ไฟฟ้า


ตัวชี้วัด

๑. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
๒. คำนวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
๓. สังเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย และประหยัด

สาระสำคัญ

…….นักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกเป็นผู้ค้นพบไฟฟ้าโดยการนำเอาแท่งอำพันถูกับผ้าขนสัตว์ แท่งอำพันจะมีอำนาจดูดสิ่งของต่างๆที่เบาๆได้ เขาจึงให้ชื่ออำนาจนี้ว่า ไฟฟ้า หรือ อิเล็คตรอน ทาลีสสรุปผลการทดลองว่าเกิดจากการถ่ายเทอิเล็คตรอนของวัตถุจากชนิดหนึ่ง ไปสู่วัตถุอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับประจุไฟฟ้าโดยตรง นั่นคืออะตอมของธาตุแต่ละชนิดจะประกอบด้วยโปรตอนที่เป็นประจุไฟฟ้าบวก และอิเล็คตรอนที่เป็นประจุไฟฟ้าลบในจำนวนเท่ากันทำให้ธาตุนั้นมีสภาพเป็นกลาง  แต่ถ้านำวัตถุมาเสียดสีกันจะเกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าทำให้วัตถุแสดงอำนาจไฟฟ้าออกมาได้

การค้นพบไฟฟ้า

การทดลองเรื่องไฟฟ้าสถิต

สารคดี เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต

การผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างง่าย

บทเรียน มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เซลล์ไฟฟ้าเคมี

ไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะ        

เซลล์สุริยะ ( Solar Cell )

   เซลล์สุริยะ คือ อุปกรณ์ที่สามารถนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนให้เป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรงเซลล์สุริยะประกอบด้วยสารกึ่งตัวนำ 2 ชั้น ดังนี้

    1.ชั้นบนหรือแผ่นบน เป็นชั้นที่รับแสงประกอบด้วยสารซิลิคอนเจือด้วยฟอสฟอรัส ชั้นบนจะบางกว่าชั้นล่าง เพื่อให้แสงสามาระส่องทะลุไปถึงชั้นล่างได้
   2.ชั้นล่างหรือแผ่นล่าง ประด้วยสารซิลิคอนเจือด้วยโบรอน

การทำงาน เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบแผ่นบน จะเกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างแผ่นสารกึ่งตัวนำทั้งสอง ถ้าต่อสายไฟระหว่างแผ่นสารทั้งสอง ก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลจากชั้นล่างไปตามสายไฟไปยังแผ่นสารชั้นบน ดังนั้นชั้นบนจึงเป็นขั้วลบ และชั้นล่างเป็นขั้วบวก

ประโยชน์ ปัจจุบันได้มีการนำเซลล์สุริยะมาใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ  มากมาย เช่น นาฬิกาข้อมือ เครื่องคิดเลข โคมไฟสนาม ดาวเทียม สถานีอวกาศ เป็นต้น

กิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ (ทำในสมุด)
1. เซลล์สุริยะคืออะไร
2. อุปกรณ์สำคัญที่นำมาทำเซลล์สุริยะคืออะไร
3. เซลล์สุริยะ มีหลักการเปลี่ยนพลังงานอย่างไร
4. เซลล์สุริยะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
5. ปัจจุบันมนุษย์นำเซลล์สุริยะมาใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง

กิจกรรรมที่ 2

 ให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ แล้วสืบค้นข้อมูลว่าอุปกรณ์สำคัญในเซลล์สุริยะ หรือโซล่าร์เซลล์คืออะไร ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ***

ตอบคำถามครูในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อเก็บสะสมคะแนนนะคะ

ไดนาโม ( Dynamo )

ไดนาโมเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าส่งไปตามบ้านเรือน กระแสไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นโดยวิธีนี้เป็นที่อาศัยหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ขณะที่ขดลวดอยู่ในสนามแม่เหล็กที่คงที่ จะไม่เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในขดลวด แต่เมื่อเคลื่อนแท่งแม่เหล็กเข้าออกแกนของขดลวดอย่างรวดเร็ว หรือเคลื่อนขดลวดเข้าออกจากแท่งแม่เหล็กอย่างรวดเร็ว จะทำให้สนามแม่เหล็กบริเวณขดลวดเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในขดลวด กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดนี้ เรียกว่า กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำ ( Induced Current ) ผู้ค้นพบหลักการนี้คือ ไมเคิล ฟาราเดย์ ( Michael Faraday ) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปริมาณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่ไหลในเขตลวด มีดังนี้

