ไฟฟ้า


ตัวชี้วัด

๑. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
๒. คำนวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
๓. สังเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย และประหยัด

สาระสำคัญ

…….นักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกเป็นผู้ค้นพบไฟฟ้าโดยการนำเอาแท่งอำพันถูกับผ้าขนสัตว์ แท่งอำพันจะมีอำนาจดูดสิ่งของต่างๆที่เบาๆได้ เขาจึงให้ชื่ออำนาจนี้ว่า ไฟฟ้า หรือ อิเล็คตรอน ทาลีสสรุปผลการทดลองว่าเกิดจากการถ่ายเทอิเล็คตรอนของวัตถุจากชนิดหนึ่ง ไปสู่วัตถุอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับประจุไฟฟ้าโดยตรง นั่นคืออะตอมของธาตุแต่ละชนิดจะประกอบด้วยโปรตอนที่เป็นประจุไฟฟ้าบวก และอิเล็คตรอนที่เป็นประจุไฟฟ้าลบในจำนวนเท่ากันทำให้ธาตุนั้นมีสภาพเป็นกลาง  แต่ถ้านำวัตถุมาเสียดสีกันจะเกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าทำให้วัตถุแสดงอำนาจไฟฟ้าออกมาได้

การค้นพบไฟฟ้า

การทดลองเรื่องไฟฟ้าสถิต

สารคดี เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต

การผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างง่าย

บทเรียน มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เซลล์ไฟฟ้าเคมี

ไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะ        

เซลล์สุริยะ ( Solar Cell )

   เซลล์สุริยะ คือ อุปกรณ์ที่สามารถนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนให้เป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรงเซลล์สุริยะประกอบด้วยสารกึ่งตัวนำ 2 ชั้น ดังนี้

    1.ชั้นบนหรือแผ่นบน เป็นชั้นที่รับแสงประกอบด้วยสารซิลิคอนเจือด้วยฟอสฟอรัส ชั้นบนจะบางกว่าชั้นล่าง เพื่อให้แสงสามาระส่องทะลุไปถึงชั้นล่างได้
   2.ชั้นล่างหรือแผ่นล่าง ประด้วยสารซิลิคอนเจือด้วยโบรอน

การทำงาน เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบแผ่นบน จะเกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างแผ่นสารกึ่งตัวนำทั้งสอง ถ้าต่อสายไฟระหว่างแผ่นสารทั้งสอง ก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลจากชั้นล่างไปตามสายไฟไปยังแผ่นสารชั้นบน ดังนั้นชั้นบนจึงเป็นขั้วลบ และชั้นล่างเป็นขั้วบวก

ประโยชน์ ปัจจุบันได้มีการนำเซลล์สุริยะมาใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ  มากมาย เช่น นาฬิกาข้อมือ เครื่องคิดเลข โคมไฟสนาม ดาวเทียม สถานีอวกาศ เป็นต้น

กิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ (ทำในสมุด)
1. เซลล์สุริยะคืออะไร
2. อุปกรณ์สำคัญที่นำมาทำเซลล์สุริยะคืออะไร
3. เซลล์สุริยะ มีหลักการเปลี่ยนพลังงานอย่างไร
4. เซลล์สุริยะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
5. ปัจจุบันมนุษย์นำเซลล์สุริยะมาใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง

กิจกรรรมที่ 2

 ให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ แล้วสืบค้นข้อมูลว่าอุปกรณ์สำคัญในเซลล์สุริยะ หรือโซล่าร์เซลล์คืออะไร ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ***

ตอบคำถามครูในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อเก็บสะสมคะแนนนะคะ

ไดนาโม ( Dynamo )

ไดนาโมเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าส่งไปตามบ้านเรือน กระแสไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นโดยวิธีนี้เป็นที่อาศัยหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ขณะที่ขดลวดอยู่ในสนามแม่เหล็กที่คงที่ จะไม่เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในขดลวด แต่เมื่อเคลื่อนแท่งแม่เหล็กเข้าออกแกนของขดลวดอย่างรวดเร็ว หรือเคลื่อนขดลวดเข้าออกจากแท่งแม่เหล็กอย่างรวดเร็ว จะทำให้สนามแม่เหล็กบริเวณขดลวดเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในขดลวด กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดนี้ เรียกว่า กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำ ( Induced Current ) ผู้ค้นพบหลักการนี้คือ ไมเคิล ฟาราเดย์ ( Michael Faraday ) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปริมาณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่ไหลในเขตลวด มีดังนี้

1. จำนวนรอบของขดลวด ถ้ามีจำนวนรอบขดลวดมาก ปริมาณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะมาก  ถ้ามีจำนวนรอบของขดลวดน้อย ปริมาณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะน้อย

2. ความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ตัดผ่านขดลวด ถ้ามีความเข้มของสนามแม่เหล็กมาก ปริมาณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะมาก ถ้ามีความเข้มของสนามแม่เหล็กน้อย ปริมาณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะน้อย

3. ความเร็วในการเคลื่อนที่ของขดลวดหรือแท่งแม่เหล็ก ถ้าขดลวดหรือแท่งแม่เหล็กเคลื่อนที่เข้าออกเร็ว ปริมาณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะมาก ถ้าขดลวดหรือแท่งแม่เหล็กเคลื่อนที่เข้าออกช้า ปริมาณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะน้อย

