ห้องเรียน DLIT


ดูวีดีโอ พลังงานศักย์

 

ดูวีดีโอ การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน

 

Advertisements