ระบบนิเวศ


หน่วยการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ เป็นเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศ มีความสัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศ   สภาพภูมิประเทศและ องค์ประกอบโดยรวม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ จึงมีความหลากหลายในรูปแบบ ทำให้เกิดระบบนิเวศที่มีลักษณะแตกต่างกันไป ระบบนิเวศ เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง โดยสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กันอย่างหลากหลายเช่น ในทะเลสาบ หุบเขา หนอง บึง ท้องนา ป่าไม้

แผนการจัดการเรียนรู้

สวัสดีค่ะ

ช่วงหยุดยาว 4 วัน ครูได้มีโอกาสไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติไทรงาม และอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เก็บภาพสวยๆมาฝากเป็นภาพระบบนิเวศในป่า อยากให้นักเรียนแสดงความเห็นเก็บแต้มตะแนนกันว่าภาพแต่ละภาพมีความสัมพันธ์แบบใด โดยใช้ความรู้ที่เรียนมา ภาพละ 1 คะแนนมีทั้งหมด 19 ภาพ ใครตอบถูกทุกภาพรับไปเลย 20 คะแนนค่ะ

This slideshow requires JavaScript.

ทัศนศึกษาออนไลน์ไปกับ สสวท.

https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%97/184027318303192?hc_location=stream

ใบงานเรื่องการสำรวจระบบนิเวศภายในบ้าน

เนื้อหาความรู้ที่นักเรียนจดบันทึกในห้องเรียน นักเรียนได้รู้ถึงองค์ประกอบของระบบนิเวศแล้วว่ามีทั้งองค์ประกอบที่มีชีวิต และองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต จากความรู้ที่ได้รับให้นักเรียนสำรวจระบบนิเวศในบ้านของนักเรียน แล้วบันทึกว่า ระบบนิเวศที่นักเรียนสำรวจมีอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตและอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต  จากนั้นให้นักเรียนนำองค์ประกอบที่มีชีวิตมีเขียนเป็นความสัมพันธ์แบบห่วงโซ่อาหาร 1 ห่วงโซ่ และเขียนสายใยอาหาร 1 สายใย 

 

9

ใบงานเรื่องระบบนิเวศ

    เนื่องจากนักเรียนห้อง ม. 3/1 และ 3/6  มีเรียนวิทยาศาสตร์ในคาบเรียน วันจันทร์ และวันอังคาร และวันจันทร์ วันอังคารมักตรงกับวันหยุดหลายๆครั้ง จึงทำให้นักเรียนไม่ค่อยมีโอกาสพบกับครูในห้องเรียน ดังนั้นจึงขอให้นักเรียนได้ทำใบงาน 2 งาน ตามลิงก์นี้นะคะ ใบงานระบบนิเวศ   ใบงานบทบาทของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

 555

โลกของสิ่งมีชีวิต

…..โลกของเราเป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่ ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติรอบตัวเราและอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ เราเรียกว่า กลุ่มของสิ่งมีชีวิต เกิดเป็นสังคมของสิ่งมีชีวิตกระจัดกระจายอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน เช่น ในป่าไม้ ในทะเล ในแม่น้ำลำคลอง หนอง บึง เป็นต้น ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ มีความมหัศจรรย์ที่น่าทึ่งมากทีเดียว ให้นักเรียนดูวิดีโอต่อไปนี้แล้วแสดงความคิดเห็นจากการดูวิดีโอนี้ด้วย

ระบบนิเวศ

ให้นักเรียนอ่านสรุปความรู้เรื่องระบบนิเวศ

ระบบนิเวศป่าไม้

จากวิดีโอที่นักเรียนดู ให้นักเรียนเขียนความสำคัญของป่าไม้ที่มีต่อมนุษย์ และแสดงความคิดเห็นว่าหากโลกปราศจากป่าไม้แล้ว จะเกิดผลเสียอย่างไรบ้าง

ควาสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

ขอบคุณ www.youtube.com/watch?v=QOWAaKLw3SE

วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ

ขอขอบคุณ www.youtube.com/watch?v=WvjTSY4sGYA

ภาวะโลกร้อน

เมื่อนักเรียนดูคลิปวีดีโอนี้แล้ว ในฐานะที่นักเรียนเป็นประชากรคนหนึ่งของโลก นักเรียนจะมีวิธีปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อช่วยไม่ให้โลกร้อนไปกว่านี้  พิมพ์แสดงความคิดเห็นได้ที่ส่วนแสดงความคิดเห็นข้างล่างนะคะ

คลายเครียดกันหน่อยนะ

 


แบบทดสอบเก็บคะแนนเรื่องระบบนิเวศ

Advertisements

เกี่ยวกับ jiraporn07

I'm teacher.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

229 ตอบกลับที่ ระบบนิเวศ

 1. น.ส. ตะวันฉาย ประสพสุข ม.3/1เลขที่ 18 พูดว่า:

  ช่วยลดโลกร้อนง่ายๆด้วยตัวคุณเอง อาจเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติก ปิดไฟปิดน้ำหลังใช้เสร็จ ใช้ทรัพยากรณ์อย่างประหยัด ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไปทางเดียวกันไปด้วยกันหรืองดใช้รถส่วนตัวแล้วหันมาใช้รถโดยสารประจำทาง อนาคตอยู่ที่ตัวคุณ

 2. ชลดา หาญจริง ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  ภาวะโลกร้อนนั้นเป็นปรากฏการที่น่ากลัวมากๆๆอยากให้คนไทยทุกคนช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า ใช้น้ำอย่างประหยัดและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 3. ด.ญ.ชนิกานต์ ชาวน่าน เลขที่ 13 ม.3/1 พูดว่า:

  การลดภาวะโลกร้อนเริ่มต้นง่ายๆตั้งแต่เราดำเนินชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าในการอุปโภคบริโภค เลือกรับประทานอาหารในแต่ละมื้อให้คุ้มค่า หรือสุดท้ายในการใช้พลังงานไฟฟ้าในทุกครั้งที่ใช้ควรคำนึงถึงคุณค่าของมัน^____________^

 4. ด.ญ. ชยพร ฟูแสง เลขที่ 14 ม.3/1 พูดว่า:

  จากการดูภาวะโลกร้อน..ดิฉันจะช่วยลดโลกร้อนโดยวิธี ลดการใช่ถุงพลาสติก..ช่วยปลูกป่า..จะหยุดทิ้งขยะลงแม่น้ำและจะลดการใช้รถจักรยานยนต์

 5. ด..ญ. ชนัญชิดา หล่อวงค์ ม.3/1 เลขที่12 พูดว่า:

  จะใช้ถุงผ้าเเทนถุงพลาสติก จะรณรงค์ช่วยกันปลูกป่าเเละจะทำทุกอย่างที่สามารถหยุดทำลายโลกที่สวยงามของเรา

 6. ด.ญ. จุฑาภรณ์ ก๋องแก้ว เลขที่ 11 ม.3/1 พูดว่า:

  เมื่อได้ฟัง – ดู วีดีโอแล้วจะเห็นว่าโลกของเราเกิดภาวะโลกร้อนขึ้นทุกวันๆ เนื่องจากประชากรชาวโลกไม่อนุรักษ์ธรรมชาติ และทำลายมันลงไปเรื่อยๆ จนทำให้เกิดมหันตภัยต่างๆ ซึ่งมันเกิดขึ้นกับตัวเราเอง ดังนั้นพวกเราทุกคนควรช่วยกันรักษาธรรมชาติไว้ ไม่ควรตัดไม้ทำลายป่า ไม่ควรทิ้งขยะลงแม่น้ำ

 7. ด.ช.ศรัณ บุญวงศ์ ม.3/1เลขที่ 8 พูดว่า:

  งดการกระทำของมนุษย์ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
  ไม่งั้นมนุษย์คงจะไม่มีอนาคตอีกต่อไป
  “ใช้อย่างที่คิดเพื่อชีวิตของคุณ”