1. จำนวนรอบของขดลวด ถ้ามีจำนวนรอบขดลวดมาก ปริมาณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะมาก  ถ้ามีจำนวนรอบของขดลวดน้อย ปริมาณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะน้อย

2. ความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ตัดผ่านขดลวด ถ้ามีความเข้มของสนามแม่เหล็กมาก ปริมาณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะมาก ถ้ามีความเข้มของสนามแม่เหล็กน้อย ปริมาณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะน้อย

3. ความเร็วในการเคลื่อนที่ของขดลวดหรือแท่งแม่เหล็ก ถ้าขดลวดหรือแท่งแม่เหล็กเคลื่อนที่เข้าออกเร็ว ปริมาณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะมาก ถ้าขดลวดหรือแท่งแม่เหล็กเคลื่อนที่เข้าออกช้า ปริมาณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะน้อย

 

ส่วนประกอบของไดนาโม มีดังนี้
1. แท่งแม่เหล็ก 2 แท่ง ซึ่งจะหันขั้วต่างกันเข้าหากัน เพื่อให้เกิดสนามแม่เหล็กโดยจะมีเส้นแรงแม่เหล็กพุ่งจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้ และบริเวณขั้วจะมีความเข้มของสนามแม่เหล็กมากกว่าบริเวณอื่น  2.อาร์เมเจอร์หรือโรเตอร์ ( Armatur or Rotor ) คือ ขดลวดตัวนำอาบน้ำยานำมาพันรอบแกนเหล็กอ่อน โดยปลายทั้งสองของขดลวดจะต่ออยู่กับวงแหวนที่ทำหน้าที่จ่ายกรแสไฟฟ้าออกไปสู่วงจรภายนอก อาร์เมเจอร์จะวางอยู่ในสนามแม่เหล็กและหมุนได้

3. วงแหวน ( Output Ring ) คือ ส่วนที่จ่ายกระแสไฟฟ้าจากอาร์เมเจอร์ออกไปสู่วงจรภายนอกวงแหวนมี 2 ชนิด คือ วงแหวนลื่น ( Slip Ring ) เป็นวงแหวนทองแดงกลม 2 วง ใช้กับไดนามโมกระแสไฟฟ้าสลับและวงแหวนแยก (Split Ring ) หรือ คอมมิวเตเตอร์ ( Commutator ) เป็นวงแหวนทองแดง ผ่าซีก ใช้กับไดนาโมกระแสไฟฟ้าตรง
4. แปรงตัวนำไฟฟ้า ( Brush ) เป็นส่วนที่วงแหวนลื่นและวงแหวนแยกมาแตะสัมผัส เพื่อรับกระแสไฟฟ้าจากอาร์เมเจอร์ออกไปสู่วงจรภายนอก

กิจกรรมที่ 3 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ (ทำในสมุด)
1. ไดนาโมคืออะไร
2. อุปกรณ์สำคัญที่นำมาทำไดนาโมคืออะไร
3. ไดนาโม มีหลักการเปลี่ยนพลังงานอย่างไร
4. ไดนาโม ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
5. ปัจจุบันมนุษย์นำหลักการไดนาโมมาใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง

ทำแบบทดสอบ

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFdIUERfUjQ3NWRHVlE0cGxTdksxanc6MQ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ ฉบับการ์ตูน
– พลังงานนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้า ต่างจาก ในระเบิดนิวเคลียร์ เพราะความเข้มข้นเพียง 2-4 % และมีระบบควบคุม
– พลังงานนิวเคลียร์ฟิสชั่น เกิดจากการยิง อนุภาคนิวตรอน ทำให้นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี ยูเรเนียม-235 แตกตัวให้ พลังงานความร้อน พร้อมกับ นิวตรอนใหม่ 3 ตัว
– นิวเตรอนใหม่ ชนนิวเคลียสถัดไป และเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ มากขึ้นๆ
– พลังงานความร้อนที่ได้ถูกระบายสู่ น้ำในระบบปฏิกรณ์ต้มน้ำในระบบไอน้ำ ไอน้ำหมุนกังหันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
– เชื้อเพลิงกัมมันตรังสีที่ใช้แล้วถูกแยกสกัดส่วนที่ยังใช้ได้และเหลือ กากกัมมันตรังสี
– กากกัมมันตงสีกำจัดโดยหลอมกับแก้ว และฝังใต้ดิน 1 กิโลเมตร รอให้สลายตัวเองหมด
– โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถูกออกแบบความปลอดภัย 3 ชั้นคือ แท่งเชื้อเพลิงทำจากอะลูมิเนียมอัลลอยด์ เครื่องปฏิกรณ์เก็บในถังทนความดันและหล่อเย็น และอาคารคลุมเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
– ผลิต: สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Office of atoms for peace, Department of Science & Technology) http://www.oaep.go.th/pr