 

ส่วนประกอบของไดนาโม มีดังนี้
1. แท่งแม่เหล็ก 2 แท่ง ซึ่งจะหันขั้วต่างกันเข้าหากัน เพื่อให้เกิดสนามแม่เหล็กโดยจะมีเส้นแรงแม่เหล็กพุ่งจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้ และบริเวณขั้วจะมีความเข้มของสนามแม่เหล็กมากกว่าบริเวณอื่น  2.อาร์เมเจอร์หรือโรเตอร์ ( Armatur or Rotor ) คือ ขดลวดตัวนำอาบน้ำยานำมาพันรอบแกนเหล็กอ่อน โดยปลายทั้งสองของขดลวดจะต่ออยู่กับวงแหวนที่ทำหน้าที่จ่ายกรแสไฟฟ้าออกไปสู่วงจรภายนอก อาร์เมเจอร์จะวางอยู่ในสนามแม่เหล็กและหมุนได้

3. วงแหวน ( Output Ring ) คือ ส่วนที่จ่ายกระแสไฟฟ้าจากอาร์เมเจอร์ออกไปสู่วงจรภายนอกวงแหวนมี 2 ชนิด คือ วงแหวนลื่น ( Slip Ring ) เป็นวงแหวนทองแดงกลม 2 วง ใช้กับไดนามโมกระแสไฟฟ้าสลับและวงแหวนแยก (Split Ring ) หรือ คอมมิวเตเตอร์ ( Commutator ) เป็นวงแหวนทองแดง ผ่าซีก ใช้กับไดนาโมกระแสไฟฟ้าตรง
4. แปรงตัวนำไฟฟ้า ( Brush ) เป็นส่วนที่วงแหวนลื่นและวงแหวนแยกมาแตะสัมผัส เพื่อรับกระแสไฟฟ้าจากอาร์เมเจอร์ออกไปสู่วงจรภายนอก

กิจกรรมที่ 3 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ (ทำในสมุด)
1. ไดนาโมคืออะไร
2. อุปกรณ์สำคัญที่นำมาทำไดนาโมคืออะไร
3. ไดนาโม มีหลักการเปลี่ยนพลังงานอย่างไร
4. ไดนาโม ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
5. ปัจจุบันมนุษย์นำหลักการไดนาโมมาใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง

ทำแบบทดสอบ

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFdIUERfUjQ3NWRHVlE0cGxTdksxanc6MQ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ ฉบับการ์ตูน
– พลังงานนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้า ต่างจาก ในระเบิดนิวเคลียร์ เพราะความเข้มข้นเพียง 2-4 % และมีระบบควบคุม
– พลังงานนิวเคลียร์ฟิสชั่น เกิดจากการยิง อนุภาคนิวตรอน ทำให้นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี ยูเรเนียม-235 แตกตัวให้ พลังงานความร้อน พร้อมกับ นิวตรอนใหม่ 3 ตัว
– นิวเตรอนใหม่ ชนนิวเคลียสถัดไป และเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ มากขึ้นๆ
– พลังงานความร้อนที่ได้ถูกระบายสู่ น้ำในระบบปฏิกรณ์ต้มน้ำในระบบไอน้ำ ไอน้ำหมุนกังหันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
– เชื้อเพลิงกัมมันตรังสีที่ใช้แล้วถูกแยกสกัดส่วนที่ยังใช้ได้และเหลือ กากกัมมันตรังสี
– กากกัมมันตงสีกำจัดโดยหลอมกับแก้ว และฝังใต้ดิน 1 กิโลเมตร รอให้สลายตัวเองหมด
– โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถูกออกแบบความปลอดภัย 3 ชั้นคือ แท่งเชื้อเพลิงทำจากอะลูมิเนียมอัลลอยด์ เครื่องปฏิกรณ์เก็บในถังทนความดันและหล่อเย็น และอาคารคลุมเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
– ผลิต: สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Office of atoms for peace, Department of Science & Technology) http://www.oaep.go.th/pr

ขอขอบคุณ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 4
เมื่อนักเรียนดูวีดีโอเรื่องนี้จบแล้วให้นักเรียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าปรมาณูว่าสมควรสร้างในประเทศไทยหรือไม่ เพราะอะไร

เครื่องใช้ไฟฟ้า

กิจกรรรมที่ 5
ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน ว่าแบ่งออกเป็นกี่ประเภท แต่ละประเภทมีหลักการเปลี่ยนพลังงานอย่างไร และอุปกรณ์สำคัญที่ทำให้เกิดการทำงานคืออะไร โดยให้นักเรียนทำนำเสนอข้อมูลเป็น powerpoint แล้ว upload powerpoint โดยใช้ Slideshare แล้วส่งข้อมูลให้ครูทาง facebook   งานนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 สิงหาคม 2556 นี้นะคะ

วิธีการ upload powerpoint โดยใช้ Slideshare


แบบฝึกหัดกฏของโอห์ม

1.กา ต้มน้ำไฟฟ้าใบหนึ่งมีความต้านทานภายในเท่ากับ 25 โอห์ม เมื่อต่อเข้ากับความต่างศักย์ไฟฟ้า 220 โวลต์ จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านกาต้มน้ำไฟฟ้ากี่แอมแปร์

