แนวการออกข้อสอบ O-net ม.3 ปี 2552


แนวข้อสอบ O-net ม.3 ปี 2552 มีลักษณะของข้อสอบไม่เหมือนที่ผ่านๆมา ดังนั้นเพื่อเป็นการซักซ้อมการทำข้อสอบ O-net ครูจึงได้นำแนวการออกข้อสอบมาให้นักเรียนได้ศึกษา และในการสอบกลางภาคนี้ ครูก็จะออกข้อสอบในแนวข้อสอบ O-net ด้วย จึงขอให้นักเรียนได้ดูแนวข้อสอบด้วยนะคะ่

ตัวอย่างข้อสอบ O-net ปี 2552


– กำหนดให้  A  คุมลักษณะเด่น  a   คุมลักษณะด้อย

ถ้าผสม                                        Aa   x  Aa

ได้                                AA   :  Aa  :  aa   =   1  :  2  :  1

ผลลัพธ์จากการผสมนี้แสดงว่า

ก.ถ้ามีลูกจากการผสม 4 ตัว จะได้ลูกแสดงลักษณะเด่น 3 ตัว และแสดงลักษณะด้อย 1 ตัว

ข.จะมีโอกาสที่ลูกแสดงลักษณะเด่น 3/4  และลักษณะด้อย 1/4

ค.จะได้ลูกชนิดจีโนไทป์เหมือนพ่อแม่  3/4

ง.จะได้ลูกชนิดที่มีฟีโนไทป์เหมือนพ่อแม่ 1/2

– ชายผิวเผือกมีลักษณะผิวเผือกแท้ แต่งงานกับหญิงผิวปกติมีลักษณะปกติแท้ รุ่นลูกที่ออกมาจะมีผิวเผือก  กี่เปอร์เซ็นต์

“ฮีโมฟีเลีย” เป็นโรคทางพันธุกรรมที่นำโดยยีนด้อย และเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ (โครโมโซม X) ถ้าชายเป็นโรคฮีโมฟีเลียแต่งงานกับหญิงปกติ   (ศึกษาพันธุประวัติแล้วไม่พบญาติคนใดเป็นโรคนี้เลย)

กำหนดให้  C =   ยีนเด่น   c  =   ด้อย   เขามีโอกาสที่ลูกจะที่เป็นโรคฮีโมฟีเลียหรือไม่ คิดเป็นร้อยละเท่าไร

– หากพ่อมีเลือดหมู่ A แม่มีเลือดหมู่ B ลูกที่เกิดมาสองคนมีเลือดหมู่ A และหมู่ B โอกาสที่ลูกคนที่สามจะมีเลือดหมู่ O เป็นเท่าใด

1.  0 %             2. 12.5 %            3. 25.0 %          4. 50.0 %

– ประโยชน์ที่มนุษย์ได้จากการศึกษาเรื่อง “พันธุกรรม” คือข้อใด

1. ช่วยแก้ปัญหาโรคทางพันธุกรรม                2. ลดค่าใช้จ่ายทางด้านการแพทย์

3. ช่วยให้เกิดการคัดเลือกพันธุ์ได้ตามต้องการ      4. ประหยัดเวลาในการศึกษาชนิดของสิ่งมีชีวิต

5. ช่วยให้ทราบความเป็นมาของสิ่งมีชีวิต           6. ช่วยพยากรณ์ปริมาณของสิ่งมีชีวิตในอนาคต

Advertisements

เกี่ยวกับ jiraporn07

I'm teacher.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์, เรื่องน่าอ่าน, แนวการออกข้อสอบ O-Net ม.3 ปี 2552 คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s