ขอขอบคุณ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 4
เมื่อนักเรียนดูวีดีโอเรื่องนี้จบแล้วให้นักเรียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าปรมาณูว่าสมควรสร้างในประเทศไทยหรือไม่ เพราะอะไร

เครื่องใช้ไฟฟ้า

กิจกรรรมที่ 5
ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน ว่าแบ่งออกเป็นกี่ประเภท แต่ละประเภทมีหลักการเปลี่ยนพลังงานอย่างไร และอุปกรณ์สำคัญที่ทำให้เกิดการทำงานคืออะไร โดยให้นักเรียนทำนำเสนอข้อมูลเป็น powerpoint แล้ว upload powerpoint โดยใช้ Slideshare แล้วส่งข้อมูลให้ครูทาง facebook   งานนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 สิงหาคม 2556 นี้นะคะ

วิธีการ upload powerpoint โดยใช้ Slideshare


แบบฝึกหัดกฏของโอห์ม

1.กา ต้มน้ำไฟฟ้าใบหนึ่งมีความต้านทานภายในเท่ากับ 25 โอห์ม เมื่อต่อเข้ากับความต่างศักย์ไฟฟ้า 220 โวลต์ จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านกาต้มน้ำไฟฟ้ากี่แอมแปร์

2. หลอดไฟฟ้าหลอดหนึ่ง มีความต้านทานที่ไส้หลอด 110 โอห์ม มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 2 แอมแปร์ หลอดไฟฟ้าจะมีความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่าไร

3. ตู้เย็นมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 10 แอมแปร์ ใช้กับไฟฟ้าความต่างศักย์ 220 โวลต์ จงหาว่าตู้เย็นความความต้านทานเท่าไร

4. วิทยุใช้กับไฟฟ้า 300 โวลต์ มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 10 แอมแปร์ แสดงว่าวิทยุเครื่องนี้มีความความต้านทานเท่าไร

5. ซื้อคอมพิวเตอร์มาจากต่างประเทศ ที่แผ่นชื่อของคอมพิวเตอร์เขียนว่า 30 โอห์ม  15 แอมแปร์ แสดงว่าคอมพิวเตอร์ชุดนี้ใช้กับไฟที่มีความต่างศักย์เท่าไร

แบบฝึกหัดสำหรับห้องที่ไม่ทันนะคะ

 

ตัวอย่างข้อสอบ

มีตัวอย่างข้อสอบเรื่องไฟฟ้ามาให้นักเรียนลองทำดู ใครขยันก็ลองทำดูนะจ๊ะ รับรองว่าถ้าลองทำเองจริงๆ ทำข้อสอบกลางภาคได้แน่นอนค่ะ

ข้อสอบไฟฟ้า_1                                                                             

Advertisements

เกี่ยวกับ jiraporn07

I'm teacher.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

444 ตอบกลับที่ ไฟฟ้า

 1. ด.ญ. ชลดา หาญจริง เลขที่ 15 301 พูดว่า:

  เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง
  อุุปกรณ์สำคัญที่นำมาทำเซลล์สุริยะ คือ
  1. ชั้นบน หรือ แผ่นบน
  2. ชั้นล่างหรือแผ่นล่าง

 2. อุปกรณ์ที่สำคัญคือ ชั้นบนและชั้นล่าง

 3. ด.ญ. ชยพร ฟูแสง เลขที่ 14 301 พูดว่า:

  เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ซึ่งเหมาะสมในการนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน

 4. พรเทพ ตังคกุลวิวิช เลขที่ 4 ม.3/1 พูดว่า:

  จากการที่ด้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง เซลล์สุริยะ ทั้งใน Blog ของครู และ เว็ปต่างๆทำให้รู้ว่า อุปกรณ์ในการเซลล์สุริยะมี
  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module)
  เครื่องควบคุมการประจุ (Charge Controller)
  แบตเตอรี่ (Battery)
  เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)
  ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection)

 5. ด.ญ. สุกานดา กลมมา เลขที่ 39 301 พูดว่า:

  อุุปกรณ์สำคััญที่นำมาทำเซลล์สุริยะ คือ

  1. ชั้นบน หรือ แผ่นบน
  2. ชั้นล่างหรือแผ่นล่าง

 6. ด.ญ. อาภาพร บัวดี พูดว่า:

  อุุปกรณ์สำคััญที่นำมาทำเซลล์สุริยะ คือ 1. ชั้นบน หรือ แผ่นบน 2. ชั้นล่างหรือแผ่นล่าง

 7. ได้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าอย่างมากมาย เช่น ได้รู้ว่าเซลล์สุริยะเป็นสารกึ่งตัวนำที่มีหน้าที่แปลงโฟตอนจากแสงแดด ให้เป็นกระแสไฟฟ้า และอีกต่าง ๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 8. อุปกรณ์สำคัญที่นำมาทำเซลล์สุริยะ คือ สารกึ่งตัวนำ 2 ชั้น ชั้นบนประกอบด้วยสารซืลืคอนเจือฟอสฟอรัส ชั้นล่างประกอบด้วยสารซิลิคอนเจืีอโบรอน หรือ โซลาร์เซลล์ทำให้เป็นกระแสไฟฟ้า แล้วเซลล์สุริยะที่มีทั้งแหล่งแสงจากดวงอาทิตย์ จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า

 9. ด.ญ. ชนิกานต์ ชาวน่าน เลขที่13 ม.3/1 พูดว่า:

  เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ซึ่งเหมาะสมในการนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน

 10. ด.ญ. อรุณี คำมาเร็ว เลขที่ 37 ม.3/1 พูดว่า:

  เซลล์แสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ (Solar Cells) เป็นสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงเซลแสงอาทิตย์ทำจากสารกึ่งตัวนำ

 11. ศุภชัย เทพธิดา เลขที่ 9 ม.3/1 พูดว่า:

  ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้สามารถทำงานได้

 12. วัชราภรณ์ ฟองฟู เลขที่ 28 ม.3/1 พูดว่า:

  เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะนำไฟฟ้าประจุลบและบวกขึ้น ได้แก่ อิเล็กตรอนและ โฮล โครงสร้างรอยต่อพีเอ็นจะทำหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้าภายในเซลล์ เพื่อแยกพาหะนำไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนไปที่ขั้วลบ และพาหะนำไฟฟ้าชนิดโฮลไปที่ขั้วบวก (ปกติที่ฐานจะใช้สารกึ่งตัวนำชนิดพี ขั้วไฟฟ้าด้านหลังจึงเป็นขั้วบวก ส่วนด้านรับแสงใช้สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น ขั้วไฟฟ้าจึงเป็นขั้วลบ) ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง เมื่อต่อให้ครบวงจรไฟฟ้าจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้น

 13. ด.ญ.สุณิทรา วงศ์เรือง ม.3/1 เลขที่ 33 พูดว่า:

  Solar Cell ช่วยเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า นำมาใช้ได้เมื่อขาดแคลนไฟฟ้า

 14. นางสาว ตะวันฉาย ประสพสุข เลขที่ 18ชั้้้น ม.3/1 พูดว่า:

  ได้รุว่าไฟฟ้าจากเเสงอาทิตย์ต้องอาศัยหลักการต่างๆ จากขั้วบวก-ลบและพลังงานจากแสงอาทิตย์ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้

 15. ด.ญ สายรินทร์ ใจตั้ง เลขที่32 ม.3/1 พูดว่า:

  เซลล์แสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ เป็นสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงเซลแสงอาทิตย์ทำจากสารกึ่งตัวนำ “เซลล์โฟโตวอลเทอิก” เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำซึ่งหน้าที่แปลงโฟตอน

 16. ด.ช.ศรัณ บุญวงศ์ เลขที่ 8 ม.3/1 พูดว่า:

  เซลล์แสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ (Solar Cells) เป็นสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงเซลแสงอาทิตย์ทำจากสารกึ่งตัวนำ ซึ่งดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า พาหะนำไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากพลังงานแสงอาทิตย์นี้จะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบด้วยโครงสร้างหัวต่อพีเอ็นของสารกึ่งตัวนำเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อต่อขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์กับโหลด เช่น หลอดไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะไหลสู่โหลดเหล่านั้น และทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้นทำงานได้

 17. ด.ช.ภราดร สุยะ เลขที่ 5 ม.3/1 พูดว่า:

  ข้อจำกัดของไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
  1. ความเข้มของพลังงานขาเข้าต่ำ
  แม้ว่าพลังงานของดวงอาทิตย์ไม่มีวันหมด แต่ความเข้มของพลังงานนั้นไม่สูง ทำให้กรณีที่ต้อง output สูงจำเป็นต้องใช้จำนวนเซลล์แสงอาทิตย์มาก และพื้นที่มากตามไปด้วย
  2. ปริมาณไฟฟ้าที่ได้จะแปรผันตามสภาพอากาศ
  เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์ input ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ (ความเข้มแสงอาทิตย์) ดังนั้น output จึงแปรผันตามไปด้วย
  3. เก็บไฟฟ้าไว้ไม่ได้ (ไม่ใช่แบตเตอรี่)
  ไฟฟ้าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแสง และตัวมันเองไม่สามารถเก็บไฟได้ ดังนั้น การออกแบบระบบหากจำเป็น จะต้ตองมีการผสมกับไฟฟ้าปกติหรือแบตเตอรี่เพื่อใช้ในเวลาที่ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ไม่จ่ายกระแสไฟ

 18. ด.ช.ธนวัฒน์ กลมไล เลขที่ 2 ม.3/1 พูดว่า:

  จุดเด่นและข้อจำกัดของไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

  จุดเด่นของไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
  1. ไม่มีวันหมด
  แหล่งพลังงานอื่นๆ ที่เราใช้งานอยู่ ทั้ง น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ล้วนแต่เป็นทรัพยากรทีมีจำกัด ต่างจากดวงอาทิตย์ที่จะยังคงอยู่ในจักรวาล
  2. เป็นแหล่งพลังงานสะอาด
  ไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ เกิดจากการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง ต่างจากการผลิตไฟฟ้าอื่นๆ ที่ต้องเผาน้ำมัน เผาถ่านหิน แล้วปั่นเทอร์ไบน์ด้วยไอน้ำซึ่งก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งมลภาวะทางเสียง
  เซลล์แสงอาทิตย์ช่วยลดสาเหตุภาวะโลกร้อนได้หรือไม่
  3. สร้างไฟฟ้าได้ทุกขนาด
  ตั้งแต่เล็กๆ เพื่อใช้กับเครื่องคิดเลข จนถึงโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ระดับ 100 kW ขึ้นไป ซึ่งไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก็ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ลักษณะพื้นฐานได้เหมือนกัน ประสิทธิภาพเท่ากัน ต่างจากโรงงานผลิตไฟฟ้าทั้งพลังน้ำ การเผาเชื้อเพลิง พลังงานปรมาณู ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานจะขึ้นกับขนาดของระบบ
  4. ผลิตที่ไหนใช้ที่นั่น
  ระบบไฟฟ้าปกตินั้นแหล่งผลิตไฟฟ้ากับจุดใช้งานมักอยู่คนละที่ตั้งกัน และจะต้องมีระบบทำการส่ง แต่เซลล์แสงอาทิตย์จะต่างจากระบบไฟฟ้าปกติ คือ สามารถผลิตไฟฟ้าในบริเวณที่จะใช้งานได้ หรือจะติดบนหลังคาบ้าน เพื่อสร้างไฟฟ้าใช้เองในบ้านเลย

 19. ด.ช.ภัครพงษ์ สุยะ เลขที่ 6 ม.3/1 พูดว่า:

  เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างจากสารกึ่งตัวนำซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์(หรือแสงจากหลอดแสงสว่าง)
  ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงและไฟฟ้าที่ได้นั้นจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง(Direct Cuurent)จัดว่าเป็นแหล่งพลังงานทดแทน
  ชนิดหนึ่ง(RenewableEnergy)สะอาดและไม่สร้างมลภาวะใดๆขณะใช้งาน