2. หลอดไฟฟ้าหลอดหนึ่ง มีความต้านทานที่ไส้หลอด 110 โอห์ม มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 2 แอมแปร์ หลอดไฟฟ้าจะมีความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่าไร

3. ตู้เย็นมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 10 แอมแปร์ ใช้กับไฟฟ้าความต่างศักย์ 220 โวลต์ จงหาว่าตู้เย็นความความต้านทานเท่าไร

4. วิทยุใช้กับไฟฟ้า 300 โวลต์ มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 10 แอมแปร์ แสดงว่าวิทยุเครื่องนี้มีความความต้านทานเท่าไร

5. ซื้อคอมพิวเตอร์มาจากต่างประเทศ ที่แผ่นชื่อของคอมพิวเตอร์เขียนว่า 30 โอห์ม  15 แอมแปร์ แสดงว่าคอมพิวเตอร์ชุดนี้ใช้กับไฟที่มีความต่างศักย์เท่าไร

แบบฝึกหัดสำหรับห้องที่ไม่ทันนะคะ

 

ตัวอย่างข้อสอบ

มีตัวอย่างข้อสอบเรื่องไฟฟ้ามาให้นักเรียนลองทำดู ใครขยันก็ลองทำดูนะจ๊ะ รับรองว่าถ้าลองทำเองจริงๆ ทำข้อสอบกลางภาคได้แน่นอนค่ะ

ข้อสอบไฟฟ้า_1                                                                             

Advertisements

เกี่ยวกับ jiraporn07

I'm teacher.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

444 ตอบกลับที่ ไฟฟ้า

 1. จากการ ดูวีดีโอแล้ว ได้ความรู้เรื่องไฟฟ้ามากและอยากที่จะทดลองเรื่องไฟฟ้าสถิต และได้รู้ว่าไฟฟ้าจำเป็นต่อชีวิตประจำมาก

 2. นางสาว ตะวันฉาย ประสพสุข เลขที่ 18ชั้้้น ม.3/1 พูดว่า:

  ไฟฟ้าสถิตเกิดจากการเสียดสีกันของวัตถุ แล้วเกิดการถ่ายโอนอิเล็กตรอนจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง และสามารถดึงดูดวัตถุโดยรอบที่เล็กและเบาได้

 3. ด.ช.พรเทพ ตังคกุลวิวิช เลขที่ 4 ม.3/1 พูดว่า:

  จากการที่ได้ทำการศึกษาจากวิดีโอนะครับ ทำให้รู้ว่าไฟฟ้าเกิดจากอะไร และมีที่มาอย่างไร ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก เพื่อให้เข้าใจในการเรียนในห้องมากขึ้นครับ

 4. ได้ความรู้จากการทดลองเรื่องไฟฟ้าและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 5. ได้รู้เรื่องไฟฟ้าสถิตและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 6. ได้รู้เกี่ยวกับการทดลองเรื่องไฟฟ้าสถิต

 7. ภัครพงษ์ สุยะ เลขที่ 6 ม.3/1 พูดว่า:

  ได้ความรู้กับการทดลองเรื่องไฟฟ้าสถิต

 8. ด.ช.ฉัตรมงคล สังข์อนันต์ พูดว่า:

  ได้รู้ว่าการทำโซล่าร์เซลล์ทำอย่างไรและมีเซลล์กี่ชนิดและยังมีความสำคัญอย่างไร

 9. ด.ญ.กิตติยาภรณ์ พันธ์ปัญญา ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  จากการที่หนูได้ดูวีดีโอ เซลล์สุริยะหรือโซลล่าเซลล์แล้วทำให้หนูทราบว่า คนไทยของเรามีความสามรถมากที่สามารถประดิษฐ์แผ่นสารกึ่งตัวนำที่บางราคาถูกและมีประสิทธิภาพและเป็นของคนไทยด้วย และจะทำให้คนไทยของเราที่อยู่ในชนบทหรือพื้นที่ที่ห่างไกลได้มีไฟฟ้าใช้ได้มี่ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
  และจากคำถาม อุปกรณ์สำคัญในเซลล์สุริยะหรือโซล่าเซลล์นั้นคือ แผ่นสารกึ่งตัวนำที่มี 2 แผ่น แผ่นบนทำจากซิลิคอนเจือฟอสฟอรัส หรือ เรียกว่า แผ่น N แผ่นที่ 2 ทำจากซิลิคอนเจอด้วยโบรอน หรือเรียกว่า แผ่น P ซึ่งแผ่นสารกึ่งตัวนำพวกนี้ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า

