  5 ด้านบ้านพักอาศัย คมนาคม สื่อสาร ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ อวกาศ
  กิจกรรมที่ 2
  ตอบ อุปกรณ์สำคัญในเซลล์สุริยะ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องควบคุมการประจุ แบตเตอรี่
  เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าคือ แผงเซลล์แสงอาทิตย์

 6. ด.ญ.ปิยะฉัตร ไชยวุฒิ ม.3/1 เลขที่ 23 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1
  1. อุปกรณ์ที่สามารถนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนให้เป็นกระแสไฟฟ้า
  2. แผงเซลล์แสงอาทิตย์,เครื่องควบคุมการประจุ,แบตเตอรี่,เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า,ระบบป้องกันฟ้าผ่า
  3. พลังงานจากแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้า
  4. เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์จะเกิดจะเกิดการสร้างพาหะนำไฟฟ้าประจุลบและบวกขึ้น ได้แก่อิเล็กตรอนและโฮล โครงสร้างรอยต่อพีเอ็นจะทำหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้าภายในเซลล์ เพื่อแยกพาหะนำไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนไปที่ขั้วลบและพาหะนำไฟฟ้าชนิดโฮขั้วบวก ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง เมื่อต่อให้ครบวงจรไฟฟ้าจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลฟ้า
  5. บ้านพักอาศัย,ระบบสูบน้ำ,ระบบแสงสว่าง,ระบบประจุแบตเตอรี่,ทำการเกษตร,เลี้ยงสัตว์,อนามัย,คมนาคม,สื่อสาร,บันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจ,พื้นที่ห่างไกลและอวกาศ
  กิจกรรม 2
  แผงเซลล์แสงอาทิตย์,เครื่องควบคุมการประจุ,แบตเตอรี่,เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า,ระบบป้องกันฟ้าผ่า
  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า

 7. ด.ญ ฐิติชญา โยวัง ชั้น ม.3/1 เลขที่ 31 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

  1.เซลล์สุริยะคืออะไร
  อุปกรณ์ที่สามารถนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนให้เป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรงเซลล์สุริยะ
  2. อุปกรณ์สำคัญที่นำมาทำเซลล์สุริยะคืออะไร
  1.แผงเซลล์แสงอาทิตย์
  2.เครื่องควบคุมการประจุ
  3.แบตเตอรี่
  4.เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
  5.ระบบป้องกันฟ้าผ่า
  3.เซลล์สุริยะ มีหลักการเปลี่ยนพลังงานอย่างไร
  “พลังงานแสงอาทิตย์” หมายถึงการเปลี่ยนแสงอาทิตย์โดยตรงมากกว่าเปลี่ยนไปเป็น พลังงานความร้อนหรือพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้งาน ประเภทพื้นฐานของพลังงาน
  4. เซลล์สุริยะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
  การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า
  การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจำหน่าย เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสำหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรง
  การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสำหรับทำงานร่วมกับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอื่นๆ เช่น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลม และเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลม และไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นต้น
  5. ปัจจุบันมนุษย์นำเซลล์สุริยะมาใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง

  การกลั่นน้ำด้วยแสงอาทิตย์
  การอบแห้งด้วยแสงอาทิตย์
  เตาแสงอาทิตย์

  กิจกรรมที่ 2
  อุปกรณ์สำคัญในเซลล์สุริยะหรือ โซ่ลาร์เซลล์คืออะไร ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงาน
  ฟิมบาง 4 ก้อน ( เหมาะกับประเทศเขตร้อน )ทำหน้าที่ รองรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า แล้วยังสามารถนำมาใช้ได้

 8. ด.ช.ฑีฆายุ สุขสม เลขที่ 1 ม.3/1 พูดว่า:

  ด.ช.ฑีฆายุ สุขสม เลขที่ 1 ม.3/1
  1.อุปกรณ์ที่สามารถนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนให้เป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรงเซลล์สุริยะประกอบด้วยสารกึ่งตัวนำ 2 ชั้น ดังนี้
  1ชั้นบนหรือแผ่นบน เป็นชั้นที่รับแสงประกอบด้วยสารซิลิคอนเจือด้วยฟอสฟอรัส ชั้นบนจะบางกว่าชั้นล่าง เพื่อให้แสงสามาระส่องทะลุไปถึงชั้นล่างได้
  2ชั้นล่างหรือแผ่นล่าง ประด้วยสารซิลิคอนเจือด้วยโบรอน
  2. 1ชั้นบนหรือแผ่นบน เป็นชั้นที่รับแสงประกอบด้วยสารซิลิคอนเจือด้วยฟอสฟอรัส ชั้นบนจะบางกว่าชั้นล่าง เพื่อให้แสงสามาระส่องทะลุไปถึงชั้นล่างได้
  2ชั้นล่างหรือแผ่นล่าง ประด้วยสารซิลิคอนเจือด้วยโบรอน
  3.แสงอาทิตย์ตกกระทบแผ่นบน จะเกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างแผ่นสารกึ่งตัวนำทั้งสอง ถ้าต่อสายไฟระหว่างแผ่นสารทั้งสอง ก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลจากชั้นล่างไปตามสายไฟไปยังแผ่นสารชั้นบน ดังนั้นชั้นบนจึงเป็นขั้วลบ และชั้นล่างเป็นขั้วบวก
  4.แสงอาทิตย์ตกกระทบแผ่นบน จะเกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างแผ่นสารกึ่งตัวนำทั้งสอง ถ้าต่อสายไฟระหว่างแผ่นสารทั้งสอง ก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลจากชั้นล่างไปตามสายไฟไปยังแผ่นสารชั้นบน ดังนั้นชั้นบนจึงเป็นขั้วลบ และชั้นล่างเป็นขั้วบวก
  5.ด้านอุตสาหกรรม การโทรคมนาคม การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น

 9. นาย สิทธิพล ใจเย็น เลขที่14 ม.3/2 พูดว่า:

  อ่านก่อบสอบ O-NET ครับไปหาในหลายเวปล่ะคับก่อนนอนนึกขึ้นได้เลยมาอ่านกานหาค่าไฟฟ้าเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับผม

 10. ด.ญ.ฐิติรัตน์ เฟื่องฟู ม.3/3 เลขทิ่22 พูดว่า:

  ดี เพราะจะได้มีไฟฟ้าใช้ในอนาคตเพราะถ่านหินเดี๋ยวนี้ใกล้จะหมดแล้วแล้วอีกอย่างก็จะช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วยค่ะ

 11. ด.ญ. อารีรักษ์ คำภิระ ชั้น ม.3/3 เลขที่ 28 พูดว่า:

  ดิฉันได้ดูวีดีโอโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แล้ว ดิฉันว่าสมควรที่จะสร้างในประเทศไทย เพราะโลกของเราจะได้มีไฟฟ้าใช้มากขึ้นและจะได้มีอากาศที่ไม่เป็นพิษค่ะ

 12. ด.ช.ภคพงศ์ วงศ์ไชยา เลขที่ 8 ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูวิดีโอกิจกรรมที่4 โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ ไม่เห็นด้วย ที่ประเทศเราจะมีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพราะ อาจก่อให้เกิดผลเสียในเรื่องต่างๆ ทั้งงบประมาณการสร้าง สถานที่ในการสร้าง และผลเสียตามมา อย่างโรงงานไฟฟ้ารั่วไหล ทำให้ประชาชนบริเวณนั้นเดือดร้อนจากกัมมันตรังสี

 13. ด.ญ.เพ็ญพรรณ จักรเขียว เลขที่ 23 ม.3/1 พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ ดิฉันได้ดูเรื่องโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ ไม่สมควรสร้าง เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่เล็กมีโรงไฟฟ้าที่ดีอยู่แล้วเช่นโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเขื่อนภูมิพลอยู่แล้วและมีพลังงานเกินพอแล้ว ถ้าสร้างโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ จะมีผลเสียหลายมากมาก เพราะจะระเบิดได้ง่ายต่อการเผ่าไหม้ได้ง่าย

 14. พฤทธิ์ สุยะ เลขที่6 ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ดูคลิปเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้ว การที่นำสิ่งที่มีพลังงานมากมาใช้ประโยชน์แบบนี้ก็จะได้รับไฟฟ้ามากมาย แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์โรงไฟฟ้ารั่วก็อาจจะเกิดอันตรายกับสิ่งแวดล้อมหรือมนุษย์

 15. ด.ญ.วิภาดา อินทร์ดี เลขที่ 25 ม.3/1 พูดว่า:

  ไม่สมควรคะ เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เล็ก พื้นที่อาจจะไม่เพียงพอต่อการสร้างโรงไฟฟ้าปรมาณู ถ้าเกิดเหตุโรงไฟฟ้ารั่วก็อาจจะทำให้คนในประเทศได้รับอันตรายได้ค่ะ

 16. ด.ช.ธัชธรรม เครือธิ เลขที่4 3/2 พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  เซลล์สุริยะ ประกอบด้วยสารกึ่งตัวนำ2 ชั้น คือ
  1.แผ่นบนหรือชั้นบน
  2. ชั้นล่าง หรือแผ่นล่าง ครับ

 17. ด.ญ. สวิชญา ใหม่ต๊ะ ม. 3/1 เลขที่ 30 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูวีดีโอ ประเทศควรจะมีพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อที่จะได้มีพลังงานไว้ใช้นานๆ และไม่ทำให้เกิดผลทำลายสิ่งแวดล้อมมาก แต่ผลเสียก็มีอยู่บางคือพลังงานข้างในรั่วก่อให้เกิดผลเสียอย่างหนักต่อคนและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

 18. ด.ญ.วลัยลักษณ์ ปานสมุทร เลขที่ 26 ม.3/3 พูดว่า:

  จาฟที่ดิฉันได้ดูคลิปวีดีโอนี้แล้วได้ประโยชน์มากค่ะได้รู้ว่า พลังงานนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้า ต่างจาก ในระเบิดนิวเคลียร์เพราะความเข้มข้นเพียง 2-4 % และมีระบบควบคุม ดิฉันได้ดูคลิปวีดีโอนี้แล้วว่า สมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพื่อจะได้ผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยค่ะ

 19. ภานุพงษ์ วงศ์เครือ พูดว่า:

  จากที่ผมดูวีดีโอแล้ว คิดว่าไม่สมควรเพราะถ้าหากเกิดการรั่วขึ้นมาจะเกิดอันตรายได้

 20. ด.ญ. มณีมณฑ์ บุญวงค์ เลขที่ 24 ม.3/1 พูดว่า:

  ดิฉันคิดว่า ไม่สมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย … เพราะ ประเทศยังไม่ค่อยมีความรับผิดชอบเหมือนประเทศอื่น ถ้าเกิดสร้างแล้วมีปัญหามันรั่วขึ้นมา ประเทศไทยจะยุ่ง ไม่ต้องสร้างจะดีกว่าค่ะ.

 21. ด.ญ.ศิริวรรณ บุญสุข เลขที่ 27 ม.3/3 พูดว่า:

  สมควรสร้างเพราะ การผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยควรได้รับการปรับปรุง โดยการสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศไทยจึงจะได้มาตรฐานในการผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะ

 22. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  จากการดูวิดีโอ กิจกรรมที่ 4 แล้ว ทำให้ดิฉันรู้ว่า เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้แหล่งพลังงานความร้อนจากเครื่องปฏิกรณ์ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยเครื่องปฏิกรณ์ที่ใช้ในการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบวิจัย ที่ใช้ประโยชน์จากนิวตรอนฟลักซ์ในการวิจัย และระบายความร้อนที่เกิดขึ้นออกสู่ชั้นบรรยากาศ และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์กำลัง ที่ใช้พลังความร้อนที่เกิดขึ้นเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์กำลัง มีขนาดใหญ่โตกว่าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเป็นอย่างมาก

 23. ด.ญ.อังคนางค์ หวานใจ เลขที่29 ม.3/1 พูดว่า:

  การสร้างโรงไฟฟ้าปรมาณูว่าสมควรสร้างในประเทศไทยหรือไม่ เพราะอะไร

  ดิฉันคิดว่าไม่สมควรสร้าง เพราะว่า จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เเละสร้างความเดือดร้อนอีกด้วย

 24. ศุภานัน แก้วน้อย เลขที่ 31 ม.3/1 พูดว่า:

  ขอขอบคุณครูแหววด้วยค่ะที่เอา ตัวอย่างข้อสอบมาให้นักเรียนได้ฝึกทำเพื่อเป็นแนวในการสอบค่ะ

 25. ศุภานัน แก้วน้อย เลขที่ 31 ม.3/1 พูดว่า:

  สมควร เพราะ เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ไม่ปลดปล่อยเขม่าควัน ก๊าซพิษ และของเสียออกมาสู่สิ่งแวดล้อม และยังมีอายุการใช้งานยาวนาน ๔๐ ปี หากเป็นโรงไฟฟ้ารุ่นใหม่จะมีอายุการใช้งาน ยาวนานถึง ๖๐ ปี สุดท้ายนี้ยังเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องขึ้นมากมาย

 26. ณัตการณน์ เเก่นจันทน์ เลทที่20 ม3/1 พูดว่า:

  ควรสร้าง เพราะ จะช่วยให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้า มีการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์

 27. suttimontar kruekham M.3/1 No.27 พูดว่า:

  สมควรคะ เพราะ ประเทศไทยจะได้มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี หรือแม้แต่กระทั่งเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เอง และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศมาใช้ในประเทศ แต่ถ้าเรานำเอาเงินที่ซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศมาสร้างโรงไฟฟ้าปรมาณูเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองในประเทศหรืออาจจะแบ่งไฟฟ้าขายให้ต่างประเทศด้วยก็ได้ ถือลงทุนครั้งเดียงคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกคะ

 28. เด็กหญิงสุภาพร คำเรือง เลขที่ 28 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 4 ไม่สมควรสร้างเพราะภายในตัวปรมาณูมีสารมากมาย ซึ่งสารเเต่ละอย่างเมื่อกระจายออกไปเเล้วทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ หากเราประมาท

 29. ด.ญ.สุภาพัน คำสุ เลขที่34 ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้ศึกษาดูแล้วดิฉันคิดว่าไม่สมควรที่จะสร้างโรงไฟฟ้าปรมาณูเพราะว่าเมืองไทยของเราเป็นเมืองเล็กและคนไทยส่วนใหญ่ก็จะชอบเห็นแก่ตัวเพราะถ้าโรงไฟฟ้ารั่วก้อาจจะทำให้ประเทศไทยของเราได้รับอันตรายได้

 30. ด.ญ.ณัฐชา ยาดี ม.3/3 เลขที่23 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูวิดิโอเรื่องไฟฟ้าปรมาณู
  คิดเห็นว่าสมควรสร้างเพราะว่ามีความพร้อมได้ดีที่จะทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

 31. ณัฐวุฒิ อ้อยกาม ม.3/4 เลขที่ 2 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูวิดีโอเแล้ว ทำให้ดิฉันได้รู้เรื่อง ไฟฟ้า
  ประเทศไทยควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพราะ ไม่ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

 32. สิทธิพร ทิศรีไชย ที่ 10ม.3/4 พูดว่า:

  จากการดูวีดีโอทำไห้ได้รู้โรงงานไฟฟ้ามีประโยชน์และมีทั้งผลเสียจากการดูวีดีโอแล้ว ไม่ควรสร้างเพราะถ้าหากเกิดการคระเบิดอาจจะต้องเสียอะไรไปหลายอย่างจากที่ดูวิดีโอ ได้รู้เรื่องโรงงานไฟ้ฟ้าที่เคลื่อนลวดเข้าออกจากแท่งแม่เห็ลก

 33. ชัชวาลย์ ธนะวงศ์ เลขที่ 12 ม.3/4 พูดว่า:

  ได้ดูวีดีโอ แล้ว ได้รู้ผลเสียและดี ให้เพราะผลดีมากกว่า

 34. ด.ญ.ปิยธิดา แสงอ่อนา ม 3/4 เลขที่ 20 พูดว่า:

  ไม่ควร เพราะมี่ความรุ่นแรงตอนมีการระเบิดและประเทศไทยมีพื้นที่ไม่พอต่อโรงงานได้

 35. นพเดช มีเชาว์ เลขที่13 ม.3/4 พูดว่า:

  จากการดูวีดีโอทำไห้ได้รู้โรงงานไฟฟ้ามีประโยชน์และมีทั้งผลเสีย

 36. ด.ญ.เสาวณีย์ สมัครผล ม.304 เลขที่ 23 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้ดูวิดีโอเแล้ว ทำให้ดิฉันได้รู้เรื่อง ไฟฟ้า
  ประเทศไทยควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพราะ ไม่ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

 37. ด.ญ. จิตตา ซาคามาคิ ชั้น ม.304 เลขที่ 25 พูดว่า:

  ไม่ควรสร้าง เพราะว่า ถ้ามีเยอะเกินอาจจะทำให้ไฟไหม้

 38. ด.ช.พัชรพล ชัยวิชิต ม.3/4 เลขที่5 พูดว่า:

  จากการดูวีดีโอเรื่องโรงงานไฟฟ้าที่เราได้มาใช้ไฟฟ้าจากที่อื่นๆ

 39. ด.ญ. พลอยศิริ วิชัยโน เลขที21 ชั้น ม 3/4 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้ดูวีดีโอนี้ดิฉันได้รู้เกี่ยวกับไฟฟ้า การดูแลรักษาความปลอดภัยในการผลิตไฟฟ้า ประเทศไทย สร้างโรงไฟฟ้าปรมาณู เพราะการสร้างโรงไฟฟ้าปรมาณู ไม่เป็นมลพิษต่อโลก ไม่ปล่อยก๊าชที่ไม่ดี ไปทำลายชั้น บรรยากาศโลก

 40. นพเดช มีเชาว์ เลขที่13 ม.3/4 พูดว่า:

  จากการด

 41. ธัญธร โนศรี 3/4 เลขที่4 พูดว่า:

  ให้ เพราะได้ผลดีมาก เลยครับ

 42. บุษกร เข็มศิริ เลขที่18 ม.3/4 พูดว่า:

  จากดูวีดีโดพลังงานไฟฟ้ามีประโยชน์มากแต่ไม่ควรสร้างในประเทศไทยเพราะประเทศไทศมีพื้นที่น้อยมากอาจจะสร้างไม่ค่อยปลอดภัยอาจระเบิดขึ้นมาได้

 43. ฐิติพันธ์ เลาสัตย์ 3/4 เลขที่1 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูวีดีโอแล้ว ให้ เพราะได้ไฟฟ้ามากและไม่ส่งผลเสียมากครับ

 44. ยุทธนา น้อยสุวรรณ เลขที6 ชั้น ม 3/4 พูดว่า:

  ได้รู้เรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทำให้ผมเข้าใจเรื่องไฟฟ้ามากประเทศไทยควรสร้างโรงพลังงานนิวเคลียร์ เพราะไม่เกิดสภาวะต่อธรรมชาติ เเละยังให้ประโยชน์ ต่อประเทศเเละมนุษย์คนเราอีกด้วย อาจจะทำให้เรามีพลังงานใช้ได้นานจนถึงอนาคต หรือ อาจเกิดการระเบิดในโรงงงานทำให้เราสูญเสียได้

 45. สวัสดีครับ จากการได้ดู วิดีโอแล้ว ทำไห้ได้ รู็ เกียวกับไปไฟฟ้า การดูแล รักษา ความปลอดภัยในการผลิตไฟฟ้า และ ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า อยากไหเ ประเทศไทย สร้างโรงไฟฟ้าปรมาณู เพราะการสร้างโรงไฟฟ้าปรมาณู ไม่เป็นมลพิษต่อโลก ไม่ปล่อยก๊าชที่ไม่ดี ไปทำลายชั้น บรรยากาศโลก

 46. ด.ญ.บุษบาภรณ์ อนันเทพา ม 3/4 เลขที่ 22 พูดว่า:

  จากการได้ดู วิดีโอ ที่ครูนำมาเสนอ ทำให้ได้รู้ถึงปะโยชน์ ของไฟฟ้านิวเคลียส์

 47. ภูภินันท์ สมเครือ เลขที่15 ม.3/4 พูดว่า:

  จากที่ดูวีดีโอประเทศไทยควรสร้างโรงไฟฟ้าขึ้น

 48. ด.ญ. นราวัลย์ ศรีเมือง เลขที่16 ชั้นม.3/4 พูดว่า:

  จากการดูวีดีโอแล้ว ไม่ควรสร้างเพราะถ้าหากเกิดการคระเบิดอาจจะต้องเสียอะไรไปหลายอย่าง

 49. ฐิพันธ์ เลาสัตย์ พูดว่า:

  จากที่ดูวิดีโอ ได้รู้เรื่องโรงงานไฟ้ฟ้าที่เคลื่อนลวดเข้าออกจากแท่งแม่เห็ลก

 50. ด.ญ.ศิรินยา นิสัยตรง ม 3/4 เลขที่ 22 พูดว่า:

  จากการดูวิดีโอทำให้ได้รู้ว่า ไฟฟ้านิวเคียร์
  มีทั้งประโยชน์และมีทั้งผลเสีย
  ต่อชีวิตและสิ่งเเวดล้อมรอบตัวเราอย่างมาก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s