 8. สิ่งที่จะช่วย คือ หยุดใช้ถุงพลาสติก หยุดการใช้รถส่วนตัว หยุดกิจกรรมที่ทำให้โลกร้อน เพราะเป็นสิ่งที่ทุกๆคนสามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนได้

 9. ด.ช วสุนรัตน์ สุยะ เลขที่7 ม.3/1 พูดว่า:

  ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ
  ลดใช้ถุงพลาสติก
  ลดการใช้รถส่วนตัว

 10. ด.ช. ธนวัฒน์ กลมไล ม.3/1 เลขที่2 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าภาวะโลกร้อนไม่ใช้เรื่องไกลตัว
  แต่ควรจะป้องกันและลดปัญหา

 11. ภราดร สุยะ ชั้น 3/1 เลขที่ 5 พูดว่า:

  ปิดไฟเมื่อเลิกใช้ ช่วยกันปลูกต้นไม้ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

 12. พรเทพ ตังคกุลวิวิช เลขที่ 4 ม.3/1 พูดว่า:

  ปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์ทั้งสิ้น ทั้งนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ทำให้โลกที่น่าอยู๋ของเราเปลี่ยนไปเราควรที่จะตระหนักว่า สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันทำให้โลกของเราเปลี่ยนไปเพียงใด เราไม่รู้หรอกว่าเราทำให้โลกร้อนเพียงใด เเต่เราควรรู้จักคิดว่าสิ่งไหนควรทำ สิ่งไหนไม่ควรทำ มันอยู่ที่สามัญสำนึกของเราเอง

 13. ด.ช.ภัครพงษ์ สุยะ พูดว่า:

  ประหยัดพลังงาน ปิดเมื่อไม่ใช้ หยุดใช้ถุงพลาสติก

 14. กฤษณะ ยาดี พูดว่า:

  ระบบ นิเวศ เป็นระบบที่สำคัญ !! เพราะถ้าเราขาดระบบ นิเวศ เราก็อาจตายได้ เพราะ ว่า ระบบนิเวศเป็นระบบที่เพิ่งพาอาศัยกัน ใช่ไหมคับครู !! เหมือนกับ ปลา ที่ต้องเพิ่งน้ำ ก็หมายถึงระบบนิเวศในน้ำ ใช่รึป่าวคับครู <3"

 15. กฤษณะ ยาดี พูดว่า:

  ระบบนิเวศ เป็นระบบที่กว้างใหญ่ไพศาล !!
  – ระบบนิเวศหมายถึง ระบบนิเวศเป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม เพราะประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด มีการแลกเปลี่ยนสสาร แร่ธาตุ และพลังงานกับสิ่งแวดล้อม โดยผ่านห่วงโซ่อาหาร (food chain) มีลำดับของการกินเป็นทอด ๆ ทำให้สสารและแร่ธาตุมีการหมุนเวียนไปใช้ในระบบจนเกิดเป็นวัฏจักร ทำให้มีการถ่ายทอดพลังงานไปตามลำดับขั้นเป็นช่วง ๆในห่วงโซ่อาหารได้ การจำแนกองค์ประกอบของระบบนิเวศ ส่วนใหญ่จะจำแนกได้เป็นสององค์ประกอบใหญ่ ๆ คือ องค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต

 16. เด็กๆตอบเยอะเลยครับเยี่ยมครับครู

 17. น.ส.สุรีรัตน์ วงศ์กาวี เลขที่ 43 ม.3/1 พูดว่า:

  ได้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศว่าหมายถึงอะไร
  มีความสำคัญอย่างไร
  และยังได้รับความสนุกสนาน จากการดูคลิปวิดิโออีกด้วยค่ะ

 18. กริชรัตน์ เสธา เลขที่1 ม.3/1 พูดว่า:

  ได้รับความรู้มากมายมากเลย
  ได้รู้เกียวกับระบบนิเวศมายังคืออะไร
  และยังได้รับความรู้จากVDOอีกด้วย