 10. ด.ญ.กิตติยาภรณ์ พันธ์ปัญญา ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณครู จากการดูวีดีโอทำให้หนูทราบว่าไฟ้าเซลล์สุริยะหรือโซล่าเซลล์ คือ อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อแปลงรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า
  และเซลล์สุริยะนี้ทำมาจากสารกึ่งตัวนำทำเป็นโลหะกึ่งตัวนำซ้อนกัน 2 แผ่นแผ่นบนเป็นซิลิคอนเจือฟอสฟอรัส ที่เรียกว่าแผ่น N ส่วนแผ่นล่างเป็นสารซิลิคอนเจือด้วยโบรอนหรือเรียกว่า แผ่น P และทำให้ทราบว่าคนไทยเรามีความสามารถมาก สามารถผลิตแผ่นสารกึ่งตัวนำได้เองโดยไม่ต้องไปซื้อจากต่างประเทศ และทำขึ้นเองโดยมีประสิทธิภาพสูง
  มีต้นทุนต่ำและใช้งานได้ดี

 11. ด.ญ. สหัสา ขยันดี ม. 3/3 เลขที่36 พูดว่า:

  คลิปนี้แล้วรู้ว่าไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตเรามากและเซลล์สุริยะก็เกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์จะต้องใช้แสงจำนวนมากถึงจะได้ไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการของมนุษน์ในแต่ละวันและยังได้รู้อีกว่า แแผ่นกึ่งตัวนำ ที่นำมาซ้อนกัน2แผ่น แผ่นชั้นบนเป็นสารซิลิคอนเจือฟอสฟอรัสหรือเรียกว่าแผ่น N ส่วนแผ่นชั้นล่างเป็นสารซิลิคอนเจือโบรอนหรือเรียกว่าแผ่น Pถึงจะได้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มาให้มนุษย์ใช้กันทุกวัน

 12. กาญจนา ดวงต๋า 3/1 พูดว่า:

  จากการดูวีดีโอแล้ว ทำให้ได้รู้เรื่องการกำเนิดไฟฟ้ามากขึ้นและไฟฟ้ายังจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ และยังได้รู้ว่าเซลล์ไฟฟ้าเคมีแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ เซลล์กัลวานิก (galvanic cell) หรือเซลล์โวลตาอิก (voltaic cell)
  และเซลล์อิเล็กโทรไลต์ (electrolytic cell)

 13. นิรนาม พูดว่า:

  ทำให้ดิฉันรู้ว่าการที่เราจะนำพลังแสงอาทตย์มาใช้โดยแผ่นกึ่งตัวนำ นำมาซ้อนกัน2แผ่น ส่วนชั้นบนเป็นสารซิลิคอนเจือฟอสฟอรัสหรือเรียกว่าแผ่น N ส่วนแผ่นชั้นล่างเป็นแผ่นซิลิคอนเจือโบรอนหรือเรียกว่าแผ่น P ทำให้เรามีไฟฟ้าใช้ได้

 14. พิชญ์สินี สมศักดิ์3/1 เลขที่26 พูดว่า:

  ่สวัสดีค่ะครู จากที่หนูได้ดูวีดีโอแล้ว จึงสรุปได้ว่า เซลล์สุริยะ มีลักษณะเป็นแผ่นกระจกซ้อนกันสองแผ่น แผ่นแรก เคลือบด้วยสารซิลิคอนเจือฟอสฟอรัส และแผ่นที่สองเคลือบด้วยสารซิลิคอนเจือโบรอน เพราะสารเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ และนำแผ่นเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยค่ะ

 15. พิชญ์สินี สมศักดิ์3/1 เลขที่26 พูดว่า:

  ่จากที่หนูได้ดูวีดีโอแล้ว จึงสรุปได้ว่า เซลล์สุริยะ มีลักษณะเป็นแผ่นกระจกซ้อนกันสองแผ่น แผ่นแรก เคลือบด้วยสารซิลิคอนเจือฟอสฟอรัส และแผ่นที่สองเคลือบด้วยสารซิลิคอนเจือโบรอน เพราะสารเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ และนำแผ่นเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยค่ะ

 16. ปภาณพิศ พินิจสุวรรณ 302 พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ จากที่หนูได้ดูคลิปนี้แล้วรู้ว่าไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตเรามากและเซลล์สุริยะก็เกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์จะต้องใช้แสงจำนวนมากถึงจะได้ไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการของมนุษน์และจะต้องใช้ แแผ่นกึ่งตัวนำ นำมาซ้อนกัน2แผ่น แผ่นชั้นบนเป็นสารซิลิคอนเจือฟอสฟอรัสหรือเรียกว่าแผ่น N ส่วนแผ่นชั้นล่างเป็นสารซิลิคอนเจือโบรอนหรือเรียกว่าแผ่น Pถึงจะได้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

 17. ด.ช. พีรวิชญ์ นาแพร่ ม.3/1 เลขที่ 8 พูดว่า:

  สวัสดีครีบคุณครู จากการที่ผมได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้า ทำให้รุ้ว่า เซลล์สุริยะเป็นแผ่นกระจก ด้านหน้าฉาบด้วยสาร ฟอสฟอรัส ทำหน้าที่เป็น ขั้วไฟฟ้าลบ ด้านหลังฉาบด้วย สารซิลิคอน และโบรอน ทำหน้าที่เป็น ขั้วไฟฟ้าบวก