 20. ด.ช.วสุนรัตน์ สุยะ เลขที่ 7 ม.3/1 พูดว่า:

  เซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ solar cell หรือ เซลล์สุริยะ หรือ “เซลล์โฟโตวอลเทอิก” (Photovoltaic cell) เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำซึ่งหน้าที่แปลงโฟตอน โดยใช้ปรากฏการณ์โฟวโตวอลเทอิก ซึ่งถูกค้นพบในปี 2382 โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อ A. E. Becquerel นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเป็นคนแรกที่ค้นพบว่าแสงตกกระทบวัตตถุ จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น เขาได้ทดลองโดยการใช้โลหะสองขั้วจุ่มลงในสารละลายอิออน แล้วให้แสงตกกระทบได้แค่ขั้วเดียว จะปรากฏกระแสไฟฟ้าไหลจากขั้วทั้งสอง แสดงให้เห็นถึงกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นในวัตถุ เมื่อมีแสงกระทบเขายังพบด้วยว่าเมื่อเปลี่ยนสี (ความยาวคลื่น พลังงาน) ของแสง ปริมาณของกระแสไฟฟ้าก็เกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

 21. ด.ญ.ณัฐลินีญ์ ศิริพรณาภิรัตน์ พูดว่า:

  อุปกรณ์สำคัญในเซลล์สุริยะคือแผ่นสารกึ่งตัวนำ 2 ชั้น โดยการเคลือบฟิล์มบางซิลิคอนบนแผ่นกระจก โดยชั้นแรกจะเป็นสารซิลิคอนเจือฟอสฟอรัส และชั้นที่สองจะเป็นสารซิลิคอนเจือด้วยโบรอน

 22. กฤษณะ ยาดี ชั้น ม.3/1 เลขที่ 1 พูดว่า:

  เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์กรรมทางอิเลคทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงาน ไฟฟ้า โดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิกอน ซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนพื้นโลกมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์ และทันทีที่แสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงที่มีัอนุภาคของพลังงานประกอบที่เรียกว่า โฟตอน (Proton) จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน (Electron) ในสารกึ่งตัวนำจนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม (atom) และเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจรจะทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น เมื่อพิจารณาลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์พบว่า เซลล์แสงอาทิตย์จะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมในการนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน

  การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มีจุดเด่นที่สำคัญ แตกต่างจากวิธีอื่นหลายประการ ดังต่อไปนี้
  1. ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในขณะใช้งาน จึงทำให้ไม่มีมลภาวะทางเสียง
  2. ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษจากขบวนการผลิตไฟฟ้า
  3. มีการบำรุงรักษาน้อยมากและใช้งานแบบอัตโนมัติได้ง่าย
  4. ประสิทธิภาพคงที่ไม่ขึ้นกับขนาด
  5. สามารถผลิตเป็นแผงขนาดต่างๆ ได้ง่าย ทำให้สามารถผลิตได้ปริมาณมาก
  6. ผลิตไฟฟ้าได้แม้มีแสงแดดอ่อนหรือมีเมฆ
  7. เป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาฟรีและมีไม่สิ้นสุด
  8. ผลิตไฟฟ้าได้ทุกมุมโลกแม้บนเกาะเล็กๆ กลางทะเล บนยอดเขาสูง และในอวกาศ
  9. ได้พลังงานไฟฟ้าโดยตรงซึ่งเป็นพลังงานที่นำมาใช้ได้สะดวกที่สุด

 23. กฤษณะ ยาดี ชั้น ม.3/1 เลขที่ 1 พูดว่า:

  จากการดูวีดีโอ ก็ได้รู้ว่าไฟฟ้ามีความสำคัญต่อชีวิตคนเราเป็นอย่างมาก ใน ปัจจุบันก็มีการนำไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้าน ชุมชน เล็กๆ ของชาวไทยภูเขา มีติดตั้งตามสถานที่เช่น ศูนย์การศึกษา และศูนย์การเรียนชุมชน ของชาวไทยภูเขาและเซลล์สุริยะก็เกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์และเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีเราก้ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ ดังนั้นในชีวิตประจำวันของเราจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า และอีกอย่าง เเผงโซล่าเซลล์ก็มีราคาถูกเพราะสามารถหาวัถุดิบได้ง่าย เเละสามารถผลิตได้เองในประเทศไทย ;))