 19. ด.ญ. อารีรัตน์ สุยะ พูดว่า:

  ระบบนิเวศเป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆกับบริเวณสิ่งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ ในระบบนิเวศ

 20. วนิดา วิชัยโน เลขที่ 31 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  ได้รู้ความหมายและความสำคัญต่างๆของระบบนิเวศ
  และเรื่่องป่าไม้ในแบบต่างๆและได้รู้เกี่ยวกับการดำรง
  ของสิ่งมีชีวิต

 21. ประกยทิพย์ สมศรี เลขที่ 24 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  ได้ความรู้มากมายเกี่่ยวกับระบบนิเวศ
  และได้รู้ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ

 22. ศุภิสรา ขันชัยวงค์ เลขที่ 34 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  ได้รู้จักระบบนิเวศว่าต้องมีความสัมพันธ์กัน
  ถ้าระบบนิเวศขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไประบนิเวศนั้นๆ
  ก็จะเป็นระบบนิเวศที่ไม่สมดุล

 23. ณัฐธิดา ปัญญาวงศ์ พูดว่า:

  มหัศจรรย์ จริงๆๆ กับธรมชาติ ที่น่าลึกลับ น่าค้นหา
  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและ ธรรมชาติ มากมาย
  ซึ่ง เราควรอนุรักษ์ไว้ ถ้ามีสิ่งแวดล้อมที่ดี
  เราก็จะมีชีวิตดี ไปด๊วย
  ค่ะ

 24. ลลิตา ดวงทิพย์ เลขที่30 ม.3/1 พูดว่า:

  ได้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศขนาดใหญ่ ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติรอบๆตัวเรา
  และยังได้ดูวีดีโอที่ครูหั้ยดูสนุกมากค่ะ

 25. กาญจนา ดวงต๋า ม.3/1 เลขที่ 39 พูดว่า:

  ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบนิเวศมากมาย
  เห็นการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
  และรู้ความสัมพันธ์ธรรมชาติกับมนุษย์

 26. ศิริรัตน์ แสงแก้ว เลขที่ 33 ม. 3/1 พูดว่า:

  ได้เข้าใจว่าระบบนิเวศมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
  สิ่งมีชีวิตก็ต่างพึ่งพาอาศัยกัน
  และได้ดูคลิปวิดิโอที่สนุกและได้ความรู้ด้วยค่ะ
  ^_____^

 27. ธนวัฒน์ อินชมภู เลขที5 ม.3/1 พูดว่า:

  ได้ความรู้เรื่องระบบนิเวศมากมาย
  ประเภทของระบบนิเวศมีอะไรบ้าง
  ระบบนิเวศคืออะไร
  และได้รู้เกี่ยวกับป่าผลัดใบ
  และยังสนุกกับการชมวิดีโอครับ”__”

 28. น.ส.จันจิรา จันแก้ว ชั้นม.3/1 เลขที่ 16 พูดว่า:

  ได้รับความรู้เรื่องระบบนิเวศมากมายหลายอย่างเลยค่ะ
  ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและ
  ยังได้รู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ
  ได้รู้ว่าระบบนิเวศหมายถึงอะไร แล้วมีอย่างอื่นอีกมากมายเลยค่ะ
  ***ดูคลิปวีดีโอแล้วสนุกมากเลยค่ะ***

 29. อัจฉราพรรณ สุยะ ม.3/1 เลขที่37 พูดว่า:

  ได้ความรู้มากมาย
  หลากหลาย รู้ว่าระบบนิเวศ เป็นอย่างรัย
  รู้การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆ คะ
  และอีกอย่างมีวิดีโอที่น่าสนใจ และก็สนุกมากมาย

 30. ณัฐพล เนาวประดิษฐ์ เลขที่ 4 ห้อง 3/1 พูดว่า:

  ได้รู้เกี่ยวกับ ระบบนิเวศ ว่าหมายถึงอ่ะไร

  มีความสำคัญอย่างไร

  แล้วเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตซึ่งบางอย่างผมอาจไม่ค่อยเข้าใจนัก

  แล้วยังคลายเครียดไปกับวิดิโอน่ารักๆ แถมยังได้ทำแบบฝึกหัด ห่วงโซ่อาหาร และสายใยอาหารอีก

  ผมจะลองทำดูคับ

  ได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีคับ

  พรุ่งนี้ผมจะตื่นให้ทันคาบครูแล้วทำแบบฝึกหัดนะ คับ

 31. น.ส.ณัฐริกา สมเครือ เลขที่18 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  จากการศึกษาเรื่องระบบนิเวศนี้แล้วทำให้ได้รับความรู้มากมายเลยค่ะเช่น
  ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตได้ดูว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีความสัมพันธ์กันและกัน
  ความรู้เรื่องป่าไม้ ภาวะโลกร้อนเพราะตอนนี้เป็นวิกฤตการณ์ที่ทุกคนต่างเฝ้ารอว่าจะเกิดผลกระทบร้ายแรงแค่ไหน(สุดท้ายนะคะคลิปสัตว์ช่วยคลายเครียดได้มากๆเลยค่ะ)

 32. น.ส.ตุลาวัลย์ กองแก้ว เลขที่19 3/1 พูดว่า:

  ได้ความรู้มากมายเลยค่ะ
  ระบบนิเวศตามธรรมชาติเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆเลยค่ะ

 33. น.ส. พิชญ์สินี สมศักดิ์ 3/1 เลขที่26 พูดว่า:

  หารกรดและเบสในน้ำอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป จะทำให้น้ำไม่มีความสมดุล สิ่งมีชีวิตในน้ำก็จะอยู่อย่างยากลำบาก เราต้องช่วยกันรักษาระบบนิเวศ เพื่อให้ทุกอย่างสมดุลกัน

 34. นาย ปฏิภาณ โภชนา พูดว่า:

  ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับ
  ป่าเบญจพรรณและความเป็นกรด-เบส
  ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในที่นั้น

 35. เยาวลักษณ์ มาลี เลขที่ 28 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  ได้รับความรู้เรื่องระบบนิเวศ หลายอย่างค่ะ

 36. มธุรดา ก๋อนมูล เลขที่ 27 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  ……ถ้าในสิ่งแวดล้อม ขาดระบบนิเวศอย่างใดอย่างหนึ่งไป
  ความสมบุรณ์ของธรรมชติก็จะหายไป…ค่ะ

 37. ณัฐพงศ์ บัวเทศ เลขที่ 3 ม.3/1 พูดว่า:

  ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ มาก มาย ครับ
  และยังได้ดูคลิป ตลกๆๆ
  เพลงก็สนุกดี ครับ

 38. ด.ญ.ฐิติปวีณี ฟูแสง เลขที่17 ม.3/1 พูดว่า:

  ได้รู้เรื่องธรรมชาติกับมนุษย์
  ได้รู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิต

 39. น.ส.นันทกานต์ ใจเย็น เลขที่ 21 ชั้น ม. 3/1 พูดว่า:

  ได้รับความรู้ เรื่องความสัมพันธ์ของธรรมชาติกับมนุษย์
  ทำให้ทราบว่าหากไม่มีธรรมชาติ มนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้
  และยังได้สนุกกับวิดีโอเและเพลงอีกด้วย

 40. รู้ว่ามนุษย์และธรรมชาติมีความสัมพันธ์กัน
  และยังมีความสนุกสอดแทรกมาด้วย

 41. กาญจนา อุปปิง เลขที่ 14 ม.3/1 พูดว่า:

  ดูเเล้วสนุก เพลิดเพลินได้ความรู้เยอะเเยะมากมายเลยคร๊

 42. กันตยา สีนาค เลขที่ 13 พูดว่า:

  ทั้งสนุกเเละมีสาระได้ความรู้มากมานเลยคร๊

 43. นาย ศักราช ใหม่นา ม.3/1 เลขที่9 พูดว่า:

  ^–^ ผมได้ความรู้มากมายเลยครับ
  ได้รู้ความสำพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
  รู้ว่าระบบนิเวศคืออะไร
  ผมได้ดูวีดีโอแล้วรู้สึกสนุกมากเลยครับ ^-^

 44. ด.ญ.ศิริภัทรา ยะน าเลขที่ 42 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  เรื่องระบบนิเวศเรียนแล้วสนุกสนาน
  ไม่เครียด เพราะได้เรียนเกี่ยวกับ
  สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิตและธรรมชาติ
  ได้รู้ว่าสัตว์แต่ละชนิดนั้นหาอาหารอย่างไร

 45. ศุภกฤต ใหม่ต๊ะ พูดว่า:

  ได้รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับ ธรรมชาติ หากมนุษย์
  ขาดธรรมชาติ ทำลายธรรมชาติ ธรรมชาติก็จะให้โทษเรา เช่น การเกิดน้ำท่วม เป็นต้น ไม่ได้ส่ง
  ผลต่อมนุษย์อย่างเดียวแต่สัตว์ที่ไม่รู้เรื่องอะไร ก็จะพลอยเดือดร้อนไปด้วย……**

 46. น.ส.วรรณนิภา วงค์ไชยา เลขที่32 ชั้นม.3/1 พูดว่า:

  จากการที่เข้ามาศึกษาแล้ว ทำให้รู้ว่าเนื้อหาในที่นี้เป็นประโยชน์มาก
  เพราะเราสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง..อยู่ตลอด
  และได้ความรู้เพิ่มเติมมากมาย **ถ้าหากโลกนี้มีพื้นที่ป่าไม้ลดลง ก็คงจะทำให้เกิด
  ภาวะโลกร้อนหนักมากขึ้น หรืออาจเกิดภัยพิบัติร้ายแรงที่คาดไม่ถึง…
  เป็นภัยที่น่ากลัวเหมือนกัน

 47. ด.ญ. รวินทร์นิภา มาดูเหมา ม.3/1 เลขที่ 29 พูดว่า:

  ได้รับความรู้มากมายค่ะ
  รู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ
  เรื่องของโลกร้อนเราต้องช่วยกันรักษาโลกนี้ไว้ช่วยกันลดโลกร้อน
  อนุรักษ์ป่าไม้ให้ช่วยกันรักษาแผ่นดินไว้

 48. กิตติยาภรณ์ พันธ์ปัญญา 3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  ได้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและเรื่่องของป่าไม้ในแบบ ต่างๆและทำให้เราสำนึกและอยากที่จะช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ให้อยู่คู่กับผืนแผ่นดินไทยของเราไปตราบนานเท่านาน
  เรื่องโลกร้อนเราจะต้องช่วยกันลดโลกร้อนอย่างจริงจังโดยเริ่มจากการประหยัดพลังงานที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ปิดไฟดวงที่เราไม่ใช้แล้ว รีดผ้าที่เราจะใช้ในหนึ่งอาทิตย์ครั้งเดียว เปิดแอร์ 25 องศา ฯลฯ
  และยังได้สนุกกับวีดีโอสัตว์ที่ตลกและได้ฟังเพลงเพราะๆอีกด้วยค่ะ

 49. น.ส.น้ำฝน ใจสระ ม.3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  ได้รับความรู้ต่างๆมากมาย
  ได้รู้ว่าระบบนิเวศคืออะไร
  ประเภทของระบบนิเวศมีอะไรบ้าง
  ได้รับความรู้จากการดูวิดีโอมากเลยค่ะ

 50. น.ส.อดิศา งานลอ เลขที่ 35 ม.3/1 พูดว่า:

  ได้ความรู้มากมายค่ะ
  ได้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของแมลงต่าง
  การหาอาหาร
  และยังสนุกสนานจากการดูคลิปวิดีโอด้วยค่ะ ^_____^

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s