 18. ด.ญ. อรพิมล ดวงมณี ม.3/3 เลขที่ 39 พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ จาการที่หนูดูวีดีโอแล้ว ทำให้ดิฉันรู้ว่าแผ่นกึ่งตัวนำ นำมาซ้อนกัน2แผ่น ส่วนชั้นบนเป็นสารซิลิคอนเจือฟอสฟอรัสหรือเรียกว่าแผ่น N ส่วนแผ่นชั้นล่างเป็นแผ่นซิลิคอนเจือโบรอนหรือเรียกว่าแผ่น P ทำให้หนูเข้าใจเรื่องไฟฟ้าดีมากยิ่งขึ้นค่ะ

 19. นิรนาม พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ จาการที่หนูดูวีดีโอแล้ว ทำให้ดิฉันรู้ว่าแผ่นกึ่งตัวนำ นำมาซ้อนกัน2แผ่น ส่วนชั้นบนเป็นสารซิลิคอนเจือฟอสฟอรัสหรือเรียกว่าแผ่น N ส่วนแผ่นชั้นล่างเป็นแผ่นซิลิคอนเจือโบรอนหรือเรียกว่าแผ่น P ทำให้หนูเข้าใจเรื่องไฟฟ้าดีมากยิ่งขึ้นค่ะ

 20. อัจฉราพรรณ สุยะ ม.3/1 เลขที่37 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าการเคลื่อนที่ของอิเล็คตรอนและการถ่ายโอนอิเล็คตรอนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง และเซลไฟฟ้าเคมีแบ่งออกเป็น2ประเภท คือเซลล์กัลวานิค และเซลล์อิเล็กทรอไลต์คะ

 21. ด.ญ.ศิรภัสสร ยะน าเลขที่ 41ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  จากการดูวีดีโอ ก็ได้รู้ว่าไฟฟ้ามีความสำคัญต่อชีวิตคนเราเป็นอย่างมาก ใน ปัจจุบันก็มีการนำไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้าน ชุมชน เล็กๆ ของชาวไทยภูเขา มีติดตั้งตามสถานที่เช่น ศูนย์การศึกษา และศูนย์การเรียนชุมชน ของชาวไทยภูเขา
  เซลล์สุริยะ เป็น อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่มีหน้าที่แปลงโฟตอนจากแสงแดด ให้เป็นกระแสไฟฟ้า
  โซลาร์เซลล์ สร้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยทั่วไปทำจากผลึกซิลิคอน

 22. มธุรดา ก๋อนมูล ม.3/1 เลขที่ 27 พูดว่า:

  มธุรดา ก๋อนมูล ม.3/1 เลขที่ 27

  สวัสดีคะ จากการที่หนูดูคลิปวีดีโอแล้วในชีวิตประจำวันของเราก้ขาดไฟฟ้าไม่ได้
  และเซลล์สุริยะก้เกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์และเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีเราก้ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ ดังนั้นในชีวิตประจำวันของเราจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า

 23. นิรนาม พูดว่า:

  มธุรดา ก๋อนมูล ม.3/1 เลขที่ 27

  สวัสดีคะ จากการที่หนูดูคลิปวีดีโอแล้วในชีวิตประจำวันของเราก้ขาดไฟฟ้าไม่ได้
  และเซลล์สุริยะก้เกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์และเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีเราก้ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ ดังนั้นในชีวิตประจำวันของเราจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า

 24. กาญจนา อุปปิง ม.3/1 เลขที่14 พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ จากการที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้ทำให้รูได้ว่า
  พลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก
  และไฟฟ้ายังสามารถได้มาจากพลังงานแสงอาทิตย์อีกและไทยเราก็สามารถ
  ทำแผ่นเซลล์สุริยะที่มีต้นทุนต่ำและมัคุณภาพดีอีก
  ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คนที่ขาดแคลนไฟฟ้าได้อย่างมากเลยค่ะ

 25. ด.ญ.วรรณนิภา วงค์ไชยา เลขที่32 ม.3/1 พูดว่า:

  จากการได้ศึกษาดูคลิปวิดีโอและเรียนในห้องเรียนแล้วทำให้รู้มากขึ้นว่า การนำแสงอาทิตย์มาใช้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า เซลล์สุริยะ ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยทำจากสารกึ่งตัวนำ(Semiconductor)ทำเป็นแท่งโลหะกึ่งตัวนำมาซ้อนกัน2แผ่น แผ่นชั้นบนเป็นสารซิลิคอนเจือด้วยฟอสฟอรัสหรือ แผ่นN ทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าลบ ด้านล่างจะเป็นสารซิลิคอนเจือด้วยโบรอนหรือแผ่นP ทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าบวก

 26. ปฏิธาน คำเรือง ม.3/1 เลขที่ 6 พูดว่า:

  อุปกรณ์คือแผ่นสารกึ่งตัวนำได้แก่แผ่นสารซิลิคอนเจือด้วยฟอสฟอรัส(แผ่น n)
  และแผ่นสารซิลิคอนเจือด้วยโบรอน (แผ่น p)ประกบกันโดยด้านบนจะบางกว่าด้านล่างให้แสงส่องถึง

 27. deleted พูดว่า:

  ด.ญ.ศิริกานต์ ทินนา เลขที่ 30 ม.3/2
  คือ อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อแปลงรูปของพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้
  ทำจากสารกึ่งตัวนำ 2 แน
  -สารซิลิคอนเจือด้วยฟอสฟอรัส ย่อ n
  -สารซิลิคอนเจือด้วยโบรอน ย่อ p