 24. ด.ญ. กุลธิดา ขัดแก้ว ม.3/3เลขที่ 20 พูดว่า:

  เซลล์ไฟฟ้าเคมีแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ เซลล์กัลวานิก หรือเซลล์โวลตาอิก และเซลล์อิเล็กโทรไลต์ และไฟฟ้า ก็ยังเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตประจำวันของพวกเรา ไฟฟ้าเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบบนผิววัสดุมีไม่เท่ากันทำให้เกิดแรงดึงดูด เมื่อวัตถุทั้ง 2 ชิ้นมีประจุต่างชนิดกัน หรือเกิดแรงผลักกันเมื่อวัสดุทั้ง 2 ชิ้นมีประจุชนิดเดียวกัน เมื่อประจุไฟฟ้าขั้วบวกกับขั้วลบเท่ากันทำให้อะตอมเป็นกลางจึงทำให้ไม่เกิดไฟฟ้าสถิต

 25. สฺุณิทรา วงศ์เรือง เลขที่ 33 ม.3/1 พูดว่า:

  ได้ความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต มีความสำคัญ และมีประโยชน์ในชีวิต

 26. ด.ญ. โสรยา มาน้อย เลขที่ 31 ม.3/1 พูดว่า:

  หลังจากที่ได้รับชมคลิปวีดีโอแล้ว ทำให้ทราบว่าเซลล์ไฟฟ้าเคมี คืออะไร และมีความสำคัญต่อ ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก

 27. ด.ญ.ศิริพร สมเครือ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 29 พูดว่า:

  ในปัจจุบัน เราได้ใช้ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้า ที่ได้จากเซลล์ไฟฟ้าเคมี อย่างเช่นแบตเตอร์รี่ เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมี ที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมา ซึ่งเกิดจากการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์

 28. ด.ญ.ชยพร ฟูแสง เลขที่ 14 ม.3/1 พูดว่า:

  ได้รู้ว่า
  ก้อนที่จะเป็นไฟฟ้าเขาได้ค้นพบโดยการนำเอาแท่งอำพันถูกับผ้าขนสัตว์และแท่งอำพันสามารถดูดสิ่งที่เบาเบา

 29. ด.ญ. สายรินทร์ ใจตั้ง เลขที่ 32 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  555หนุกดี ให้ความรู้ ดูแล้วไม่เครียด

 30. จากการที่ได้ศึกษาเรื่องไฟฟ้า ได้รู้ว่าไฟฟ้ามีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมากมาย

 31. จากการที่ได้ศึกษาเรื่องการค้นพบไฟฟ้า และได้ดูคลิปวีดีโอ ทำให้รู้ว่าใครคือผู้ค้นพบไฟฟ้า และไฟฟ้าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆด้าน

 32. ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าสถิตเป็นอย่างมาก และได้รู้ว่าไฟฟ้าสถิตมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 33. จากการที่ได้ศึกษาเรื่องการค้นพบไฟฟ้า และดูคลิปวีดีโอเรื่องไฟฟ้าสถิต ทำให้รู้ว่าการเกิดไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นได้อย่างไรและได้ความรู้ที่มีประโยชน์มากมาย

 34. นส. ไอวลี บัวทอง เลขที่36 ม. 3/1 พูดว่า:

  พลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและมีประโยชน์หลากหลายด้าน

 35. ได้รู้ว่าปรากฏการณ์ฟ้าเเลบฟ้าร้อง
  และฟ้าผ่าเกิดจากประจุไฟฟ้าในอากาศ

 36. ด.ญ.สุกัลยา เหลืองเจริญ เลขที่ 40 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูเรื่องไฟฟ้าสถิต ได้รู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยที่เราไม่รู้ตัว และใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่าย สามารถทดลองได้เอง ไฟฟ้าสถิตมีประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การผลิตสินค้า และได้รู้ว่าไฟฟ้าสถิตยังช่วยในเรื่องอื่นๆอีกมากมาย

 37. จากที่ได้ดูคลิปเรื่องการทดลองไฟฟ้าสถิต ได้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดไฟฟ้าสถิต ที่สามารถเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การทดลองไฟฟ้าสถิตสามารถทำได้ง่าย ๆ ซึ่งอุปกรณ์ก็หาได้ในบ้าน การเกิดไฟฟ้าสถิตมีประโยชน์มากมายหลายด้าน