 28. ฐิติปวีณี ฟูแสง เลขที่ 17 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  แผ่นกึ่งตัวนำ(Semicondutor) นำมาซ้อนกัน2แผ่น แผ่นชั้นบนเป็นสารซิลิคอนเจือฟอสฟอรัสหรือเรียกว่าแผ่น N ส่วนแผ่นชั้นล่างเป็นสารซิลิคอนเจือโบรอนหรือเรียกว่าแผ่น P

 29. deleted พูดว่า:

  ด.ญ.ศิริกานต์ ทินนา เลขที่ 30 ม.3/2
  คือ อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้แปลงรูปของพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ป็นพลังงานไฟฟ้าได้ดี

 30. ด.ญ. น้ำฝน ใจสระ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ จากการได้ดูคลิปได้รู้ ว่าการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นขบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรง โดยเมื่อแสงซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานกระทบกับสารกึ่งตัวนำ จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกัน พลังงานจากแสงจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า (อิเลคตรอน) ขึ้นในสารกึ่งตัวนำ จึงสามารถต่อกระแสไฟฟ้าดังกล่าวไปใช้งานได้
  เซลไฟฟ้าเคมี มี 2 ประเภท คือ
  1.เซลล์กัลวานิก เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีเมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วทำให้เกิดไฟฟ้าทันที
  2.เซลล์อิเล็กโทรไลต์ เป็นเซลล์ไฟฟ้าที่ต้องผ่านกระแสไฟฟ้าจากภายนอกเข้าไปในเซลล์จึงจะเกิดปฏิกิริยาเคมี

 31. นาวสาว ณัฐริกา สมเครือ เลขที่19 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณครู จากการที่หนูได้ดูคลิปดังกล่าวจะเห็นว่าไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคนและการประดิษฐ์แผงโซล่าเซลล์ก็ช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงในเครื่องปั่นไฟ ไปได้ถึง 17280 วัตต์ และการสร้างแผงโซล่าเซลล์ของคนไทยมีอุปกรณ์สำคัญ คือ การเคลือบฟิล์มบางบนแผ่นซิลิคอนบนแผ่นกระจก และในอุปกรณ์ที่ใช้มนการผลิตนี้สามารถหาได้ง่ายจึงนำแผงโซล่าเซลล์ไปผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับชาวเขาซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญยากที่ไฟฟ้าเป็นกระแสจะเข้าถึงแต่เมื่อได้แผงโซล่าเซลล์ทำให้ชาวเขาเหล่านั้นได้มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเจริญให้ยิ่งๆขึ้นไป

 32. นิรนาม พูดว่า:

  น.ส.อดิศา งานลอ ม.3/1 เลขที่ 35

  วัสดุสำคัญที่ใช้ทำเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ใช้มากที่สุดในปัจจุบันได้แก่ สารซิลิคอน (Si) ซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกับที่ใช้ทำชิพในคอมพิวเตอร์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ซิลิคอนเป็นสารซึ่งไม่เป็นพิษ มีการนำมาผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะมีราคาถูก คงทน และเชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังมีวัสดุชนิดอื่นที่สามารถนำมาผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ได้ เช่น แกลเลียมอาเซไนด์ CIS และ แคดเมียมเทลเลอไรด์ แต่ยังมีราคาสูง และบางชนิดยังไม่มีการพิสูจน์เรื่องอายุการใช้งานว่าสามารถใช้งานได้นาน

 33. ด.ญ.ศิริภัทรา ยะน าเลขที่ 42 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  ได้ความรู้เกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าซึ่งเซลล์ไฟฟ้าเคมี แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
  1. เซลล์กัลวานิก (galvanic cell) หรือเซลล์โวลตาอิก (voltaic cell)
  2. เซลล์อิเล็กโทรไลต์ (electrolytic cell)
  ได้ รู้เกี่ยวกับ เรื่องโปรตรอน อิเล็กตรอน นิวตรอน , การเกิดไฟฟ้าสถิต, ไฟฟ้าจากพลังานแสงอาทิตย์และกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เรานำมาใช้ตามบ้านเรือนต่างๆว่ามันเกิดมาจากไหน มีขั้นตอน อะไรบ้าง

 34. ด.ช.นครินทร์ ชาวน่าน เลขที่ 7 ชั้น3/2 พูดว่า:

  เซลล์สุริยะ เป็นสารกึ่งตัวนำแผ่นซิลิคอนเจือฟอสฟอรัสที่เรียกว่าแผ่น N และซิลิคอนเจือโบรอน ที่ เรียกว่า แผ่น p ที่เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ทำให้เป็นกระแสไฟฟ้า โดยทั่วไปแล้วเซลล์สุริยะที่มีทั้งแหล่งแสงจากดวงอาทิตย์ จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น เขาได้ทดลองโดยการใช้โลหะสองขั้วจุ่มลงในสารละลายอิออน แล้วให้แสงตกกระทบได้แค่ขั้วเดียว จะปรากฏกระแสไฟฟ้าไหลจากขั้วทั้งสอง แสดงให้เห็นถึงกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นในวัตถุ เมื่อมีแสงกระทบเขายังพบด้วยว่าเมื่อเปลี่ยนสี(ความยาวคลื่น พลังงาน) ของแสง ปริมาณของกระแสไฟฟ้าก็เกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