 38. อรุณี คำมาเร็ว เลขที่ิ 37 ม.3/1 พูดว่า:

  ได้รับความรู้ในการทดลองเรื่อง ไฟฟ้าสถิต
  ที่มีการทดลองหลายๆอย่างที่น่าสนใจและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

 39. ด.ช. ศุภวิชญ์ วรรณภพ ม.3/1 เลขที่ 10 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจะผลักกัน ต่างชนิดกันจะดูดกัน เหมือนแม่เหล็ก

 40. ด.ญ.ลัดดาวัลย์ ทาวงค์ ม.3/1 เลขที่ 25 พูดว่า:

  ได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดไฟฟ้ามากขี้นและไฟฟ้าสถิต

 41. ด.ญ. จุฑาภรณ์ ก๋องแก้ว พูดว่า:

  จากการดูวีดีโอ ก็ได้รู้ว่าไฟฟ้ามีความสำคัญต่อชีวิตคนเราเป็นอย่างมากในปัจจุบันก็มีการนำไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้าน ชุมชน เล็กๆ ของชาวไทยภูเขา มีติดตั้งตามสถานที่เช่น ศูนย์การศึกษา และศูนย์การเรียนชุมชน ของชาวไทยภูเขา
  เซลล์สุริยะ เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่มีหน้าที่แปลงโฟตอนจากแสงแดด ให้เป็นกระแสไฟฟ้า
  โซลาร์เซลล์ สร้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยทั่วไปทำจากผลึกซิลิคอน

 42. เด็กหญิงรัตติกาล ณ ลำปาง เลขที่ 24 3/1 พูดว่า:

  ได้ประโยชน์จากการนำไฟไปใช้ในชีวิตประจำวันในหลายๆด้าน เเละ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย

 43. นำความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปใข้ในชีวิตประจำวัน
  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 44. ด.ญ.ชลดา หาญจริง ม.3/1 เลขที่15 พูดว่า:

  ได้รู้เรื่องไฟฟ้าสถิตและสามารถนำความรู้เรื่องนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถนำไปทดลองเล่นได้

 45. เรื่องไฟฟ้าสถิตบางอย่างเป็นการทดลองง่ายๆที่สามารถนำไปใช้ไนชวิตประจำวันได้
  เปนการนำไฟฟ้าสถิตไปใช้ได้เจ๋งงงงมากๆๆๆๆ ><

 46. ด.ญ.วรรณารัตน์ บุญวงศ์ เลขที่ 26 ม.3/1 พูดว่า:

  จากการชมวิดีโอได้รู้ว่าไฟฟ้าสถิตเกิดแรงผลักกันเมื่อวัสดุทั้ง 2 ชิ้นมีประจุชนิดเดียวกัน เราสามารถสร้างไฟฟ้าสถิตโดยการนำผิวสัมผัสของวัสดุ 2 ชิ้นมาขัดสีกัน พลังงานที่เกิดจากการขัดสีกันทำให้ประจุไฟฟ้าบนผิววัสดุจะเกิดการแลกเปลี่ยนกัน ค่ะ

 47. เด็กชายกฤษณะ ยาดี เลขที่ 1 3/1 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าไฟฟ้ามีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมากมาย ถ้าขาดไฟฟ้าไป ตอนกลางคืน ก็คงมืดสนิทเเละไม่มีเเสงเพียงพอ ในตอนกลางคืน คงมีเพียงเเสงดวงจันทร์ที่คอยสอดส่อง เเละคงไม่เพียงพอ ต่อการดำรงชึีวิตอยู่ เเละไฟฟ้ายังเป็นความรู้เกี่ยวกับชีวิตประจำวันอีกด้วย

 48. ได้รับความรู้ในการทดลองเรื่อง ไฟฟ้าสถิต
  มีการทดลองหลายๆอย่างที่น่าสนใจ ^^

 49. ได้ประโยชน์จากการนำไฟไปใช้ในชีวิตประจำวันในหลายๆด้าน ทั้งเศรษฐกิจ ด้านการเมือง หรือด้านสังคม

 50. ด.ญ.มณิการ์ ตรึกตราครบุรี ม.3/1 เลขที่23 พูดว่า:

  ทำให้รู้ถึงการนำไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s