 35. ด.ญ.สิริวรรณ ทำงาน เลขที่ 33 ม.3/2 พูดว่า:

  เซลล์สุริยะเป็นสารกึ่งตัวนำที่มีหน้าที่แปลงโฟตอนจากแสงแดด ให้เป็นกระแสไฟฟ้า โดยสารกึ่งตัวนำ นั้นมีอยู่ 2 ชนิด โดยแผ่นบนเป็นธาตุซิลิคอนเจือฟอสฟอรัส เรียกว่าแผ่น N มีอิเล็กตรอนมาก ส่วนแผ่นล่างเป็นซิลิคอนเจือโบรอน เรียกว่า แผ่น p มีอิเล็กตรอนน้อย แต่ถ้าไม่มีสารกึ่งตัวก็ไม่สามารถใช้เซลล์สุริยะได้ ดังนั้น เซลล์สุริยะจึงจำเป็นแก่การใช้งานของผู้คนที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญ

 36. ด.ญ.นันทกานต์ ใจเย็น เลขที่ 21 ชั้นม.3/1 พูดว่า:

  เซลล์สุริยะเป็นแผ่นกระจก ด้านหน้าฉาบด้วยสาร ฟอสฟอรัส ทำหน้าที่เป็น ขั้วไฟฟ้าลบ ด้านหลังฉาบด้วย สารซิลิคอน และโบรอน ทำหน้าที่เป็น ขั้วไฟฟ้าบวก
  การทำงานของเซลล์สุริยะ เป็นขบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรง โดยเมื่อแสงซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานกระทบกับสารกึ่งตัวนำ จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกัน พลังงานจากแสงจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า (อิเลคตรอน) ขึ้นในสารกึ่งตัวนำ จึงสามารถต่อกระแสไฟฟ้าดังกล่าวไปใช้งานได้

 37. เด็กหญิง กันตยา สีนาค พูดว่า:

  จากการที่หนูได้เรียนเรื่องเซลล์สุริยะในห้องเรียนเเล้ว เเละมาดูที่เว็บไซต์ของครูทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมาย ความก้าวหน้าของการไฟฟ้าไม่ว่าจะอยูุ่เเห่งหนใด กันดารเเค่ไหนก็สามารถใช้ไฟฟ้าได้ ดูคลิปแล้วเหมือนว่าโอกาสต่างๆสามารถเข้าไปพัฒนาชาวเขาให้เด็กชาวเขาได้มีโอกาสเหมือนกับพวกเรา เซลล์สุริยะประโยชน์มีมากมายค่ะ

 38. ปฏิภาณ โภชนา เลขที่7 ม.3/1 พูดว่า:

  เซลล์สุริยะเป็นแผ่นกระจก ด้านหน้าฉาบด้วยสาร ฟอสฟอรัส ทำหน้าที่เป็น ขั้วไฟฟ้าลบ ด้านหลังฉาบด้วย สารซิลิคอน และโบรอน ทำหน้าที่เป็น ขั้วไฟฟ้าบวก

  รังสีของแสงที่มีัอนุภาคของพลังงานประกอบที่เรียกว่า โฟตอน (Proton) จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน (Electron) ในสารกึ่งตัวนำจนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม (atom) และเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจรจะทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น

  หรือหม้อแปลงนั่นเอง

 39. วัชรพล เวียงคำ เลขที่11ห้อง3/1 พูดว่า:

  จากที่วิดีโอก็ได้การเคลื่อนที่ของอิเล็คตรอนครับและการถ่ายโอนอิเล็คตรอนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งครับ

 40. วัชรพล เวียงคำ พูดว่า:

  จากที่วิดีโอก็ได้การเคลื่อนที่ของอิเล็คตรอนครับและการถ่ายโอนอิเล็คตรอนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งครับ

 41. ด.ญ.พรกนก บุญวงศ์ เลขที่27 ม.3/4 พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณครู หนูชื่อด.ญ.พรกนก บุญวงศ์ จากการดูวีดีโอที่ครูสร้างไว้ ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้ามากค่ะ

 42. ด.ญ.วนิดา วิชัยโน เลขที่31 ม.3/1 พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  หนูได้ดูวิดีโอเรื่อง ไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะ ได้มีความรู้ค่ะ
  และมีความเข้าใจในเรื่องนี้ค่ะ

 43. ด.ญ.กิตติยาภรณ์ พันธ์ปัญญา ม.3/1 เลขที่ 16 พูดว่า:

  จากการดูวีดีโอทำให้หนูทราบว่าไฟฟ้าสถิตเกิดจากการที่เรานำเอาวัตถุ
  2 ชนิดมาถูกันโดยประจุไฟฟ้าจะถ่ายเทจากวัตถุชนิดหนึ่งไปยังวัติถุอีกชนิดหนึ่ง
  ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิดสามารถดูดสิ่งของที่เป็นชิ้นเล็กๆได้ เช่น เศษกระดาษ เส้นผม เศษฝุ่น ฯลฯ ส่วนเรื่องเซลล์ไฟฟ้าเคมีก็ทำให้หนูรู้ว่า เป็นไฟฟ้ากระแสที่เกิด
  จากปฏิกิริยาเคมี และเซลล์ไฟฟ้าเคมีแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1.
  เซลล์กัลวานิก เป็นเซลล์ไฟฟ้าที่เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า
  2. เซลล์อิเล็กโทรไลต์ เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่ต้องผ่านกระแสไฟฟ้าจากภายนอกเข้าไปในเซลล์จึงจะเกิดปฏิกิริยาเคมี และได้ทำให้หนูได้เข้าใจการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ว่ามีกระบวนการการผลิตไฟฟ้าที่ซับซ้อนมากและต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอย่างมาก

 44. นันทกานต์ ใจเย็น เลขที่ 22 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  การ์ตูนโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ทั้งสนุก น่ารัก และได้ความรู้มากมายเลยค่ะ

 45. นันทกานต์ ใจเย็น เลขที่ 22 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  ใน1อะตอมมีโปรตรอน นิวตรอน อิเล็กตรอนอยู่โดยมีโปรตรอนและนิวตรอนอยู่ตรงกลางหรือเรียกว่า นิวเครียส โดยที่อิเล็กตรอนจะวิ่งอยู่รอบๆนิวเครียส ถ้าอิเล็กตรอนถูกถ่ายเทไปยังที่อื่นก็จะเกิดไอออนบวกและถ้าได้รับการถ่ายโอนของอิเล็กตรอนเข้ามามากก็จะเกิด ไอออนลบ
  และไฟฟ้าสถิตเกิดจากวัตถุ 2 ชนิดเสียดสีกัน

 46. ฉัตรชัย คำปัญโญ พูดว่า:

  ได้ความรู้ว่าไฟฟ้าสถิตเกิดจากไฟ้าขั้ว+กับขั้ว-ไม่เท่ากัน

 47. ฉัตรชัย คำปัญโญ เลขที่ 4 ชั้นม.3/6 พูดว่า:

  ผมได้ดูคลิปแล้วผมสรุปได้ว่าไฟฟ้าสถิตเกิดจากปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบบนผิววัสดุมีไม่เท่ากันทำให้เกิดแรงดึงดูด เมื่อวัตถุทั้ง 2 ชิ้นมีประจุต่างชนิดกัน หรือเกิดแรงผลักกันเมื่อวัสดุทั้ง 2 ชิ้นมีประจุชนิดเดียวกัน เมื่อประจุไฟฟ้าขั้วบวกกับขั้วลบเท่ากันทำให้อะตอมเป็นกลางจึงทำให้ไม่เกิดไฟฟ้าสถิตเซลล์ไฟฟ้าเคมี มี 2 ประเภท คือ
  1.เซลล์กัลวานิก เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีเมื่อเกิดปฏิกิริยาทางเคมีจะทำให้เกิดไฟฟ้าทันที
  2.เซลล์อิเล็ดโทรไลต์ เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่ต้องผ่านกระแสไฟฟ้าภายนอกเข้าไปในเซลล์จึงจะเกิดปฏิกิริยาเคมี
  ครับได้แค่นี้และครับคิดไม่ออกละ

 48. ด.ช.ฉัตรชัย คำปัญโญ เลขที่ 4 ชั้นม.3/6 พูดว่า:

  ผมได้ดูคลิปแล้วผมสรุปได้ว่าไฟฟ้าสถิตเกิดจากประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบไม่เท่ากัน ทำให้เกิดแรงดึงดูดเมื่อวัตถุทั้ง 2 ชนิดกันหรือ เกิดแรงผลักกันเมื่อวัสดุทั้ง 2 ชิ้นมีประจุชนิดเดียวกัน และเมื่อประจุไฟฟ้าขั้วบวกกับขั้วลบเท่ากันทำให้อะตอมเป็นกลางจึงไม่เกิดไฟฟ้าสถิตขึ้น และเซลไฟฟ้าเคมี มี 2 ประเภท คือ
  1.เซลล์กัลวานิก เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีเมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วทำให้เกิดไฟฟ้าทันที
  2.เซลล์อิเล็กโทรไลต์ เป็นเซลล์ไฟฟ้าที่ต้องผ่านกระแสไฟฟ้าจากภายนอกเข้าไปในเซลล์จึงจะเกิดปฏิกิริยาเคมี

 49. ณัฐพงศ์ บัวเทศ ม.3/1 เลขที่ 3 พูดว่า:

  สวัสดีครับ จากการดูวีดีโอ แล้ว ทำให้ผมได้รู้ถึงการเกิดไฟฟ้า
  และไฟฟ้ายังสำคัญต่อชีวิตเราเป็นอย่างมาก และยังทำให้รู้ถึง
  เซลล์ไฟฟ้าว่ามีกี่ชนิด รู้ว่าเซลล์ไฟฟ้าเคมีก็คือ ไฟฟ้ากระแสที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี เช่น ถ่านไฟฉาย โดยเซลล์ไฟฟ้าเคมีมี2ประเภทได้แก่1.เซลล์กัลวานิก 2.เซลล์อิเล็กทรอไลต์ และได้รู้เรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทำให้ผมเข้าใจเรื่องไฟฟ้าเยอะเลยครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s